Annonse
Creo og Virke ber arbeids- og sosialminister Torbjøen Røe Isaksen om å forlenge kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Creo og Virke krever forlengelse av kompensasjonsordningen

Meld deg på nyhetsbrev fra Kulturplot

Hver tirsdag og torsdager. Bestill her! Skriv inn din e-post:

 

I et innlegg, publisert på kunstnerorganisasjonen Creos nettsider, skriver Creo-leder Hans Ole Rian og leder for kultur og opplevelse i Virke, Rhiannon Edwards, at virkningene etter regjeringens koronanedstenging ikke er over for de selvstendig næringsdrivende kulturarbeiderne.

Ifølge en rapport utarbeidet for MIR (Musikkindustrien næringsråd) av BI Centre for Creative Industries (BI:CCI) peker funnene tydelig på hvor alvorlig krisen er for denne bransjen: 

  • 84 prosent av frilansere og selvstendig næringsdrivende har fått avlyst oppdrag, og 69 prosent har fått utsatt oppdrag etter koronarestriksjonene 12. mars

  • Gjennomsnittlig reelle inntektstap for frilansere og selvstendig næringsdrivende etter 12. mars og ut 2020 er på 95 700 kroner. Forventet inntektstap for resten av året, utover reelle tap, var på 148 500. Satt opp mot gjennomsnittsinntekt i 2019, på 436 000 kroner, utgjør reelle og forventede tap til sammen over halvparten av inntektene til frilansere og selvstendig næringsdrivende i år

Leder for kultur og opplevelse i Virke, Rhiannon Edwards. Foto: Virke

Og helsemyndighetene ser heller ikke slutten på pandemien: I Folkehelseinstituttets rapport, «Covid-19-epidemien: Kunnskap, situasjon, prognose, risiko og respons i Norge etter uke 37», som kom 11. september, skriver de blant annet at «De kommende årene er det vedvarende fare for lokale utbrudd eller nye bølger av denne epidemien». 

Creo-sjef Hans Ole Rian. Foto: Creo

Til tross for dette fortsetter både regjeringen og lokale myndigheter restriksjonene. I Bergen er det nå satt begrensninger til maks 50 tilskuere på kulturarrangementer, etter smitteutbrudd i byen.

– Siden denne gruppen yrkesutøvere fremdeles er i den situasjonen at de har mistet hele eller deler av inntektsgrunnlaget sitt, som en følge av korona-pandemien (jfr Stortingets vedtak den 16. mars i år), siden FHI fremdeles anser epidemien som pågående og siden myndighetene fremdeles pålegger aktørene i kulturlivet strenge restriksjoner, ber vi arbeids- og sosialdepartementet om å forlenge kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende, jfr Prop. 116 L (2019–2020) så lenge det er nødvendig, og i hvert fall ut året 2020, skriver Rian og Edwards. 

Kulturlederne ber også om at regjeringen ved ASD tydelig signaliserer at ordningen vil bli forlenget så lenge regjeringen og / eller andre myndigheter pålegger kulturbransjen begrensninger i forbindelse med denne koronaepidemien. 

 

Annonse
Annonse
Annonse