Annonse

regjeringen

Gjenåpningen for kulturlivet– Vi hadde forventet mer av trinn én og to

Tone Østerdal i Norske Konsertarrangører synes det er positivt at regjeringen har lyttet til konsertbransjen, men savner differensiering og tilpassede løsninger for arrangører.

Regjeringens gjenåpningsplan– Kulturlivet må få samle flere enn 100 personer

Erna Solbergs firetrinnsplan gir oss litt mer forutsigbarhet, men har klare mangler i forhold til kulturfeltet, sier Creo-leder Hans Ole Rian.

Museumsmelding med flere gode satsinger for fremtiden

Dette vil vekke begeistring, men må naturligvis følges opp i det kommende budsjettet, skriver generalsekretær i Norges museumsforbund, Liv Ramskjær.

Ny museumsmelding– Lovende takter

Generalsekretæren i Norges museumsforbund synes regjeringen sender ut mange gode signaler, og trekker spesielt frem at det satses på å løfte frem forskningsarbeidet ved museene.

Regjeringen lanserer Norges første stortingsmelding om barne- og ungdomskultur

Min arrangør-angstHvordan blir revyfestivalen til sommeren?

Min arrangør-angst er at samme hvor gode rutiner, gode tiltak og hvor godt forberedt man er, så kommer smitten og tar oss likevel, skriver daglig leder for Norsk Revy, Ina Dahl.

Over 33 millioner kroner til museer og musikk- og scenekunstinstitusjoner

Arbeidsgruppe mener vi kan dra på festival i sommer

FestivalsommerenSommergruppa leverte innspill til regjeringen

Synspunkt

Skivebom og stang ut fra kulturminister Abid Q. Raja

Dette opplevdes som å bli tatt som gissel for et tiltak som blir totalt bom på mål for museer som har vært stengt ned siden november, skriver Liv Ramskjær og Cecilie Øien i Norges museumsforbund.

Søknadsportal for stimuleringsordningen for kultursektoren åpner

Arbeidsgruppe skal gi innspill til gjennomføring av sommerarrangementer

I harnisk over hvordan Raja vil styre kulturinstitusjonene

Musikk- og scenekunstinstitusjonene fikk nylig klar beskjed om hvordan sektoren skal styres fremover, uten noen form for konsultasjon eller medvirkning. Det blir det bråk av.

Synspunkt

Teatrene mister tryggheten

I ly av korona har Kulturdepartementet omorganisert teatersektoren på en måte som kan medføre at institusjonsteatrene blir mer økonomisk usikre, og at de blir sterkere politisk styrt, skriver Nina Kraft.

Synspunkt

– Nå blør hjertene i landets kulturhus

For mange små og store steder i dette langstrakte landet vårt er kulturhuset selve hjertet i bygda, skriver spesialrådgiver for kultur i KS, Line Anni Solbakken.

Forskriftsendringene til Norsk filminstitutt er klare

Konsertarrangør fikk rekordstor koronakompensasjon

RegjeringenNytt blikk på bokmarkedet

165 millioner kroner til etablerte ordninger i kultursektoren

8 millioner til nytt eksportprogram

Konsertscener fortviler– Vi forstår at viruset er uforutsigbart, men behøver tiltakene være det?

Regjeringen forlenger stimulerings- og kompensasjonsordningene og gir nytt oppdrag til Norsk kulturråd og Norsk filminstitutt

152 millioner kroner i gaveforsterkning for 2020 til kulturinstitusjoner over hele landet

«Firerbanden» slår tilOpposisjonen kan få flertall for en rekke kulturtiltak

Tirsdag kveld fattet opposisjonspartiene Senterpartiet, SV, Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet en rekke vedtak som vil få konsekvenser for kulturlivet.

Forskrift om stimuleringsordning for kultursektoren sendes på høring

KoronastøtteØkte driftstilskudd til enkelte kulturinstitusjoner

Opposisjonen– Forbløffet over kuttene fra regjeringen og Frp

Det er en styrking kulturen trenger nå, ikke kutt, sier Åslaug Sem-Jacobsen i Senterpartiet. «Et hån mot kulturlivet», sier SV.

Kuttene i Norsk kulturfond– Kan få dramatiske konsekvenser

Dette er et smålig kutt for å vise at kunst og kunstnere ikke er noe samfunnet trenger, hevder nestleder i Rødt, Marie Sneve Martinussen.

9 millionar kroner til inkludering i kulturliv

Dette blir avgjørende for festivalsommeren 2021

Raja bevilger ytterligere 200 millioner i Kulturbudsjettet for 2021

Faller utenfor koronastøttenAkutt krise for dem som skriver tekster og lager musikk

Kulturministeren lover mer koronastøtte – vil legge til flere hundre millioner kroner i kulturlivets kriseordning

KompensasjonsordningenKadettfestivalen fikk nei

Ingen oppmykning av seteregel for kulturlivet – Helseministeren sier nei til å lempe på regelverket

Oppvaskmøte med Høie og Raja i dag – håper å redde julekonsertene

Vil redde julekonserteneBer Bent Høie snu om kirkebenkene

Raja– Knut Nilsen er ufortjent blitt en hoggestabbe

Julekonsertarrangører med åpent brev til Abid Raja – vil ha svar om både kirkebenker og treg støtte

RopstadVanskelig å få omgjort kirkebenkvedtak

KS kritiserer Raja for sentralisering av makt på kulturfeltet

Truende, mørke skyer for museene?

I dag er det fortsatt museer som faller utenfor etablerte ordninger. Den nyetablerte stimuleringsordningen treffer dårlig når museene må stenge, skriver generalsekretær i Norges museumsforbund, Liv Ramskjær.

– Skuffet over regjeringens støtte til selvstendig næringsdrivende

Eventbransjen kan få 300 millioner kroner til å gjenoppta aktiviteten

Utvider kompensasjonsordningenRaja vil gi kompensasjon for alle arrangementer som må avlyses etter offentlige restriksjoner

Kino og teaterKulturlivet krever bedre begrunnelse for koronastengning

Norske konsertarrangørerFortvilet over helsemyndighetenes kirkebenk-regler

Kirkebenker er ikke fastmonterte seter, konsertarrangører fortviler

Disse kulturaktørene deler 270 millioner i kulturstøtte i andre runde av kompensasjonsordningen

Stimuleringsordning for kulturlivet på plass

Forskriften som regulerer regjeringens stimuleringsordning for kulturlivet er på plass. – Det har vært avgjørende å få dette raskt på plass, slik at tildelingen kan komme ut til mottakerne, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

Forskriften til stimuleringsordningenCreo ser lys i enden av tunnelen

Etter dialog med Kulturdepartementet forteller Creo-leder Hans Ole Rian at mye av det interesseorganisasjonene frykter kan komme til å løse seg etter hvert.

Synspunkt

Ble Norsk kulturforum strøket ved en feil?

Skulle ikke den lokale og regionale kulturen styrkes, spør generalsekretær i Norsk kulturforum, Hege Knarvik Sande, etter at Norsk kulturforum ble kuttet fra Statsbudsjettet 2021.

Synspunkt

Litteratur er også kultur

Sett med litterære briller er dette dessverre ikke et budsjett for litteratur og læring, skriver Heidi Austlid, leder i Forleggerforeningen.

Stimuleringsordningen– Uforutsigbar støtteordning

Kulturlivets interesseorganisasjoner reagerer på at det er Kulturrådets administrasjon som skal behandle søknader og fordele koronastøtte etter skjønn.

Innlandet fylkeskommune– Dramatisk nedgang

100 millioner mindre i frie inntekter for 2021 merkes for Innlandet fylkeskommune, forteller kulturdirektøren.

Regjeringen omgår Kulturrådet– Lite gjennomtenkt

Regjeringen har flyttet mange tiltak fra Norsk kulturfond over på statsbudsjettet. – Det er problematisk uten en kunstfaglig skjønnsvurdering, sier leder for Norsk kulturråd, Lars Petter Hagen.

NOKUFjernet med et pennestrøk – og uten et ord

Norsk kulturforum ble kuttet fra Statsbudsjettet i all stillhet. – Et angrep på det lokale kulturlivet ute i kommunene, mener SV.

Nær 2,3 milliarder foreslått til stimuleringsordning til kultur, frivillighet og idrett

For å bidra til at kulturlivet, frivilligheten og idretten skal klare seg gjennom koronakrisen, foreslår regjeringen å bevilge 2,25 milliarder kroner til stimulering.

Manglende stimuleringsordning– Tiden er i ferd med å renne ut

– Vi får nå daglige henvendelser fra både arrangører og andre bransjeaktører som venter fortvilte på flere detaljer om stimuleringsordningen, sier daglig leder i Norske Konsertarrangører, Tone Østerdal.

Nesten 600 millioner kroner til frivilligheten og idretten

Mandag blir det betalt ut nesten 600 millioner kroner til dem som har søkt støtte fra regjeringens kompensasjonsordning for betydelige inntektsbortfall for idretten og frivillige organisasjoner.

Annonse
Annonse
Annonse