Annonse
Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Kompensasjonsordningen for kultursektoren i perioden juli-oktober 2021 er fastsatt

Meld deg på nyhetsbrev fra Kulturplot

Hver tirsdag og torsdager. Bestill her! Skriv inn din e-post:

 

– Jeg har lyttet til høringsinnspill fra sektoren og forbedret ordningen for perioden juli–oktober. Norske Festivaler ba meg omfatte alle festivaler, og ikke bare musikkfestivaler, i det forhøyede taket på inntil 7 millioner kroner i kompensasjon i én av periodene, og det innspillet har jeg fulgt, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja i en pressemelding.

Ordningen skal kompensere arrangører og underleverandører i kultursektoren for tap knyttet til avlyste, stengte eller nedskalerte kulturarrangementer som følge av råd eller pålegg gitt av offentlige myndigheter. Det er bevilget 425 millioner kroner til ordningen i perioden.

Kompensasjonsordningen for perioden juli–oktober videreføres med hovedsakelig samme innretning som i første halvår 2021. Følgende endringer gjelder for perioden juli–oktober:

  • kompensasjonsperiodene er kortet ned til to måneder

  • kompensasjonstaket til artisthonorar ved nedskalerte arrangementer økes fra 45 000 til 50 000 kroner

  • kompensasjonstak til arrangører av festivaler er økt til 7 millioner kroner

– Gjennom hele pandemien har jeg stilt opp for og lyttet til kultursektoren. Jeg har forlenget og justert støtteordningene slik at de til enhver tid har truffet sektoren best mulig. Selv om vi ikke lenger er begrenset av smitteverntiltak, har aktører i kultursektoren fremdeles behov for ekstra trygghet, og det stiller regjeringen opp med, sier Raja.

Kulturdepartementet har tidligere annonsert at kompensasjonsordningen for kultursektoren forlenges for perioden 1. november til 31. desember 2021. Denne må også godkjennes av ESA før den kan tre i kraft. 

Mer informasjon om kompensasjonsordningen for kultursektoren kan leses på Kulturrådets nettsider.

Annonse
Annonse
Annonse