Annonse
Kulturpolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Anette Trettebergstuen, etterlyser en helhetlig plan for scenekunstkompaniene. Foto: Vidar Ruud / NTB

Arbeiderpartiet etterlyser en helhetlig plan for scenekunstfeltet

Meld deg på nyhetsbrev fra Kulturplot

Hver tirsdag og torsdager. Bestill her! Skriv inn din e-post:

 

Fredag gikk det frie scenekunstkompaniet «Ferske Scener» i Tromsø ut i Dagsavisen og kritiserte støtteordningen fra Kulturrådet. De påpekte at etter 2011 har det gått null kroner til store scenekunstprosjekter nord for Trondheim. De hadde selv fått avslag på sin søknad om støtte og ønsket en prinsipiell debatt om vurderingsgrunnlaget i Kulturrådets saksbehandling er godt nok. Ferske Scener mener dette handler om Kulturrådets legitimitet og ansvar for hele landet. Nå får de støtte av Arbeiderpartiet.

– Slik som dette skal det ikke være. Nå må vi lage varige ordninger som favner bredere og treffer bedre, slik at vi ikke får en slik uheldig geografisk skjevfordeling, sier Aps kulturpolitiske talsperson Anette Trettebergstuen til Dagsavisen.

– Vi har gjentatte ganger etterlyst en helhetlig plan for scenekunstfeltet. I tillegg har vi understreket behovet for en ny søknadsbasert ordning for å sikre langsiktig finansiering av de etablerte kompaniene, sier Trettebergstuen som forventer at kulturminister Abid Raja kommer en slik ordning i forbindelse med revidert statsbudsjett våren 2021.

Hun påpeker at Stortinget vedtok å be regjeringen legge fram en vurdering av situasjonen for det frie scenekunstfeltet, med mål om å sikre bedre forutsigbarhet allerede i 2017.

Selv sier kulturminister Abid Q. Raja at han etter planen skal legge fram en strategi for scenekunst før sommeren. Formålet med strategien vil være å peke ut regjeringens politikk på scenekunstområdet, sier han, i tillegg til å vurdere virkemidler som gir gode rammer og vilkår for produksjon og formidling av profesjonell scenekunst i hele Norge.

Han har også fått med seg debatten som har gått om Ferske Scener i Tromsø, og sier at utviklingen av scenekunstområdet har resultert i en stor tilvekst av nye aktører, noe som gir konkurranse om midlene Kulturrådet skal fordele. I en kommende scenekunststrategi vil derfor spørsmålet om hvordan flere kompanier over hele landet kan få mer stabile og forutsigbare rammevilkår bli drøftet, understreker kulturministeren.

Annonse
Annonse
Annonse