Annonse

Kulturseminaret

Om kunstbransjen– Det er introvert, pretensiøst og forferdelig jålete

Forfatter Dag Bredal mener kunsten er død. Tidligere kulturredaktør Esben Hoff er ikke enig i det, men deler ellers en del av de samme oppfatningene om kunstens posisjon i samfunnet i dag.

Synspunkt

Kunstsosiolog Dag SolhjellBredals to teser er ensidige og lite reflekterte

Kanskje hører Bredal med til den smakseliten som utelukker Sand, Nerdrum, Engelsen, Gullvåg, Ung, Harr, Vigeland, Bratteli, Anker, Bleken og andre fra sitt kunstbegrep, spør kunstsosiolog Dag Solhjell.

Synspunkt

Politisert kunst

Kunst er blitt en del av politikken, men ikke på noen konstruktiv måte. Ytre høyre-siden angriper kunst som de synes er noe ubegripelig sprøyt. Hittil er dette et randfenomen, men kombinert med en større økonomisk usikkerhet fremover, kan det bli en sakte detonerende bombe, skriver Nina Kraft.

Synspunkt

Dag Bredal– Kunsten er død. Drept av politikk og en velvillig drøm

Forfatter Dag Bredal har to teser: Den ene er at kunst er maktens lydige tjener. Den andre er at kunst aldri har hatt mindre betydning for folks liv enn i vår tid.

Kulturforsker Georg Arnestad– Om kunstnarane føler seg som hoggestabbe, er det i høgste grad deira eiga skuld

Er det riktig at kulturen har sluttet å sette dagsorden? Og er den ikke lenger et privilegert fristed, slik den en gang var?

– Kunstnerne kan bli de nye influenserne

Det er noe her som også vil prege annen type mer tradisjonelt kulturarbeid. Inntektsstrømmene endres delvis i influenser-retningen, sier kulturforsker Ole Marius Hylland.

Den kulturpolitiske (u)enighet

I virkeligheten er det stor enighet om kulturpolitikken. Men kommer de rødgrønne til makten og våger seg på en boklov og avvikling av gaveforsterkningsordningen, blir det baluba.

– Kunst har aldri hatt mindre betydning i folks liv enn nå

Forfatter Dag Bredal har skrevet boken «Kunst og makt» og mener utviklingen innenfor kunsten de siste årene i beste fall er deprimerende.

KulturledelseSlik skal han tredoble antall museumsbesøk til Kristiansand

Reidar Fuglestad kan ikke så mye om kunst. Men han kan mye om å trekke publikum. At kun 40 prosent av oss går på museum, ser han som en mulighet.

Statssekretær Emma Lind– Akkurat nå har vi en unik mulighet

Vi har et vindu nå til virkelig å vise kulturens betydning i samfunnet, mener statssekretær i Kulturdepartementet.

Professor Anne-Britt Gran– Kulturen har fått nye roller som ligger svært langt fra de opprinnelige

Professor Anne-Britt Gran mener kultursektoren ikke er et privilegert fristed lenger, slik den en gang var.

Regjeringen representert på KulturPlots kulturseminar 31. august

Statssekretær Emma Lind (V) skal snakke om prinsippet om armlengdes avstand og politisk «hands on» på kulturseminaret.

Annonse
Annonse
Annonse