Annonse
Synspunkt-forfatterne er bekymret over regionreformen på kulturfeltet generelt og for amatørteatrene spesielt. De kaller det «en prinsippløs politikk». (Illustrasjonsfoto). Foto: iStock
Synspunkt-forfatterne er bekymret over regionreformen på kulturfeltet generelt og for amatørteatrene spesielt. De kaller det «en prinsippløs politikk». (Illustrasjonsfoto)   Foto: iStock
Synspunkt

Hva er målet for kultur i regionreformen?

Meld deg på nyhetsbrev fra Kulturplot

Hver tirsdag og torsdager. Bestill her! Skriv inn din e-post:

 

 

Hanne Vilja Sagmo er daglig leder i Norsk Revy, medforfattere er Øivind Enger, styreleder Vestlandske Teatersenter, Frid Einarsdotter Fossbakk, styreleder Hålogaland Amatørteaterselskap, Tom Bjørseth, styreleder Buskerud Teater og Hilde Bergebakken, styreleder Norsk Revy.

SYNSPUNKT. Åpent brev til politikere på Stortinget.

Sett fra vårt ståsted mangler forslaget transparente retningslinjer og rettferdighetsprinsipp

Regionreformen legger til grunn det største kulturpolitiske endringstiltaket i nyere tid. Den skal fordele flere oppgaver til fylkene, men er helt uten ambisjon om utvikling og endring av strukturen i kulturfeltet.

Mål i den nye kulturmeldingen har også blitt tilsidesatt. Dermed går vi alle glipp av de positive effektene som regionaliseringen kunne ha hatt. Vår oppfordring til dere politikere er å avvente overflytting av kulturinstitusjoner til regionene. Først må det foreligge en helhetlig plan for endring av struktur, finansiering og oppgavefordeling. Denne planen må ligge til grunn for en politisk kulturavtale mellom forvaltingsnivåene. 

Vi trenger et fundament for regionreformen:

  • som legger til grunn et prinsipp om likhet i tilbud til folk i alle regionene i landet

  • som rydder i tilskudd til ulike organisasjoner og institusjoner utfra fastsatte mål og oppgaver lokalt, regionalt og nasjonalt

  • som gjør at regionene får tilført økte bevilgninger for å koordinere og løse disse oppgavene

Hva er planen?

Kulturdepartementet har lagt fram sine forslag om ansvarsoverføringer til fylkene der de viser til hvilke kulturinstitusjoner som skal fullfinansieres av fylkene, og hvilke som skal fortsette å ligge helt eller delvis under statsbudsjettet. 

Sett fra vårt ståsted mangler forslaget transparente retningslinjer og rettferdighetsprinsipp.

Dette kan illustreres med at et lokalt amatørteater blir tatt inn på statsbudsjettet i 2020, mens Norsk Revy som ivaretar et nasjonalt oppdrag og har nedslagsfelt i hele landet, foreslås finansiert 100 prosent av Trøndelag fylkeskommune.

Det finnes flere eksempler på tilsvarende manglende konsekvens i prosessen. Slike eksempler undergraver reformen, og fører til bekymring over en prinsippløs politikk.

Skal vi ikke samme vei?

Norge er en ung nasjon og en ung kultur. Det er derfor viktig at politikere ikke pulveriserer det eksisterende kulturlivet rundt om i landet, men bidrar til å styrke det gjennom en nasjonal kulturpolitikk.

For oss som opererer i amatørteaterfeltet så trenger vi en politikk:

  • som kjemper for et tilbud for barn og unge i hele landet

  • som sørger for at støtteordningene til amatørteater er enkelt administrert

  • som ser at kompetanseheving og møteplasser er viktig for ildsjelene og amatørene

  • som ser at profesjonelle instruktører løfter kvaliteten på forestillinger, og gir læring for alle involverte

Vi trenger en nasjonal og helhetlig kulturpolitikk. Gjennom et grundig forarbeid kan vi tenke større.  Dette kan gi mer effektiv forvalting av oppgaver, og et bedre tilbud til folk i by og bygd.

Annonse
Annonse
Annonse