Annonse

Kulturpolitikk

Valg 2021

FrP– Vår politiske prioritet er kampen for barne- og ungdomskulturen og frivilligheten

FrP ønsker å bedre kårene for frivilligheten og ha et større fokus på publikum og næring innenfor den tradisjonelle kultursektoren, sier FrPs Himanshu Gulati.

Valg 2021

SVVil jobbe for mer mangfold, likestilling og representativitet i kunst- og kulturlivet

– Kultursektoren vil få økt sin status, både utfra kunstens egenverdi og som næring med viktig verdiskaping og sysselsetting. En rødgrønn regjering, med et nytt rødgrønt kulturløft, vil merkes, sier SVs Freddy André Øvstegård.

Raja: God grunn til kulturoptimisme

Det er god grunn til stor optimisme på kultursektorens vegne, mener kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V).

En halv milliard kulturkroner kan forsvinne

Staten har betalt ut over 574 millioner kroner i gaveforsterkning til kultursektoren siden oppstarten i 2014. I fjor ble det ny rekord, men etter valget kan ordningen forsvinne.

Regjeringen bevilger 8,5 millioner kroner til kompensasjon for dramatikeres inntektstap under pandemien

Dramatikerforbundet vil motta tilskuddet og etablere en tilskuddsordning som skal kompensere for tapte inntekter fra avlyste forestillinger.

Kommisjon skal granske hogst i kulturminne fra andre verdenskrig

Regjeringen har nedsatt en undersøkelseskommisjon for å finne ut hva som skjedde da Forsvarsbygg gjennomførte hogst i Trandumskogen.

Nye 19 millionar kroner til kunstinnkjøp

Regjeringa vidarefører stimuleringstiltaka for kulturlivet i 2021 og tildeler nye 19 millionar kroner til innkjøp av samtidskunst, kunsthandverk og design. Midlane vert utbetalte til 15 kunstmuseum i heile landet.

Analyse

Hundreårskrigen om Kulturrådet

Det blir berget som fødte en mus om Kulturrådet skal utredes enda en gang. Politikerne gir neppe fra seg mer styringsmakt enn de må, og politikerne på Kulturytring i Drammen mener ingen bør bekymre seg for at de ikke klarer å holde armlengdes avstand.

Rekordmange ulovlig importerte kulturminner levert tilbake

Norske myndigheter har i løpet av de siste årene beslaglagt 600 ulovlig importerte kulturminner som nå er levert tilbake til sine respektive land.

Stimuleringsmidler til 249 nye prosjekter

Kulturminister Abid RajaVil ha Kulturytring Drammen hvert år

Det åpnes for flere deltakere på private og offentlige arrangementer

Nå kan flere samle seg både privat og offentlig. Opptil 5000 personer kan delta på arrangementer utendørs.

Regjeringen representert på KulturPlots kulturseminar 31. august

Statssekretær Emma Lind (V) skal snakke om prinsippet om armlengdes avstand og politisk «hands on» på kulturseminaret.

Politianmeldt til Økokrim etter å ha søkt om koronatilskudd fra Kulturrådet

Ny søknadsrunde i kompensasjonsordningen – her er endringene

Regjeringens kompensasjonsordning er forsterket og forbedret på flere områder. Nå kan bedriftene søke om kompensasjon for tilskuddsperioden mars-april 2021. For første gang er kompensasjon for tapt varelager inkludert.

Kulturrådet og Norsk Filminstitutt inviterte bransjen til dialogmøte

Det kom inn 26 skriftlige innspill til fristen 3. juni, og over 50 kulturaktører deltok i møtet.

SpVil gi 500 millioner kroner for å rette opp skjevheter i kompensasjonsordningen

«Skandalen» fra i april kan gjenta seg

Kulturrådet gir 37 millioner til fri scenekunst

Har mistet UD-støtte på 2 millioner kroner til samarbeidsprosjekter med kunstnere fra Midtøsten

Riksrevisjonens gjennomgangKrisestøtten har truffet skeivt

Synspunkt

Samfunnsutfordring uten ett svar

Litteraturpolitikk blir neppe valgkampens heteste tema, men alle politikere bør være spesielt opptatt av synkende lesertall og hvordan vi skal løse den store lesegåten, skriver administrerende direktør Heidi Austlid i Forleggerforeningen.

Synspunkt

Et skille med mening

Kulturrådets ulike funksjoner bør skilles fra hverandre. Ikke gjennom to ulike organisasjoner – men gjennom to ulike navn, skriver direktør i Kulturrådet, Kristin Danielsen.

Kulturhusene skapte storm, men i dag er folk fornøyde

Til tross for skarp motstand i folket, mot bygging av kulturhus i Hamar, Bodø og Stjørdal i 2014 og 2015, har det gått bedre med disse institusjonene enn man kunne forvente, ifølge en rapport fra kulturforsker Georg Arnestad.

Kulturrådet og NFI setter i gang dialog med kultursektoren om gjenoppbygging

1400 søkere til koronaordning for kulturlivet

Det er 1402 søkere til stimuleringsordningen for perioden juli til oktober. Til sammen har kulturaktører søkt om 935 millioner kroner.

Norge deltar i en ny programperiode av Kreativt Europa

SV– Det er gode grunner til å dele Kulturrådet i to

SV har fremmet forslag om oppdeling, og ønsker å snakke med kulturfeltet om desentralisering.

SV vil ha gratis kulturskole til alle barn

142 nye millioner bevilget til 328 søknader på stimuleringsordningen runde 3

Organiseringen av Kulturrådet– Politikerne har ikke klart å finne en løsning

Bedre struktur og en oppdeling av Kulturrådet ville hjulpet både rådet, politikerne og kunstnerne, mener regissør ved Grenland Friteater.

Fylkesordfører kritiserer regjeringens testkonserter

LederStøtte over alle grenser

I år blir det ikke gitt koronastøtte til kulturarrangører som går med overskudd. En slik nyorientering trengs både for den ordinære støtten til kulturlivet og statsstøtte til andre sektorer, skriver Magne Lerø.

Kompensasjonsordningen for kultursektoren er klar

Kompensasjonsordningen for kultursektoren i perioden 1. januar til og med 30. juni er fastsatt

Kulturrådet gir 5 millioner til digitale prosjekter i kulturinstitusjoner

Kulturrådet og NFINå starter påmeldingen til dialogen om gjenoppbygging

Kulturekspertene– Kulturrådet må deles i kunstdel og «politikkdel»

I løpet av snart 60 år har Kulturrådet vokst over alle grenser. Nå vil kulturledere og tidligere Kulturråds-direktør ha en oppdeling i et politikerstyrt direktorat og en faglig styrt kunstdel.

Tilskuddsordningen for store arrangementer er åpen for søknader

Kulturrådet utvider sitt samarbeid med Norsk publikumsutvikling for å få mer informasjon om koronapandemiens effekt på publikum

Menon Economics skal se på ulike forhold i bokmarkedet

Søknadsrekord til Kulturminnefondet

Kulturrådet ønsker et større mangfold av søknader til konsertarrangørordningen

Kulturseminaret 2021Pengene, makten og kunsten

KulturPlot har fått støtte fra Fritt Ord for å skrive 10 dybdeartikler om «makt, penger og innflytelse i kultur-Norge» i løpet av våren. Flere av de emnene som belyses skal drøftes på dette seminaret i Oslo tirsdag 31 august.

Kulturforsker vil dele opp og desentralisere Kulturrådet

Kulturforsker Georg Arnestad ønsker en todeling av Kulturrådet.

Kommentar

KommentarVenstres uregelmessige verb

Uregelmessige verb er verb som ikke følger de vanlige reglene for verbbøyning. De går sine egne veier og kan danne særegne bøyningsmønstre, skriver Magne Lerø

TOPPSJEFEN

Toppsjefen: Abid RajaEn elsk/hat-type

Slik er Abid Raja som sjef. Vi har snakket med 12 kilder som har gitt ham karakterer. Meningene er svært delte om ham: fra et friskt pust i en ellers grå offentlighet til useriøs og selvopptatt.

FrpVil legge ned Kulturrådet og Norsk Filminstitutt

306,5 millioner kroner til Den kulturelle skolesekken i 2021

Mener departementet regulerer markedsverdien til norske artister med makstaket på 50.000 kroner

418 søknader kom inn til tredje runde av stimuleringsordningen

Torbjørn Urfjell blir ny direktør for samfunn og arena i Kulturrådet

Listhaug ber om kutt i statsstøtte etter overskudd-avsløringer

Norges museumsforbund– De ekstra tilleggene er greie

Generalsekretær i Norges museumsforbund, Liv Ramskjær, ser både positive signaler og utfordringer for museumsnæringen i revidert nasjonalbudsjett.

Frykter at flere pandemislitne kor, korps og musikklag legges ned, hevder idretten favoriseres

VirkeSavner flere restart-tiltak

Leder for Virke kultur og opplevelser, Rhiannon Hovden Edwards, mener det er viktigere enn noen gang at innretningene for ordningene som presenteres treffer godt.

Creo– Ordningen bør vare ut 2021

Dette burde regjeringen signalisert allerede nå, sier Creo-leder Hans Ole Rian.

NKA– Mange er avhengige av støtte før de tør å sette i gang noe

Midlene regjeringen foreslår i dag er rett og slett ikke noe verdt før de faktisk kommer ut til aktørene i feltet, mener Tone Østerdal i Norske Konsertarrangører

KulturbudsjettetØker rammen med 1,3 milliarder

– Jeg håper og tror at dette er siste gangen vi trenger å komme med ekstraordinære midler til koronatiltak, sa kulturminister Abid Raja på tirsdagens pressekonferanse i forbindelse med fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett.

Synspunkt

Kulturpolitikken må argumenteres for og diskuteres

Den nye medieoffentligheten utfordrer alle politikkområder, og kultursektoren er ikke noe unntak, skriver generalsekretær i NOKU, Hege Knarvik Sande.

Annonse
Annonse
Annonse