Annonse
Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja deltar på kulturleder-seminaret 31. august. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB
Kulturseminaret 2021

Pengene, makten og kunsten

Meld deg på nyhetsbrev fra Kulturplot

Hver tirsdag og torsdager. Bestill her! Skriv inn din e-post:

 

I KulturPlot er vi opptatt av å se kunst og kultur i et samfunnsmessig perspektiv og de aktuelle økonomiske rammebetingelser. Vi pendler mellom børs og katedral, mellom kunstens egenverd og kravet om å nå fram til publikum, mellom fri utfoldelse og strategisk ledelse. 

09.30    «Kulturens muligheter og politikkens begrensinger»

              Om armlengdes avstand og politisk «hands on» i møte med utfordringer i kultursektoren.

              Kulturminister Abid Raja.

              Spørsmål og kommentarer

10.00   «Kunstens idealer og maktens realiteter».

              Om posisjoner, makt og konkurranse innen kunst og kultur.

              Dag Bredal, forfatter av boken «Kunst og makt».

10.35    «Digitaliseringens makt og kulturpolitisk avmakt»

Om pengestrømmene i kulturlivet når digitaliseringen ruller inn over oss

              Ole Marius Hylland, seniorforsker, Telemarkforskning.

11.15    Pause

11.35     «Millionene som aldri strekker til»

              Om kriterier, forventninger og rettferdighet i bevilgningene til kulturaktiviteter

              Kristin Danielsen, direktør i Kulturrådet.

12.05   «Kvalitet, popularitet eller politikk som kriterier for støtte».

              Tone Østerdal (NKA), Hans Ole Rian (Creo), Rhiannon Hovden Edwards (Virke), Hege Knarvik

              Sande (NOKU). Replikk: Kristin Danielsen

12.30   Lunsj

13.15   «Fra hårete mål til daglige prioriteringer»

              Strategi og lederskap for å nå fram til publikum.

              Reidar Fuglestad, direktør for «Kunstsiloen», Sørlandets kunstmuseum.

13. 40  «Kulturen som veiviser og barn av sin tid».

              Kulturens plass i samfunnet- som motivasjonsdriver, trøst, menings- og   

              identitetsbærer.

              Professor ved BI, Anne-Britt Gran.

14.20    Samtale om kulturens egenart og tilpasning til publikums forventninger

              Ingrid Røynesdal, direktør for Oslo- Filharmonien, leder av Spekters kulturutvalg

              Karin Hindsbo, direktør Nasjonalmuseet

              Nina Refseth, direktør for Folkemuseet

              Stein Slyngstad, kultursjef Oslo kommune

14.50    Kulturpolitiske prioriteringer i kommende stortingsperiode

             Debatt mellom Kristin Ørmen Johnsen (H), Anette Trettebergstuen (Ap), Freddy Andre Østgård (SV) og Silje Hjemdal (Frp).         

15.20   Oppsummering

15.30   Slutt

Annonse
Annonse
Annonse