Fra venstre: Andrea Scholze, Einar Grinde, duoen Ellinor Aurora Aasgaard og Zayne Armstrong, og Lin Wang. Foto: Sara Angelica Spilling

Her er de utvalgte kunstnerne til Eckbos Legat Jubileumsutstilling på Vigelandmuseet i 2023

Publisert: 11. mai 2022 kl 11.15
Oppdatert: 11. mai 2022 kl 11.20

­– Juryen mottok 109 søknader til vurdering og det er et antall vi er fornøyde med. For juryen har det vært en interessant og utfordrende oppgave å velge blant disse unge kunstnerskapene. De fire prosjektene vi har valgt står godt på egne ben, samtidig som de både utfordrer og supplerer hverandre. Som kunst kan man si at de appellerer både til det visuelle og intellektuelle hos oss som betraktere, akkurat slik god og viktig kunst skal gjøre, sier juryleder Jarle Strømodden.

Biografi om kunstnerne kan lastes ned her. 

Om prosjektene som skal stilles ut

Andrea Scholze

Prosjektet Scholze beskriver for Eckbos Legat Jubileumsutstilling inviterer oss inn i et habitat bebodd av apelignende skikkelser i menneskelige størrelser, med en stemning som lukter av urtid og som noe skurrer. Verksgruppen berører spørsmål om tid i et evolusjonistisk perspektiv: hva var før og hva er nå? Scholzes skikkelser kan opptre som bilder av oss selv, og frembringer eksistensielle refleksjoner og spørsmål omkring vårt ambivalente forhold til naturen.

–Ved å lage dem i en størrelse nær vår egen vil man kjenne deres nærvær sterkere på kroppen og rent fysisk i rommet. Noen skapninger vil interagere med hverandre, andre vil sitte for seg selv. Sammen er målet å skape stemning, bevegelse, komposisjon og tilstedeværelse i rommet, sier Scholze om sine skulpturer.

Einar Grinde

Grinde ble valgt med sitt utstillingsforslag Lånt hest må man snart stige av, med motiv basert på en gipsskulptur av Vigeland. Hans arbeid er av det dystopiske og sivilisasjonskritiske slaget, men rommer i sin flertydighet også humoristiske tilløp.

Saken fortsetter under annonsen

– Motivet er basert på en gipsskulptur av Vigeland. Rundt hesten, på gulvet, ligger flere hester [...]. De ligger forkrøplet på gulvet. Som om de har stoppet midt i et fall. De puster på samme måte, men i individuelle tempo. Alt litt ute av synkronitet. Et rom som aldri er helt det samme. Panelene på pidestallen er utsmykket med motiver hentet fra Vigelands relieffer. De avbilder en ung hest som sparker vekk små barn. En kamp som skulle vært lett for en ung hest, men som den i dette semifiksjonelle narrative tapte, sier Grinde i sin prosjektbeskrivelse.


Ellinor Aurora Aasgaard og Zayne Armstrong

Aasgaard og Armstrong har prosjektert The Grind, en scenisk totalinstallasjon som inviterer til refleksjon over det de selv beskriver som «de hyperkommodifiserte, massemedierte og prestasjonsdrevne forholdene vi lever under». Prosjektet er sammensatt og har innslag av kinetiske skulpturer, humor og satiriske element som salater laget av elastan og skumgummi, en espressofontene og voksduker som danneret lappeteppe av pop-up-reklamer i et skrivebordslandskap.

Kunstnerduoen har tidligere laget filmen og installasjonen Days (2020-2021). Filmen er en eksperimentell såpeopera som utforsker «husmor-tv» som fenomen, og hva som skjer når den såkalt lavkulturelle såpeoperaen blir omgjort til en kulturell produksjon i en kunstinstitusjon. Verket ble trukket frem som en av årets mest minneverdige utstillinger i 2020 i Kunstkritikk. Der står det at «dramaet som utspiller seg er komisk, men trist. Det gir et blikk på enkeltmenneskets streben i en verden som ikke har så mye å tilby lenger.»

Lin Wang 

I beskrivelsen av sitt utstillingsprosjekt til Eckbos Legat Jubileumsstipend og utstilling, StillLife – Gaze from the East, skriver Wang at hun vil behandle stillebensmalerier ut i fra et moderne orientalsk perspektiv. Hun vil skape det hun beskriver som «en interaktiv kunstnerisk diskurs».

Still Life-serien er et storstilt prosjekt som ble igangsatt i 2019. Serien består av keramiske skulpturer som til sammen danner en omfangsrik installasjon. Prosjektet, som i den kommende utstillingen er tredelt og inkluderer performance, er inspirert av stillebensmaleriene i den nederlandske gullalderen. Wangs ambisjon er å belyse forskjellige aspekter ved Vesten og Østens felles historie.

Saken fortsetter under annonsen

Om Eckbos Legat 

Eckbos Legat er en privat allmennyttig stiftelse. Major og advokat Eivind Eckbo stiftet i 1923 det første av totalt elleve legater. Eckbos legat yter årlig støtte til enkeltpersoner, organisasjoner, forskningsprosjekter og annet som faller inn under legatets ulike formål, bl.a. kunst og kultur. Les mer om stipendet her. 

Ledige stillinger – kulturjobb