Annonse
Kirkelig fellesråd mangler over én milliard kroner til vedlikehold, opplyser kirkeverge Robert Wright. Bildet er fra en tidligere anledning. Foto: Erik Schrøder / NTB scanpix

Splid om digitale orgler

Meld deg på nyhetsbrev fra Kulturplot

Hver tirsdag og torsdager. Bestill her! Skriv inn din e-post:

 

 

17. oktober inngikk Kirkelig fellesråd i Oslo et prinsippvedtak om at nye orgler skal være fortrinnsvis digitale, melder Vårt Land. «Behovet for nye orgler realiseres fortrinnsvis gjennom bruk av digitale orgler» heter det i prinsippvedtaket.

Det får hovedtillitsvalgt Olav Rune Bastrup i Creo – forbundet for kunst og kultur til å reagere. Det er Creo som organiserer de fleste kirkemusikerne i Oslo, opplyser Vårt Land.

Kirkelig fellesråd finnes i alle norske kommuner og er et organ i Den norske kirke. Rådet er sammensatt av representanter fra de forskjellige menighetsrådene i kommunen og har i oppgave å ivareta kirkegårder, kirkebygg, kontorer og ansatte i kirken. Rådet ledes av kirkevergen.

Lovbrudd

Bastrup mener det er brudd på kirkeloven og Creo har sendt brev til Kirkelig fellesråd.

Kirkelovens regelverk for liturgisk utstyr og inventar forutsetter pipeorgel som normalordning, og Bastrup påpeker at alle digitale orgler som brukes i Oslo i dag kun er godkjente som midlertidige løsninger.

– Vi reagerer sterkt på at et forslag om å etablere et prinsipp om at orgelinvesteringer skal baseres på et «faglig, historisk og økonomisk fundament» ble nedstemt på samme møte. Det viser at fellesrådet ikke vektlegger faglig kompetanse, det viser at fellesrådet er glade amatører som setter vår yrkesgruppe på sidelinjen, sier Bastrup til Vårt Land.

Mangler én milliard til vedlikehold

Kirkeverge i Oslo, Robert Wright, forteller at det er økonomiske begrunnelser bak prinsippvedtaket. Fellesrådet mangler mer enn én milliard til vedlikehold i Oslo-kirkene, sier han til avisa.

Wright og Creo planlegger å holde et møte etter at det nye fellesrådet har konstituert seg torsdag denne uken.

Annonse
Annonse
Annonse