Annonse

Creo

Kulturell selvangivelseCreo-leder Hans Ole Rian

Den viktigste kultursaken, spesielt på lang sikt, er at de praktiske og estetiske fagenes i grunnskolen styrkes, sier Creo-leder Hans Ole Rian.

757 000 kroner til ung kulturnæring

Creo– Et tydelig retningsskifte i norsk politikk

– Etter 30. september må selvstendig næringsdrivende i kulturlivet greie seg selv

Creo-leder Hans Ole Rian ønsker at kulturminister Abid Raja tar en tur over gata og snakker med arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen for å løse situasjonen.

Creo– Løftebrudd fra Regjeringen

Kunstnerorganisasjonen Creo kaller det et løftebrudd at Regjeringen skroter kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere.

Regjeringens strategi for scenekunstCreo vil ha allianse som ansetter profesjonelle frilansmusikere

Musikere bør få danne en allianse på samme måte som skuespillere og dansere har gjort med SKUDA-modellen, mener Creo-leder Hans Ole Rian.

Fem millioner kroner til ung kulturnæring

Creo, by:Larm og MØST er stolte over å annonsere tilskuddsordningen «Neste generasjon» i samarbeid med Oslo kommune. Ordningen skal bidra til at unge kulturnæringsaktører kommer ut i jobb.

Creos krav til ny kulturpolitikk– Kultur som næring må vies spesielt fokus i årene framover

– De rød-grønnes Kulturløft førte til et taktskifte i utviklingen og satsingen på kunst og kultur her i landet. Alle må gis tilgang til kunstopplevelser og kulturaktiviteter, skriver blant annet Creo i en pressemelding i dag.

Nytt prosjekt skal gi flere gode konserter til de yngste

– Barn og unge fortjener flere gode konsertopplevelser, og det skal vi gjøre noe med nå, sier Marit Stokkenes i Musikkontoret ØKS.

Reagerer på at Nasjonalmuseet og Munchmuseet hyrer kunstteknikere på oppdrag

Synspunkt

SynspunktÅ falle mellom alle stoler

Regjeringens kompensasjons­ordninger treffer dårlig for personer med lappeteppe­økonomi og løsere tilknytning til arbeidslivet, skriver Beate Elstad.

Kulturekspertene– Kulturrådet må deles i kunstdel og «politikkdel»

I løpet av snart 60 år har Kulturrådet vokst over alle grenser. Nå vil kulturledere og tidligere Kulturråds-direktør ha en oppdeling i et politikerstyrt direktorat og en faglig styrt kunstdel.

Creo– Ordningen bør vare ut 2021

Dette burde regjeringen signalisert allerede nå, sier Creo-leder Hans Ole Rian.

Creo– Veldig mange som tar oppdrag som næringsdrivende, burde vært ansatt i stedet

Kulturlivet er skuffet over Koronakommisjon-rapporten

Premissleverandørene

Makt i musikkbransjenDe taler musikkbransjens sak

I Norge har interesseorganisasjoner på begge sidene av bordet funnet sammen. Slik forvalter de makten i musikkbransjen.

Regjeringens gjenåpningsplan– Kulturlivet må få samle flere enn 100 personer

Erna Solbergs firetrinnsplan gir oss litt mer forutsigbarhet, men har klare mangler i forhold til kulturfeltet, sier Creo-leder Hans Ole Rian.

Forslaget om å flytte støttemottakere til næringsdepartementet– For enkel løsning

Kulturpolitikere og konsertarrangører støtter ikke ubetinget Creo-leder Hans Ole Rians forslag om å flytte støttemottakere i kultursektoren over til næringslivets ordninger.

Creo-leder Hans Ole Rian etterlyser utbyttebegrensninger for arrangører som mottar koronastøtte

Danmark åpner for kulturarrangement ved negativ koronatest – kan også bli aktuelt i Norge

Creo– Listhaug bør sette seg grundigere inn i verdiskapingen kulturlivet representerer

Flere kulturtopper slenger seg på kritikken av Frps Sylvi Listhaug etter at hun i forrige uke gikk ut og mente at kulturlivet hadde fått et sugerør inn i statskassa.

Sylvi Listhaug– Trist at folk i kulturlivet er så hårsåre

Halvparten av dem som har kjøpt billett til Nordland Teaters turnéforestilling, får ikke komme likevel

Creo-leder Hans Ole Rian– Raja har brutt løftet sitt

Creo– Selv om pandemien kanskje er over til høsten er ikke krisen i kultursektoren over like raskt

Hans Ole Rian mener kompensasjonstiltakene må vare noen måneder inn i den «smittefrie» perioden også.

Foreslår maksgrense på honorarer

Rasende for at regjeringen har overkjørt faglige råd og latt kulturlivet blø

Krisepakkene for kulturlivet– Kulturrådet bør stole på at søknadene er riktige

Kulturrådet sliter med behandlingen av søknader om midler fra både stimulerings- og kompensasjonsordningen. De bør heller gjøre som Lotteritilsynet, mener Creo-sjefen.

Frps alternative statsbudsjett– De vil rasere alt som er bygget opp av norsk kulturliv siden 1945

Creo-leder Hans Ole Rian mener at Frp ønsker amerikanske tilstander med sitt alternative budsjett, der kulturen blir sponsordrevet.

KulturlivetDerfor vil de ikke ha kulturpresident

– Kunst og kultur har en helt annen rolle i samfunnet enn idretten. Det står mye større ting på spill, hevder leder Tone Østerdal i Norske konsertarrangører.

Forskriften til stimuleringsordningenCreo ser lys i enden av tunnelen

Etter dialog med Kulturdepartementet forteller Creo-leder Hans Ole Rian at mye av det interesseorganisasjonene frykter kan komme til å løse seg etter hvert.

Creo-sjefenFornøyd med kompensasjoner, men forutsetter at stimuleringsordningen styrkes

Statsbudsjettet inneholder både gode og dårlige nyheter for kulturlivet, mener Creo-leder Hans Ole Rian. Særlig kritisk er han til at regjeringen avvikler ordningen med faste fordelingsnøkler.

– Trygt med 600 på konsert

Creo-leder Hans Ole Rian mener at kulturlivet ikke vil lide i særlig grad av 50-grensen som helseministeren har tvunget igjennom. Samtidig åpner han opp for at et sittende publikum på 600 er trygt under konsertarrangementer.

Næringsminister Iselin Nybø presenterte en støtteordning for store, publikumsåpne arrangementer som messer og matfestivaler. Det ble også foreslått å oppheve kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende fra 1. november.

Reagerer på kutt i støtteordninger– Vi står fremdeles i en krise

Creo-leder Hans Ole Rian reagerer på regjeringens forslag om å oppheve kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende 1. november.

Creo og Virke krever forlengelse av kompensasjonsordningen

Kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende varer bare ut oktober. Nå har Creo og Virke bedt arbeids- og sosialministeren om at den utvides.

Synspunkt

Dannelsespartiet Høyre ønsker å fjerne dannelsesfagene i skolen

Unge Høyres forslag om å fjerne musikkfaget og kunst- og håndverksfaget fra de obligatoriske fagene i ungdomsskolen vil etter vårt syn svekke de humanistiske verdiene i samfunnet, gi elevene ett dårligere grunnlag for et rikt og variert liv og svekke Norge som et dannet og kulturelt samfunn, skriver Creo-sjef Hans Ole Rian.

Valhammer– Ikke symbolpolitikk

Bergens byrådsleder Roger Valhammer sier han vil sørge for bedre dialog med kulturfeltet i Bergen fremover.

Creo– Bergen har sviktet i alle ledd

– Om noen skulle bli smittet i Grieghallen eller på Den Nationale Scene ville smittesporingen vært hundre ganger enklere enn det å finne ut hvem som var i Syden eller sto i køen til en nattklubb, skriver Creo-leder Hans Ole Rian i et brev til Bergen kommune.

Creo– Mye positivt

Creo-sjef Hans Ole Rian ser positive signaler fra regjeringen, men savner informasjon om 2021 og kompensasjon for manglende vederlagsinntekter.

Kulturens regionreform skrotes– Vi har lykkes med å stoppe en helt feilslått politikk

– Nå ble jeg glad! utbryter Creo-leder Hans Ole Rian.

Refser passiv RajaVil utsette regionreformen til etter koronakrisen

– En ansvarlig kulturminister ville ha utsatt regionreformen inntil vi ser hvordan koronakrisen påvirker kulturlivet, sier Creo-leder Hans Ole Rian.

Synspunkt

Creo om krisepakkenKulturlivet trenger en tredobling

300 millioner kroner er langt fra nok til at kulturbransjens næringer kan overleve, skriver forbundsleder Hans Ole Rian i Creo – forbundet for kunst og kultur.

Øker honorarer til DKS-utøvere

KS øker honorarene til utøvere i Den kulturelle skolesekken (DKS) med åtte prosent.

Stiller seg positiv til eksamen i estetiske fag

Regjeringens forslag om å innføre eksamen i estetiske og praktiske fag er positivt, men flere viktige tiltak trengs, mener forbundsleder Hans Ole Rian i Creo - forbundet for kunst og kultur.

Direktør Lin Marie Holvik i Kulturtanken ber kulturminister Trine Skei Grande om å forsterke den statlige etatens nasjonale mandat. Foto: Lars Opstad

Kulturtanken ber om mer makt og mer penger

Kulturtanken har det nasjonale ansvaret for Den kulturelle skolesekken (DKS), men ber nå om et sterkere nasjonalt mandat og mer penger til DKS.

Splid om digitale orgler

Kirkelig fellesråd i Oslo har vedtatt at nye orgler skal være fortrinnsvis digitale. Det får hovedtillitsvalgt i Creo til å reagere.

Synspunkt
Kunnskapsminister Jan Tore Sanner presentasjonterte den siste PISA-undersøkelsen på Jordal skole i Oslo tirsdag. Hans Ole Rian i Creo er kritisk til hvordan undersøkelsen legger føringer for norsk utdanningsdebatt. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Fortsatt en vei å gå, men hvilken?

Må vi alltid legge ensidig vekt på ferdigheter som gir høy score i PISA-undersøkelsen, eller finnes det også andre verdier å se på?

På turné med Den kulturelle skolesekkenIkke rett på sykepenger eller pensjon

I 2016 gikk utøvere som turnerer med Den kulturelle skolesekken fra å være lønnsmottakere til å bli frilansere. Creo vil ha omkamp om utøvernes rettigheter.

Annonse
Annonse
Annonse