Annonse
Illustrasjonsfoto fra "Vepsen", Oslo Nye, Centralteatret. Foto: Mariam Butt / NTB

Påfallende lite av Kulturrådets støtte går til frie scenekunstkompanier nord for Trondheim

Meld deg på nyhetsbrev fra Kulturplot

Hver tirsdag og torsdager. Bestill her! Skriv inn din e-post:

 

Av de rundt 500 millionene som er bevilget de siste ti årene gjennom Kulturrådets ordninger, «Basisfinansiering» og «Kunstnerskapsstøtte», har det gått null kroner til frie scenekompanier i nord. På annen flerårig prosjektstøtte har bare 0,84 prosent gått til nord, skriver Dagsavisen.

Kristin Bjørn, Bernt Bjørn og Kristina Junttila utgjør den kunstneriske ledelsen i det frie scenekunstkompaniet «Ferske Scener» i Tromsø. De fikk selv avslag på kunstnerskapsstøtte i fjor. Nå mener de det må gjøres noe.

– Å få støtte fra Kulturrådets ordninger kan være et være eller ikke være for et fritt scenekunstkompani, sier Kristin Bjørn.

Kompaniet i nord stiller spørsmålstegn ved vurderingsgrunnlaget i saksbehandlingen og mener den er for tynn og mangelfull, og at det er grunnen til at scenekompaniene i nord kommer dårlig ut.

Det er fagfeller, altså aktive kunstnere, som sitter i utvalgene og bestemmer hvem som skal få støtte etter en skjønnsmessig kvalitetsvurdering. Ferske Scener-ledelsen spør seg nå om de som sitter i de ulike utvalgene vet nok om scenekunstfeltet nord for Trondheim. De mener også at mye avhenger av hvilke forestillinger utvalgene har sett, hvem som har fått omtale i riksdekkende media, og hvilke ressurser fagfellene har til å følge opp med reisevirksomhet og research.

– Det kan ikke være slik at fordelingen av de store, flerårige prosjektmidlene, som er så utrolig viktig for utviklingen av et kompani, skal skje på ulikt grunnlag. At det er slik at du kan få avslag fordi du tilfeldigvis ikke har blitt «sett» av utvalget som skal avgjøre, sier Bjørn til Dagsavisen.

Yrjan Svarva, fagansvarlig for scenekunst i Kulturrådet, skriver i en e-post til Dagsavisen at Fagutvalgene er bredt satt sammen både når det gjelder kompetanse og geografi, og avviser at vedtakene avhenger av om noen i utvalget har sett den aktuelle søkeren, eller om søkeren har vært omtalt i riksmedia. De forholder seg utelukkende til selve søknaden, hevder Svarva.

Annonse
Annonse
Annonse