Annonse

kultursektoren

Kultursektoren jubler for gjenåpning i Belgia

Stimuleringsordningene for kultursektoren gjeninnføres

Kulturstreiken er over – partene har kommet til enighet

Den Nationale Scene stenger mandag – meklingen er satt på vent

Kulturinstitusjoner har spart millioner på midlertidig pensjonsordning

Ønsker et krafttak for mangfold og fortsatt fokus på kultur som næring

Kulturstreiken trappet opp fredag

Den pågående streiken i kultursektoren ble fredag trappet opp. I alt 805 kulturansatte er nå tatt ut i streik ved teatre, orkestre og opera.

Bakrus for kulturbransjen?

Danmark gjenåpnet flere uker før Norge, og erfaringene derfra tilsier at norsk kulturliv har flere utfordringer i vente.

Med samarbeid utfordres det eksisterende

En scenekunstfestival i Ålesund, en dokumentarfilmfestival i Oslo og en kunstnerbolig i Troms har det til felles at de tidligere i år mottok tilskudd til å invitere gjestekunstnere til samarbeid og utvikling ved sine respektive arenaer.

Reformen som rammet kulturlivet

Solberg-regjeringens «effektiviseringsreform» har gått hardt ut over kulturlivet, viser ny Fafo-rapport.

Nytt kunnskapsprosjekt om kunstnere med funksjonsnedsettelser

Kultursektoren trenger mer kunnskap om hva som fremmer og hva som hindrer personer med funksjonsnedsettelser fra å jobbe som profesjonelle kunstnere. Kulturrådet lyser nå ut et kunnskapsprosjekt om temaet.

Skuespiller Nosizwe Lise Baqwa– Vi er fortsatt i en krise

Politikerne har ikke noen helhetlig nok forståelse av kulturbransjen, mener skuespiller. Hun håper ny regjering rydder opp i kulturlivet.

Oppfordrer alle til å holde seg unna kulturinstitusjonene så lenge konflikten varer

Teatersjef ved Det Norske Teatret reagerer sterkt på uttalelsene til Arbeiderparti-kandidat om boikott.

Ønsker nye innspill for gjenoppbygging av kultursektoren

Kulturrådet og NFI inviterer til dialogmøte 16. september i prosjektet som skal kartlegge og analysere pandemiens konsekvenser for kultursektoren.

220 ansatte i kultursektoren ut i streik

Til sammen 220 ansatte innen opera, teater og orkester i Oslo, Bergen og Stavanger tas ut i streik etter at det ikke ble enighet i meklingen.

Valg 2021

KulturbransjenTi krav til ny kulturpolitikk

Armlengden til politikerne må økes og kultsektorens muligheter for inntjening må bli bedre. Her er 10 krav for bedre kulturpolitikk, med 40 forslag om hvordan.

Kulturrådet og NFI setter i gang dialog med kultursektoren om gjenoppbygging

Esa har godkjent to støtteordninger i kultursektoren

165 millioner kroner til etablerte ordninger i kultursektoren

Lønnsoppgjøret 2020Ingen streikefare eller permitteringer i kultursektoren nå

Meklingen i kultursektoren avlyst av smittevernhensyn

Leder

LederKoronatiltak i mistillitens tegn

Fastmonterte benker ble symbolet på helsemyndigheter som mister dømmekraften og politikere som lar mistillit være styringsmarkører i iveren etter å sette en stopper for Covid 19-pandemien. Abid Raja bør slå i bordet.

Nå kan Kulturrådet betale ut 1,4 milliarder kroner i kompensasjon til kultursektoren

Operasanger Johannes WeisserReagerer på regjeringens kutt i kompensasjonsordningen

– Dette annonseres altså knapt seks uker før støtten er ment å opphøre, og uten at situasjonen for kulturlivet er i noen særlig bedring, sier Weisser.

Synspunkt

Alt får plass i kultursekken

Fagforbundet og Norsk Kulturforum kommer med en felles oppfordring til alle kommunedirektører og ordførere: Å kartlegge hvilket ansvar man tilegner kultursektoren i kommunen.

Annonse
Annonse
Annonse