Raja: God grunn til kulturoptimisme

Publisert: 1. juli 2021 kl 08.46
Oppdatert: 11. november 2021 kl 11.22

Onsdag fikk han overlevert en første delrapport fra Kulturrådet og Norsk filminstitutt (NFI), som har fått i oppdrag å kartlegge konsekvensene av koronapandemien for kulturlivet, blant annet hvordan de største koronaordningene har fungert.

I alt har regjeringen bevilget 10,2 milliarder kroner til koronarelaterte kulturtiltak. Av disse er drøyt 5 milliarder bevilget gjennom kulturordningene.

– Stilt opp

– Vi har stilt opp med store ressurser for å sikre et kulturtilbud også under krisen, og for at kulturnæringen skulle overleve til pandemien er over. Nå skal vi ha et best mulig kunnskapsgrunnlag for å ta oss helt over målstreken og sikre at vi står klare til å møte den post-pandemiske virkeligheten, sier Raja.

Basert på kartleggingen til Kulturrådet og NFI skal eksisterende og eventuelt nye tiltak for kultursektoren vurderes. Dagens støtteordninger varer ut oktober, men kan bli forlenget, varsler kulturministeren.

– Så lenge vi har koronatiltak, skal vi stille opp med penger, slår Raja fast.

Publikum vil tilbake
Saken fortsetter under annonsen

Rapporten viser også at folks interesse for å delta på kulturtilbud er stor.

– Det er veldig gledelig å se at publikum ønsker å vende tilbake. Det gjør meg optimistisk på kulturens vegne, sier Raja.

Rapporten inneholder også en analyse av de to største koronaordningene for kulturlivet. Ved begynnelsen av juni i år var det foreløpig tildelt 2,7 milliarder kroner til 5.383 mottakere i kompensasjons- og stimuleringsordningene.

6.000 arrangementer

Enkeltpersonforetak – som ofte er skapere og utøvere – utgjør nær 30 prosent av mottakerne. Disse er tildelt 6 prosent av midlene i kompensasjonsordningen og 5 prosent av midlene i stimuleringsordningen.

Fra oktober til desember i fjor ble det gjennomført rundt 6.000 kulturarrangementer over hele landet med støtte fra stimuleringsordningen.

Ledige stillinger – kulturjobb