Annonse

Kulturpolitikk

Raja om sin periode som kulturminister– Jeg har gjort det jeg skulle gjøre for kulturen

– Som politiker bør du kunne penger. Det kan jeg, og det er dét jeg må måles på, sier kulturminister Abid Raja om kritikken mot ham.

Kompensasjonsordningen for kultursektoren i perioden juli-oktober 2021 er fastsatt

Kompensasjonsordningen for kultursektoren i perioden 1. juli til 31. oktober er nå godkjent av ESA. Ordningen forvaltes av Norsk kulturråd, med søknadsfrist 9. november.

Fem millioner til Music Norway

Regjeringen vil stimulere til økt aktivitet internasjonalt.

Restriksjoner for arrangementer og sammenkomster oppheves

Fra lørdag 25. september oppheves alle restriksjoner tilknyttet arrangementer og sammenkomster.

Reformen som rammet kulturlivet

Solberg-regjeringens «effektiviseringsreform» har gått hardt ut over kulturlivet, viser ny Fafo-rapport.

Hva sier de ulike kulturministerkandidatene?

Etter valget 13. september ble det klart at det blir regjeringsskifte til høsten. Arbeiderpartiets Jonas Gahr Støre blir statsminister, men hvem blir den nye kulturministeren?

Vil tvinge norske filmer hjem

En rekke norske filmer og tv-serier spilles inn i utlandet. Senterpartiet vil kreve at en andel av statsstøtta brukes i Norge.

LO Stat varsler opptrapping av kulturstreiken i neste uke

121 nye LO-medlemmer i kultursektoren går ut i streik fra onsdag i neste uke. Flere nye institusjoner vil nå bli rammet av streiken.

Disse kultursakene kan skape konflikt

By mot land og eliten mot folket er områder som vil skille de rødgrønne i kulturpolitikken.

Politiker-klemming vekker harme i kulturlivet

Mange kulturprofiler har reagert sterkt på bilder av lite avstand, ingen munnbind og klemming fra partienes valgvaker denne uka.

Manglende smittevern blant politikere og journalister på valgnatta– Håner kulturbransjen

Det er usmakelig oppførsel av politikere og journalister når de dropper smittevernreglene på valgnatta, mens kulturbransjen lider av strenge smittevernrestriksjoner, mener kulturleder.

Bibliotekforeininga med klare forventningar til god bibliotek- og lesepolitikk

– Norsk Bibliotekforening gratulerer sentrum/venstre-sida med sigeren i stortingsvalet, og stiller med forventningar til bibliotek- og lesepolitikken framover. Det seier Vidar Lund, leiar i Norsk Bibliotekforening.

Skuespiller Nosizwe Lise Baqwa– Vi er fortsatt i en krise

Politikerne har ikke noen helhetlig nok forståelse av kulturbransjen, mener skuespiller. Hun håper ny regjering rydder opp i kulturlivet.

Store forventninger i bokbransjen etter valget

Nå må Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV innfri løftene de ga i opposisjon, mener leder for Forleggerforeningen.

– Dette blir den viktigste reformen på det visuelle kunstfeltet siden 1970-tallet

Gårsdagens valgresultat gir Norske Kunsthåndverkere håp om en styrking av kunstnerøkonomien. Valgvinnerne Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV har alle i sine politiske program lovet at 1 % av statsbudsjettet skal gå til kultur.

Creo– Løftebrudd fra Regjeringen

Kunstnerorganisasjonen Creo kaller det et løftebrudd at Regjeringen skroter kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere.

– Regjeringen gambler med tryggheten og inntekten til folk

De siste dagene har regjeringen forlenget en rekke koronastøtteordninger, men ordningen for selvstendige og frilansere stanses 1. oktober. Det liker SV dårlig.

Kulturstøtteordningene forlenges ut året

Kompensasjonsordningen for kultursektoren forlenges, iallfall ut 2021. – De kan senke skuldrene, sier kulturminister Abid Raja (V).

Valgomatene er blottet for kulturspørsmål

Dersom kultur er viktig for deg i valget, får du liten hjelp fra avisenes valgomater.

Ønsker nye innspill for gjenoppbygging av kultursektoren

Kulturrådet og NFI inviterer til dialogmøte 16. september i prosjektet som skal kartlegge og analysere pandemiens konsekvenser for kultursektoren.

Den kulturpolitiske (u)enighet

I virkeligheten er det stor enighet om kulturpolitikken. Men kommer de rødgrønne til makten og våger seg på en boklov og avvikling av gaveforsterkningsordningen, blir det baluba.

Synspunkt

Regjeringen tryner på oppløpssiden

Selv om smitten blant barn eksploderer, er det umulig å gi en faglig begrunnelse for at kun halve lokalet kan fylles av voksne der de fleste er vaksinert.

Deler av Kulturrådet endrer navn

Kulturdepartementet har i dag bestemt at virksomheten Kulturrådet, også kjent som Kulturrådets fagadministrasjon, endrer navn til Kultur Norge.

Valg 2021

KulturbransjenTi krav til ny kulturpolitikk

Armlengden til politikerne må økes og kultsektorens muligheter for inntjening må bli bedre. Her er 10 krav for bedre kulturpolitikk, med 40 forslag om hvordan.

Statssekretær Emma Lind– Akkurat nå har vi en unik mulighet

Vi har et vindu nå til virkelig å vise kulturens betydning i samfunnet, mener statssekretær i Kulturdepartementet.

Professor Anne-Britt Gran– Kulturen har fått nye roller som ligger svært langt fra de opprinnelige

Professor Anne-Britt Gran mener kultursektoren ikke er et privilegert fristed lenger, slik den en gang var.

Britisk rapport om musikkstrømmemarkedet– Et godt utgangspunkt for en ny norsk prosess

Ekspert på musikkstrømmetjenester tror den britiske rapporten kan vise vei også i Norge.

Millioner av kroner til kultur kan bli borte

Når kulturaktører får pengegaver, gir staten dem en ekstra belønning. Det blir det slutt på om de rødgrønne vinner valget.

Synspunkt

Hvordan vil et nytt Storting jobbe med de store strukturene på kulturfeltet?

Vi står nå foran et stortingsvalg. Kulturfeltet er et av politikkområdene de ulike partiene har ambisjoner for. Overordnede strukturer, rollefordeling og samarbeid fortjener imidlertid mer oppmerksomhet i debattene, skriver Line Anni Solbakken i KS.

Forsterker kulturgaver med 66 millioner

Kulturinstitusjoner over hele landet mottar i disse dager 66 millioner kroner i gaveforsterkning.

Kulturministre under lupen– Politikere med tyngde gjør det best

En av de aller største kultursakene de siste årene viser tydelig hvilke egenskaper det er viktig å ha som statsråd, mener forfatter av «Politisk lederskap», Agnar Kaarbø.

Skolereformen FagfornyelsenBer Stortinget holde seg unna NDLA

Arbeiderpartiet har sagt de vil avvikle prosjektet, mens Høyre også har uttalt at de er kritiske. Nå ber KS Stortinget om å holde seg unna.

Premissleverandørene

Norges kulturministre siden 2005 under lupenDette er den «beste» kulturministeren

De har alle sine plusser og minuser, kulturministrene: Trine Skei Grande brant for kulturen. Trond Giske var den mest kraftfulle. Linda Hofstad Helleland fikk gjort lite på tre år.

Frps Gulati– Kanselleringskultur er både trist og et prinsipielt problem

Det er et prinsipielt problem at offentlige personer blir utsatt for såkalt kanselleringskultur, mener Frps kulturpolitiske talsperson.

Sp-politiker om Rajas millionstøtte– Ikke veldig imponert

Kulturdepartementet offentliggjorde fredag at de vil gi et særskilt tilskudd for frivilligheten på fem millioner kroner. Senterpartiet er ikke imponert.

Gir fem millioner til kulturlokaler for frivilligheten

Kulturdepartementet gir et særskilt tilskudd for frivilligheten. Tilskuddet gis til lokaler som faller utenfor eksisterende stimuleringsordninger tilknyttet Covid-19-pandemien.

Creos krav til ny kulturpolitikk– Kultur som næring må vies spesielt fokus i årene framover

– De rød-grønnes Kulturløft førte til et taktskifte i utviklingen og satsingen på kunst og kultur her i landet. Alle må gis tilgang til kunstopplevelser og kulturaktiviteter, skriver blant annet Creo i en pressemelding i dag.

Premissleverandørene

Støtteordningene for kulturlivet– Kan være mørke skyer i horisonten

På sikt kan vi komme i en situasjon der det blir mindre offentlige midler til kulturformål, sier Creo-leder Hans Ole Rian.

KulturbransjenKrever at støtten forlenges ut året

Regjeringen varslet tirsdag at vi snart kan leve som normalt. Det betyr at stimuleringsordningen for kulturfeltet kan forsvinne om kort tid.

Valg 2021

RødtVil sørge for at kulturarbeidere får handlingsrommet og den økonomiske tryggheten de trenger

– Kunst- og kulturuttrykk har en verdi i seg selv og for seg selv, og er ikke primært en vare i et marked. Vi mener at kommersialisering bidrar til å svekke kunstens innhold og kvalitet, sier Rødts Hannah Berg.

SenterpartietModererer uttalelser om flytting av kulturarbeidsplasser

Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) presiserer at kulturarbeidsplasser ikke må flyttes ut av Oslo for enhver pris.

Valg 2021

FrP– Vår politiske prioritet er kampen for barne- og ungdomskulturen og frivilligheten

FrP ønsker å bedre kårene for frivilligheten og ha et større fokus på publikum og næring innenfor den tradisjonelle kultursektoren, sier FrPs Himanshu Gulati.

Valg 2021

Sp– Vil få på plass det lokale kulturløftet vi skulle i gang med da vi tapte regjeringsmakt

Senterpartiet ønsker seg blant annet en aktiv leselyststrategi, ny boklov og mer satsning på film som næring i Norge. Kulturpolitisk talsperson Åslaug Sem-Jacobsen ønsker også mer vedlikehold og bygging av kulturhus hvis de kommer i regjering til høsten.

Valg 2021

SVVil jobbe for mer mangfold, likestilling og representativitet i kunst- og kulturlivet

– Kultursektoren vil få økt sin status, både utfra kunstens egenverdi og som næring med viktig verdiskaping og sysselsetting. En rødgrønn regjering, med et nytt rødgrønt kulturløft, vil merkes, sier SVs Freddy André Øvstegård.

Valg 2021

Ap– Vi vil prioritere tiltak som gir alle tilgang til å oppleve kunst og kultur

Det er for store klasseskiller i folks kulturbruk og store ulikheter i hva slags kulturtilbud som finnes i ulike deler av landet, mener Ap. Det vil de gjøre noe med hvis de får makten til høsten.

Raja: God grunn til kulturoptimisme

Det er god grunn til stor optimisme på kultursektorens vegne, mener kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V).

Premissleverandørene

En halv milliard kulturkroner kan forsvinne

Staten har betalt ut over 574 millioner kroner i gaveforsterkning til kultursektoren siden oppstarten i 2014. I fjor ble det ny rekord, men etter valget kan ordningen forsvinne.

Regjeringen bevilger 8,5 millioner kroner til kompensasjon for dramatikeres inntektstap under pandemien

Dramatikerforbundet vil motta tilskuddet og etablere en tilskuddsordning som skal kompensere for tapte inntekter fra avlyste forestillinger.

Kommisjon skal granske hogst i kulturminne fra andre verdenskrig

Regjeringen har nedsatt en undersøkelseskommisjon for å finne ut hva som skjedde da Forsvarsbygg gjennomførte hogst i Trandumskogen.

Nye 19 millionar kroner til kunstinnkjøp

Regjeringa vidarefører stimuleringstiltaka for kulturlivet i 2021 og tildeler nye 19 millionar kroner til innkjøp av samtidskunst, kunsthandverk og design. Midlane vert utbetalte til 15 kunstmuseum i heile landet.

Analyse

Hundreårskrigen om Kulturrådet

Det blir berget som fødte en mus om Kulturrådet skal utredes enda en gang. Politikerne gir neppe fra seg mer styringsmakt enn de må, og politikerne på Kulturytring i Drammen mener ingen bør bekymre seg for at de ikke klarer å holde armlengdes avstand.

Rekordmange ulovlig importerte kulturminner levert tilbake

Norske myndigheter har i løpet av de siste årene beslaglagt 600 ulovlig importerte kulturminner som nå er levert tilbake til sine respektive land.

Stimuleringsmidler til 249 nye prosjekter

Kulturminister Abid RajaVil ha Kulturytring Drammen hvert år

Det åpnes for flere deltakere på private og offentlige arrangementer

Nå kan flere samle seg både privat og offentlig. Opptil 5000 personer kan delta på arrangementer utendørs.

Regjeringen representert på KulturPlots kulturseminar 31. august

Statssekretær Emma Lind (V) skal snakke om prinsippet om armlengdes avstand og politisk «hands on» på kulturseminaret.

Politianmeldt til Økokrim etter å ha søkt om koronatilskudd fra Kulturrådet

Ny søknadsrunde i kompensasjonsordningen – her er endringene

Regjeringens kompensasjonsordning er forsterket og forbedret på flere områder. Nå kan bedriftene søke om kompensasjon for tilskuddsperioden mars-april 2021. For første gang er kompensasjon for tapt varelager inkludert.

Kulturrådet og Norsk Filminstitutt inviterte bransjen til dialogmøte

Det kom inn 26 skriftlige innspill til fristen 3. juni, og over 50 kulturaktører deltok i møtet.

SpVil gi 500 millioner kroner for å rette opp skjevheter i kompensasjonsordningen

Annonse
Annonse
Annonse