Annonse

kulturpolitikk

Arbeidet med ny boklov er i gang

Høring om tilskuddsbehov for musikksektoren i Europa

12 anbefalinger for en styrket kunst- og kultursektor

Tar over som ny leder av Kulturkomiteen

Kulturministeren dropper høytidelig samisk markering

Kulturell selvangivelseCreo-leder Hans Ole Rian

Den viktigste kultursaken, spesielt på lang sikt, er at de praktiske og estetiske fagenes i grunnskolen styrkes, sier Creo-leder Hans Ole Rian.

Abid Raja– Du kommer til å måtte «fighte» for å få gjennomslag

Anette TrettebergstuenMøtes med skyhøye krav

Kulturrom– Sender noen viktige signaler om fremtidige satsinger

Creo– Et tydelig retningsskifte i norsk politikk

Resirkulerer gammelt kulturløfte i ny plattform

Anette Trettebergstuen er Norges nye kulturminister – dette vil hun gjøre for kulturen

Sylvi Listhaug– Ødsler millioner til kulturaktører som har skodd seg godt på koronakrisen

Omtaler regjeringens budsjettforslag som «lunkent»

Kulturrådet ønsker forslag til nye fagutvalgsmedlemmer

Mener skjevfordelingen i kulturtildelinger er «pinlig åpenbar»

– Det er flott at det gamle Nasjonalgalleriet kan benyttes videre som kulturbygg, men skjevfordelingen mellom Oslo og resten av landet er veldokumentert og pinlig åpenbar, sier Øyunn Viken, daglig leder i Kultur Vest.

– Etter 30. september må selvstendig næringsdrivende i kulturlivet greie seg selv

Creo-leder Hans Ole Rian ønsker at kulturminister Abid Raja tar en tur over gata og snakker med arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen for å løse situasjonen.

Raja om sin periode som kulturminister– Jeg har gjort det jeg skulle gjøre for kulturen

– Som politiker bør du kunne penger. Det kan jeg, og det er dét jeg må måles på, sier kulturminister Abid Raja om kritikken mot ham.

Vil tvinge norske filmer hjem

En rekke norske filmer og tv-serier spilles inn i utlandet. Senterpartiet vil kreve at en andel av statsstøtta brukes i Norge.

Kulturopprør etter valget

Flere av landets største kulturarrangører krever i et brev at regjeringen umiddelbart må sette en dato for gjenåpning av kulturlivet.

Bibliotekforeininga med klare forventningar til god bibliotek- og lesepolitikk

– Norsk Bibliotekforening gratulerer sentrum/venstre-sida med sigeren i stortingsvalet, og stiller med forventningar til bibliotek- og lesepolitikken framover. Det seier Vidar Lund, leiar i Norsk Bibliotekforening.

Skuespiller Nosizwe Lise Baqwa– Vi er fortsatt i en krise

Politikerne har ikke noen helhetlig nok forståelse av kulturbransjen, mener skuespiller. Hun håper ny regjering rydder opp i kulturlivet.

Store forventninger i bokbransjen etter valget

Nå må Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV innfri løftene de ga i opposisjon, mener leder for Forleggerforeningen.

– Dette blir den viktigste reformen på det visuelle kunstfeltet siden 1970-tallet

Gårsdagens valgresultat gir Norske Kunsthåndverkere håp om en styrking av kunstnerøkonomien. Valgvinnerne Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV har alle i sine politiske program lovet at 1 % av statsbudsjettet skal gå til kultur.

Valgomatene er blottet for kulturspørsmål

Dersom kultur er viktig for deg i valget, får du liten hjelp fra avisenes valgomater.

Kulturforsker Georg Arnestad– Om kunstnarane føler seg som hoggestabbe, er det i høgste grad deira eiga skuld

Er det riktig at kulturen har sluttet å sette dagsorden? Og er den ikke lenger et privilegert fristed, slik den en gang var?

Den kulturpolitiske (u)enighet

I virkeligheten er det stor enighet om kulturpolitikken. Men kommer de rødgrønne til makten og våger seg på en boklov og avvikling av gaveforsterkningsordningen, blir det baluba.

Synspunkt

Regjeringen tryner på oppløpssiden

Selv om smitten blant barn eksploderer, er det umulig å gi en faglig begrunnelse for at kun halve lokalet kan fylles av voksne der de fleste er vaksinert.

Deler av Kulturrådet endrer navn

Kulturdepartementet har i dag bestemt at virksomheten Kulturrådet, også kjent som Kulturrådets fagadministrasjon, endrer navn til Kultur Norge.

Vil endre lesing med lov

Nordmenn har erstattet norske litterære klassikere med utenlandske løkkeskriftromaner.

Valg 2021

KulturbransjenTi krav til ny kulturpolitikk

Armlengden til politikerne må økes og kultsektorens muligheter for inntjening må bli bedre. Her er 10 krav for bedre kulturpolitikk, med 40 forslag om hvordan.

– Kunst har aldri hatt mindre betydning i folks liv enn nå

Forfatter Dag Bredal har skrevet boken «Kunst og makt» og mener utviklingen innenfor kunsten de siste årene i beste fall er deprimerende.

Statssekretær Emma Lind– Akkurat nå har vi en unik mulighet

Vi har et vindu nå til virkelig å vise kulturens betydning i samfunnet, mener statssekretær i Kulturdepartementet.

Professor Anne-Britt Gran– Kulturen har fått nye roller som ligger svært langt fra de opprinnelige

Professor Anne-Britt Gran mener kultursektoren ikke er et privilegert fristed lenger, slik den en gang var.

Millioner av kroner til kultur kan bli borte

Når kulturaktører får pengegaver, gir staten dem en ekstra belønning. Det blir det slutt på om de rødgrønne vinner valget.

Synspunkt

Hvordan vil et nytt Storting jobbe med de store strukturene på kulturfeltet?

Vi står nå foran et stortingsvalg. Kulturfeltet er et av politikkområdene de ulike partiene har ambisjoner for. Overordnede strukturer, rollefordeling og samarbeid fortjener imidlertid mer oppmerksomhet i debattene, skriver Line Anni Solbakken i KS.

Forsterker kulturgaver med 66 millioner

Kulturinstitusjoner over hele landet mottar i disse dager 66 millioner kroner i gaveforsterkning.

Kulturministre under lupen– Politikere med tyngde gjør det best

En av de aller største kultursakene de siste årene viser tydelig hvilke egenskaper det er viktig å ha som statsråd, mener forfatter av «Politisk lederskap», Agnar Kaarbø.

Museumsreformen slår sprekker

Kulturhistoriker mener reformen hadde høye og urealistiske ambisjoner.

Premissleverandørene

Norges kulturministre siden 2005 under lupenDette er den «beste» kulturministeren

De har alle sine plusser og minuser, kulturministrene: Trine Skei Grande brant for kulturen. Trond Giske var den mest kraftfulle. Linda Hofstad Helleland fikk gjort lite på tre år.

Frps Gulati– Kanselleringskultur er både trist og et prinsipielt problem

Det er et prinsipielt problem at offentlige personer blir utsatt for såkalt kanselleringskultur, mener Frps kulturpolitiske talsperson.

Vil kreve bevis for likelønn i filmbransjen

Flere norske kvinnelige skuespillere opplever å få vesentlig dårligere betalt enn sine mannlige kolleger. Ap og SV vil at film- og tv-produksjoner skal bevise at de praktiserer likelønn før de får statsstøtte.

Sp-politiker om Rajas millionstøtte– Ikke veldig imponert

Kulturdepartementet offentliggjorde fredag at de vil gi et særskilt tilskudd for frivilligheten på fem millioner kroner. Senterpartiet er ikke imponert.

Gir fem millioner til kulturlokaler for frivilligheten

Kulturdepartementet gir et særskilt tilskudd for frivilligheten. Tilskuddet gis til lokaler som faller utenfor eksisterende stimuleringsordninger tilknyttet Covid-19-pandemien.

130 millioner fra stimuleringsordningen til kulturarrangementer

En barneforestilling om Albert Åberg er blant aktørene som støttes av stimuleringsordningen for oktober.

Creos krav til ny kulturpolitikk– Kultur som næring må vies spesielt fokus i årene framover

– De rød-grønnes Kulturløft førte til et taktskifte i utviklingen og satsingen på kunst og kultur her i landet. Alle må gis tilgang til kunstopplevelser og kulturaktiviteter, skriver blant annet Creo i en pressemelding i dag.

Premissleverandørene

Støtteordningene for kulturlivet– Kan være mørke skyer i horisonten

På sikt kan vi komme i en situasjon der det blir mindre offentlige midler til kulturformål, sier Creo-leder Hans Ole Rian.

Valg 2021

RødtVil sørge for at kulturarbeidere får handlingsrommet og den økonomiske tryggheten de trenger

– Kunst- og kulturuttrykk har en verdi i seg selv og for seg selv, og er ikke primært en vare i et marked. Vi mener at kommersialisering bidrar til å svekke kunstens innhold og kvalitet, sier Rødts Hannah Berg.

Valg 2021

FrP– Vår politiske prioritet er kampen for barne- og ungdomskulturen og frivilligheten

FrP ønsker å bedre kårene for frivilligheten og ha et større fokus på publikum og næring innenfor den tradisjonelle kultursektoren, sier FrPs Himanshu Gulati.

Valg 2021

Sp– Vil få på plass det lokale kulturløftet vi skulle i gang med da vi tapte regjeringsmakt

Senterpartiet ønsker seg blant annet en aktiv leselyststrategi, ny boklov og mer satsning på film som næring i Norge. Kulturpolitisk talsperson Åslaug Sem-Jacobsen ønsker også mer vedlikehold og bygging av kulturhus hvis de kommer i regjering til høsten.

Valg 2021

SVVil jobbe for mer mangfold, likestilling og representativitet i kunst- og kulturlivet

– Kultursektoren vil få økt sin status, både utfra kunstens egenverdi og som næring med viktig verdiskaping og sysselsetting. En rødgrønn regjering, med et nytt rødgrønt kulturløft, vil merkes, sier SVs Freddy André Øvstegård.

Valg 2021

Ap– Vi vil prioritere tiltak som gir alle tilgang til å oppleve kunst og kultur

Det er for store klasseskiller i folks kulturbruk og store ulikheter i hva slags kulturtilbud som finnes i ulike deler av landet, mener Ap. Det vil de gjøre noe med hvis de får makten til høsten.

Synspunkt

Samfunnsutfordring uten ett svar

Litteraturpolitikk blir neppe valgkampens heteste tema, men alle politikere bør være spesielt opptatt av synkende lesertall og hvordan vi skal løse den store lesegåten, skriver administrerende direktør Heidi Austlid i Forleggerforeningen.

KulturbudsjettetØker rammen med 1,3 milliarder

– Jeg håper og tror at dette er siste gangen vi trenger å komme med ekstraordinære midler til koronatiltak, sa kulturminister Abid Raja på tirsdagens pressekonferanse i forbindelse med fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett.

Synspunkt

Kulturpolitikken må argumenteres for og diskuteres

Den nye medieoffentligheten utfordrer alle politikkområder, og kultursektoren er ikke noe unntak, skriver generalsekretær i NOKU, Hege Knarvik Sande.

I harnisk over hvordan Raja vil styre kulturinstitusjonene

Musikk- og scenekunstinstitusjonene fikk nylig klar beskjed om hvordan sektoren skal styres fremover, uten noen form for konsultasjon eller medvirkning. Det blir det bråk av.

Synspunkt

Teatrene mister tryggheten

I ly av korona har Kulturdepartementet omorganisert teatersektoren på en måte som kan medføre at institusjonsteatrene blir mer økonomisk usikre, og at de blir sterkere politisk styrt, skriver Nina Kraft.

Synspunkt

– Nå blør hjertene i landets kulturhus

For mange små og store steder i dette langstrakte landet vårt er kulturhuset selve hjertet i bygda, skriver spesialrådgiver for kultur i KS, Line Anni Solbakken.

Raja taus om festivalsommeren– Nå haster det med dialog

Det er fremdeles usikkert om kulturlivet kan åpne for fullt til sommeren. Norske konsertarrangører krever forutsigbarhet.

«Firerbanden» slår tilOpposisjonen kan få flertall for en rekke kulturtiltak

Tirsdag kveld fattet opposisjonspartiene Senterpartiet, SV, Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet en rekke vedtak som vil få konsekvenser for kulturlivet.

Annonse
Annonse
Annonse