Regjeringens kulturpolitikk får refs for mangel på mangfoldsarbeid av tidligere mangfoldskoordinator i Kulturdepartementet. Her er kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande (V) sammen med statsminister Erna Solberg (H) etter lanseringen av regjeringens handlingsplan mot rasisme og diskriminering på grunn av etnisitet og religion på Rommen Scene.

Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Slakter mangfoldsarbeidet i kultursektoren

Publisert: 6. januar 2020 kl 10.43
Oppdatert: 6. januar 2020 kl 10.43

Før jul gjennomførte Klassekampen en opptelling som viser at kun 2 av 98 styremedlemmer ved statsfinansierte kulturinstitusjoner har fremmedkulturell bakgrunn. En gjennomgang avisa gjorde av Kulturrådets administrasjon og kunstneriske råd og utvalg viser et lignende bilde – bare 13 av 388 ansatte og utvalgsmedlemmer har ikke-vestlig bakgrunn.

Tidligere leder Guro Bente Møller av Mangfoldsåret i 2008 sier til avisa at regjeringen gjør feil i å ikke stille krav til mangfold i kulturlivet.

I etterkant av Mangfoldsåret ble kulturinstitusjoner pålagt årlig rapportering om hvordan kravet til inkludering og mangfold gjennomføres i organisasjonen.

Solberg-regjeringen fjernet krav

Men etter regjeringsskiftet i 2013, ble kravet om rapportering fjernet. Møller peker på at mangfoldsarbeidet i kulturlivet har gått bakover de siste årene, og at det konkrete kravet om rapportering var et av de mest målbevisste virkemidlene for å øke mangfoldet.

– At det går så treigt i kulturlivet beror antakelig av mye jåleri og vrangvilje. Og angst for å miste makt, sier Møller til Klassekampen.

Tror på «positiv stimuli»

Saken fortsetter under annonsen

I en e-post til avisa skriver kulturminister Trine Skei Grande (V) at hun tror på «positiv stimuli fremfor tvang som kulturpolitisk virkemiddel» og forsvarer at kravet er fjernet.

Kulturdepartementet har i år bevilget 24 millioner kroner ekstra til en «mangfoldspakke», hvor fire millioner er øremerket Kulturrådet som har fått hovedoppgaven for å koordinere økt mangfold og inkludering nasjonalt i kultursektoren.

Grande argumenterer for at kravene til rapportering ble fjernet for å legge minst mulig føringer på mottakerne av statstilskudd, men at det i tilskuddsbrevene er sendt ut formuleringer som oppfordrer til økt inkludering og mangfold.

Ledige stillinger – kulturjobb