Annonse

regjeringen

Mens vi venter på ny regjering og tygger på den gamles forslag til statsbudsjett

Synspunkt

Hva skjer med litteraturpolitikken?

Mediene har den siste uken kretset rundt sperrebåndene på Hurdalsjøen hotell, for å rapportere om regjeringssonderingene. Etter fem dager ble det avklart at SV ikke vil gå inn i en ny rødgrønn regjering. Hva betyr dette for litteraturpolitikken, spør leder i Forleggerforeningen, Heidi Austlid.

– Etter 30. september må selvstendig næringsdrivende i kulturlivet greie seg selv

Creo-leder Hans Ole Rian ønsker at kulturminister Abid Raja tar en tur over gata og snakker med arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen for å løse situasjonen.

Raja om sin periode som kulturminister– Jeg har gjort det jeg skulle gjøre for kulturen

– Som politiker bør du kunne penger. Det kan jeg, og det er dét jeg må måles på, sier kulturminister Abid Raja om kritikken mot ham.

Kompensasjonsordningen for kultursektoren i perioden juli-oktober 2021 er fastsatt

Kompensasjonsordningen for kultursektoren i perioden 1. juli til 31. oktober er nå godkjent av ESA. Ordningen forvaltes av Norsk kulturråd, med søknadsfrist 9. november.

Fem millioner til Music Norway

Regjeringen vil stimulere til økt aktivitet internasjonalt.

Bibliotekforeininga med klare forventningar til god bibliotek- og lesepolitikk

– Norsk Bibliotekforening gratulerer sentrum/venstre-sida med sigeren i stortingsvalet, og stiller med forventningar til bibliotek- og lesepolitikken framover. Det seier Vidar Lund, leiar i Norsk Bibliotekforening.

Kulturstøtteordningene forlenges ut året

Kompensasjonsordningen for kultursektoren forlenges, iallfall ut 2021. – De kan senke skuldrene, sier kulturminister Abid Raja (V).

Regjeringens strategi for scenekunstCreo vil ha allianse som ansetter profesjonelle frilansmusikere

Musikere bør få danne en allianse på samme måte som skuespillere og dansere har gjort med SKUDA-modellen, mener Creo-leder Hans Ole Rian.

Regjeringen bevilger 8,5 millioner kroner til kompensasjon for dramatikeres inntektstap under pandemien

Dramatikerforbundet vil motta tilskuddet og etablere en tilskuddsordning som skal kompensere for tapte inntekter fra avlyste forestillinger.

Nye 19 millionar kroner til kunstinnkjøp

Regjeringa vidarefører stimuleringstiltaka for kulturlivet i 2021 og tildeler nye 19 millionar kroner til innkjøp av samtidskunst, kunsthandverk og design. Midlane vert utbetalte til 15 kunstmuseum i heile landet.

Stimuleringsmidler til 249 nye prosjekter

Det åpnes for flere deltakere på private og offentlige arrangementer

Nå kan flere samle seg både privat og offentlig. Opptil 5000 personer kan delta på arrangementer utendørs.

Regjeringen krever endringer før de gir 100 millioner til museum

Departementet holder igjen 100 millioner i påvente av at Norsk Skogfinskmuseum lar seg styre av Anno Museum.

Regjeringen representert på KulturPlots kulturseminar 31. august

Statssekretær Emma Lind (V) skal snakke om prinsippet om armlengdes avstand og politisk «hands on» på kulturseminaret.

Tålmodige tegneserieskapere har fått nok og ber kulturministeren gripe inn

Et samlet tegneserie-Norge har tatt kontakt med kulturministeren med krav om økte midler til tegneseriepotten i Kulturrådet. Serieskapere har lenge vært underprioritert i innkjøpsordningen, og tålmodigheten har tatt slutt.

Ny søknadsrunde i kompensasjonsordningen – her er endringene

Regjeringens kompensasjonsordning er forsterket og forbedret på flere områder. Nå kan bedriftene søke om kompensasjon for tilskuddsperioden mars-april 2021. For første gang er kompensasjon for tapt varelager inkludert.

Fylkesordfører kritiserer regjeringens testkonserter

Regjeringen gir grønt lys for testkonserter

Norges museumsforbund– De ekstra tilleggene er greie

Generalsekretær i Norges museumsforbund, Liv Ramskjær, ser både positive signaler og utfordringer for museumsnæringen i revidert nasjonalbudsjett.

Frykter at flere pandemislitne kor, korps og musikklag legges ned, hevder idretten favoriseres

Creo– Ordningen bør vare ut 2021

Dette burde regjeringen signalisert allerede nå, sier Creo-leder Hans Ole Rian.

NKA– Mange er avhengige av støtte før de tør å sette i gang noe

Midlene regjeringen foreslår i dag er rett og slett ikke noe verdt før de faktisk kommer ut til aktørene i feltet, mener Tone Østerdal i Norske Konsertarrangører

KulturbudsjettetØker rammen med 1,3 milliarder

– Jeg håper og tror at dette er siste gangen vi trenger å komme med ekstraordinære midler til koronatiltak, sa kulturminister Abid Raja på tirsdagens pressekonferanse i forbindelse med fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett.

10 millioner til filmer som ble rammet av pandemien

– Dette er 10 millioner kroner i friske midler for å hjelpe filmprodusenter som har blitt rammet særlig hardt av stengte kinoer og redusert kapasitet under pandemien, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja.

Synspunkt

Kulturpolitikken må argumenteres for og diskuteres

Den nye medieoffentligheten utfordrer alle politikkområder, og kultursektoren er ikke noe unntak, skriver generalsekretær i NOKU, Hege Knarvik Sande.

Totalt 908,6 millioner kroner deles ut til kultur og frivillighet i hovedtildelingen for 2021

Én av tre fikk avslag på søknad om kompensasjon for kulturbransjen

Anette Trettebergstuen (Ap)– Raja lurer kulturlivet

Politikere og kulturledere mener regjeringen bedriver en lek med tall, som får brutale konsekvenser for kulturlivet. Raja svarer med en dobling av stimuleringsordningen.

Gjenåpningen for kulturlivet– Vi hadde forventet mer av trinn én og to

Tone Østerdal i Norske Konsertarrangører synes det er positivt at regjeringen har lyttet til konsertbransjen, men savner differensiering og tilpassede løsninger for arrangører.

Regjeringens gjenåpningsplan– Kulturlivet må få samle flere enn 100 personer

Erna Solbergs firetrinnsplan gir oss litt mer forutsigbarhet, men har klare mangler i forhold til kulturfeltet, sier Creo-leder Hans Ole Rian.

Museumsmelding med flere gode satsinger for fremtiden

Dette vil vekke begeistring, men må naturligvis følges opp i det kommende budsjettet, skriver generalsekretær i Norges museumsforbund, Liv Ramskjær.

Ny museumsmelding– Lovende takter

Generalsekretæren i Norges museumsforbund synes regjeringen sender ut mange gode signaler, og trekker spesielt frem at det satses på å løfte frem forskningsarbeidet ved museene.

Regjeringen lanserer Norges første stortingsmelding om barne- og ungdomskultur

Min arrangør-angstHvordan blir revyfestivalen til sommeren?

Min arrangør-angst er at samme hvor gode rutiner, gode tiltak og hvor godt forberedt man er, så kommer smitten og tar oss likevel, skriver daglig leder for Norsk Revy, Ina Dahl.

Over 33 millioner kroner til museer og musikk- og scenekunstinstitusjoner

Arbeidsgruppe mener vi kan dra på festival i sommer

FestivalsommerenSommergruppa leverte innspill til regjeringen

Synspunkt

Skivebom og stang ut fra kulturminister Abid Q. Raja

Dette opplevdes som å bli tatt som gissel for et tiltak som blir totalt bom på mål for museer som har vært stengt ned siden november, skriver Liv Ramskjær og Cecilie Øien i Norges museumsforbund.

Søknadsportal for stimuleringsordningen for kultursektoren åpner

Arbeidsgruppe skal gi innspill til gjennomføring av sommerarrangementer

I harnisk over hvordan Raja vil styre kulturinstitusjonene

Musikk- og scenekunstinstitusjonene fikk nylig klar beskjed om hvordan sektoren skal styres fremover, uten noen form for konsultasjon eller medvirkning. Det blir det bråk av.

Synspunkt

Teatrene mister tryggheten

I ly av korona har Kulturdepartementet omorganisert teatersektoren på en måte som kan medføre at institusjonsteatrene blir mer økonomisk usikre, og at de blir sterkere politisk styrt, skriver Nina Kraft.

Synspunkt

– Nå blør hjertene i landets kulturhus

For mange små og store steder i dette langstrakte landet vårt er kulturhuset selve hjertet i bygda, skriver spesialrådgiver for kultur i KS, Line Anni Solbakken.

Forskriftsendringene til Norsk filminstitutt er klare

Konsertarrangør fikk rekordstor koronakompensasjon

RegjeringenNytt blikk på bokmarkedet

165 millioner kroner til etablerte ordninger i kultursektoren

8 millioner til nytt eksportprogram

Konsertscener fortviler– Vi forstår at viruset er uforutsigbart, men behøver tiltakene være det?

Regjeringen forlenger stimulerings- og kompensasjonsordningene og gir nytt oppdrag til Norsk kulturråd og Norsk filminstitutt

152 millioner kroner i gaveforsterkning for 2020 til kulturinstitusjoner over hele landet

«Firerbanden» slår tilOpposisjonen kan få flertall for en rekke kulturtiltak

Tirsdag kveld fattet opposisjonspartiene Senterpartiet, SV, Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet en rekke vedtak som vil få konsekvenser for kulturlivet.

Forskrift om stimuleringsordning for kultursektoren sendes på høring

KoronastøtteØkte driftstilskudd til enkelte kulturinstitusjoner

Opposisjonen– Forbløffet over kuttene fra regjeringen og Frp

Det er en styrking kulturen trenger nå, ikke kutt, sier Åslaug Sem-Jacobsen i Senterpartiet. «Et hån mot kulturlivet», sier SV.

Kuttene i Norsk kulturfond– Kan få dramatiske konsekvenser

Dette er et smålig kutt for å vise at kunst og kunstnere ikke er noe samfunnet trenger, hevder nestleder i Rødt, Marie Sneve Martinussen.

9 millionar kroner til inkludering i kulturliv

Dette blir avgjørende for festivalsommeren 2021

Raja bevilger ytterligere 200 millioner i Kulturbudsjettet for 2021

Annonse
Annonse
Annonse