Frank May / NTB scanpix

Dannelsespartiet Høyre ønsker å fjerne dannelsesfagene i skolen

Publisert: 11. september 2020 kl 13.46
Oppdatert: 14. september 2020 kl 15.19

I disse dager er det landsmøte i Høyre, og der foreslår ungdomspartiet å «Gjøre om fagene Musikk og Kunst og håndverk til valgfag i ungdomsskolen». Dette ifølge ett av resolusjonsforslagene det skal stemmes over.

Skolen har en viktig rolle som formidler av kunnskap, ferdigheter og verdier knyttet til kunst og kultur. Kulturell kompetanse kommer til å ha stor betydning for framtidas arbeidsliv, næringsliv og samfunnsliv. Jeg mener det må arbeides for å øke skoleverkets kompetanse innenfor estetikk, kunst og kultur, og at alle de humanistiske fagene framover må betraktes som en sentral del av grunnutdanningen og verdsettes høyere og styrkes ytterligere i hele utdanningsløpet.

For meg er det viktig å påpeke at det humanistiske perspektivet, der dannelsesbegrepet står i sentrum, innarbeides så tidlig som mulig. Jeg vil her forstå dannelsesbegrepet som en livslang utviklingsprosess, der ferdigheter og kompetanser på de åndelige, kulturelle og sosiale områdene står sentralt.

Høyres forslag om å fjerne musikkfaget og kunst- og håndverksfaget fra de obligatoriske fagene i ungdomsskolen vil etter vårt syn svekke de humanistiske verdiene i samfunnet, gi elevene ett dårligere grunnlag for et rikt og variert liv og svekke Norge som et dannet og kulturelt samfunn.

Fra redaksjonen:

Etter at dette innlegget ble skrevet, har forslaget fra Unge Høyre blitt behandlet, og det gikk ikke igjennom på Landsmøtet.

Saken fortsetter under annonsen

Ledige stillinger – kulturjobb