Annonse
Kulturminister Abid Raja lanserte en stimuleringsordning for kulturlivet onsdag. 900 ekstra millioner frigis til økt aktivitet i sektoren. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
Regjeringen

Vil stimulere til mer kulturaktivitet

Meld deg på nyhetsbrev fra Kulturplot

Hver tirsdag og torsdager. Bestill her! Skriv inn din e-post:

 

 

– Ordningen skal dekke opp differansen mellom inntekter og opprinnelige budsjetter. Vi skal ha flere kunstnere over fra inaktivitet til aktivitet, sa Raja.

Han mener tiden er inne for å stimulere til økt aktivitet, og presenterte det han kaller «stimuleringsordningen», som gradvis erstatter dagens kompensasjonsordning for kulturlivet.

– Tiden er inne for å stimulere til økt aktivitet i kultursektoren. Derfor etablerer regjeringen nå en stimuleringsordning for å sikre et bredt tilbud av kulturarrangementer over hele landet. Et rikt og variert kulturliv, med mangfold og bred representasjon, er en forutsetning for et velfungerende demokrati og er viktigere enn noen gang, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

– Dette skal sikre et bredt tilbud av kulturarrangementer over hele landet. Arrangementer skal avholdes, innenfor de til enhver tid gjeldende smittevernregler, la han til.

Alle underleverandører av kulturtjenester skal honoreres av arrangører, i henhold til inngåtte avtaler. Alle ordninger for hele kultursektoren forlenges i første omgang med én måned. Til uka møtes Raja og representanter for sektoren for å diskutere stimuleringsordningen.

– Ordningen skal være på plass 1. oktober, sa Raja.

Han påpekte viktigheten av at kulturarrangementer avholdes. Må man avlyse et arrangement, får man fra 1. oktober 70 prosent kompensert. Fra november / desember går kompensasjonen ned i 50 prosent.

– Det er viktig å kunne stimulere til at arrangementer avholdes. Vi trenger kultur.

Underleverandørene, som kom sent inn i kompensasjonsordningen, har bare fått 50 prosent kompensert hittil. Den ordningen blir forlenget ut 2020, kunne kulturministeren fortelle.

Det settes av ytterligere midler, i tillegg til de 1,25 milliardene som regjeringen har kompensert. 900 friske millioner frigis til kulturaktiviteter.

 

Dette er stimulerings-ordningen:

  • Fra 1. oktober etableres en stimuleringsordning for å skape aktivitet i kultursektoren. Kompensasjonsordningen for avlyste kulturarrangementer videreføres fra 1. september og ut året
  • De fleste kulturarrangementer planlagt før 12. mars har blitt avlyst på grunn av koronapandemien. Som følge av de myndighetspålagte publikumsbegrensningene er det i dag et sterkt redusert kulturtilbud fordi det ikke er lønnsomt å gjennomføre arrangementene. En stimuleringsordning vil bidra til å øke aktiviteten i kulturlivet, som igjen vil skape aktivitet hos underleverandørene. Målet er at flere skal kunne komme tilbake i arbeid.  Kulturdepartementet vil invitere sektoren til et innspillsmøte om stimuleringsordningen
  • Kompensasjonsordningen har sammen med andre ordninger vært viktig for hele kultursektoren og for alle som har blitt tvunget til å avlyse kulturarrangementer. Ordningen har bidratt til å hjelpe en hardt rammet kultursektor, mener regjeringen
  • Kompensasjonsordningen for arrangører og underleverandører videreføres fram til 30. september. Fra 1. oktober vil ordningen trappes ned og kun omfatte avlyste arrangementer. Fra 1. oktober vil arrangørene få kompensert 70 prosent, og fra 1. november 50 prosent av tapte billettinntekter og merutgifter. Underleverandørene vil få kompensert inntil 50 prosent for tapte inntekter frem til 31. desember i år. Samtidig innføres altså en helt ny stimuleringsordning
  • Ordningene er rammestyrte og innrettes slik at de raskt kan avvikles dersom smittesituasjonen endrer seg

Kilde: Regjeringen

Annonse
Annonse

Dette er stimulerings-ordningen:

  • Fra 1. oktober etableres en stimuleringsordning for å skape aktivitet i kultursektoren. Kompensasjonsordningen for avlyste kulturarrangementer videreføres fra 1. september og ut året
  • De fleste kulturarrangementer planlagt før 12. mars har blitt avlyst på grunn av koronapandemien. Som følge av de myndighetspålagte publikumsbegrensningene er det i dag et sterkt redusert kulturtilbud fordi det ikke er lønnsomt å gjennomføre arrangementene. En stimuleringsordning vil bidra til å øke aktiviteten i kulturlivet, som igjen vil skape aktivitet hos underleverandørene. Målet er at flere skal kunne komme tilbake i arbeid.  Kulturdepartementet vil invitere sektoren til et innspillsmøte om stimuleringsordningen
  • Kompensasjonsordningen har sammen med andre ordninger vært viktig for hele kultursektoren og for alle som har blitt tvunget til å avlyse kulturarrangementer. Ordningen har bidratt til å hjelpe en hardt rammet kultursektor, mener regjeringen
  • Kompensasjonsordningen for arrangører og underleverandører videreføres fram til 30. september. Fra 1. oktober vil ordningen trappes ned og kun omfatte avlyste arrangementer. Fra 1. oktober vil arrangørene få kompensert 70 prosent, og fra 1. november 50 prosent av tapte billettinntekter og merutgifter. Underleverandørene vil få kompensert inntil 50 prosent for tapte inntekter frem til 31. desember i år. Samtidig innføres altså en helt ny stimuleringsordning
  • Ordningene er rammestyrte og innrettes slik at de raskt kan avvikles dersom smittesituasjonen endrer seg

Kilde: Regjeringen

Annonse