Annonse
Styreleder i Norsk musikkråd, Bjørgulv Vinje Borgundvaag, frykter for frivillige musikkorganisasjoners fremtid. Foto: CF Wesenberg

Frykter at flere pandemislitne kor, korps og musikklag legges ned, hevder idretten favoriseres

Meld deg på nyhetsbrev fra Kulturplot

Hver tirsdag og torsdager. Bestill her! Skriv inn din e-post:

 

– Skal vi unngå at flere kor, korps og musikklag legges ned må pandemislitne musikkorganisasjoner få midler til å gjøre en ekstra innsats for å rekruttere tilbake utøvere som har sluttet.

Det sier styreleder i Norsk musikkråd, Bjørgulv Vinje Borgundvaag, som er skuffet over forslaget til revidert nasjonalbudsjett, som ble lagt frem tirsdag. Han mener driftstilskuddet til de frivillige musikkorganisasjonene er blitt stående på stedet hvil.

Allerede før koronaen lammet Norge, søkte Musikkrådet om økte midler til disse organisasjonene, fra 20 millioner til 32 millioner i driftstilskudd, men bevilgningen ble ifølge Vinje Borgundvaag i stedet stående uten realvekst.

– Vi søkte blant annet om ekstra midler til for å kunne inkludere flere i musikklivet, og håpet på en økning nå. Når 44 millioner av tippemidlene samtidig holdes tilbake , ligger ballen hos kulturkomiteen på Stortinget ved behandlingen av revidert budsjett, fortsetter Borgundvaag:

– Da Frivillighetsmeldingen kom i 2018 ville regjering og Storting nettopp vri midler fra prosjekt til drift. Det er uforståelig at driften nedprioriteres når breddekulturen skal gjenoppbygges. Skal vi unngå at flere kor, korps og musikklag legges ned må pandemislitne musikkorganisasjoner få midler til å gjøre en ekstra innsats for å rekruttere tilbake utøvere som har sluttet.

Musikkrådets styreleder beskriver situasjonen for de nasjonale musikkorganisasjonene innen kor, korps, band og orkester som «kritisk». Til nå har de mistet én av ti medlemmer, og Norsk musikkråd frykter at andelen blir langt høyere utover høsten.

– Vi jobber for at så mange som mulig skal få mulighet til å oppleve og utøve musikk. Skal vi stanse nedgangen i medlemskap, og samtidig lykkes med å rekruttere tilbake så snart smittesituasjonen tillater det, trenger vi hjelp fra myndighetene, sier Vinje Borgundvaag, som hevder idretten favoriseres.

– Regjeringen har bevilget 420 millioner til lokale idrettslag og idrettsforeninger for barn og unge over tippemidlene. Dette er en økning på litt over 12 prosent. Når regjeringen samtidig øker bevilgningen til frivillige musikkorganisasjoner med null prosent, viser det en klar favorisering av idretten.

Annonse
Annonse
Annonse