Annonse
– Det nye Kultur Norge vil ha en viktig rolle i gjenoppbyggingen av kultursektoren etter pandemien, sier Kristin Danielsen. Foto: Marta Anna Løvberg

Deler av Kulturrådet endrer navn

Meld deg på nyhetsbrev fra Kulturplot

Hver tirsdag og torsdager. Bestill her! Skriv inn din e-post:

 

Kulturdepartementet har i dag bestemt at virksomheten Kulturrådet, også kjent som Kulturrådets fagadministrasjon, endrer navn til Kultur Norge fra 1.1.2022. Rådskollegiet som forvalter Norsk kulturfond, skal beholde navnet Kulturrådet.

– Dette er en god løsning som tydeliggjør våre ulike roller og gir bedre oversikt for brukerne, sier Kristin Danielsen.

– Virksomheten som nå får navnet Kultur Norge utfører i dag en rekke forvaltnings- og utviklingsoppgaver i norsk kultursektor. Denne navneendringen vil tydeliggjøre vår rolle som fagorgan, og som en viktig kunnskapsleverandør for en sektor som nå er på vei ut av krisen, sier direktør Kristin Danielsen.

Kulturrådets administrasjon har i dag forvaltningsansvar for mer enn 200 museer, musikk- og scenekunstinstitusjoner, litteraturhus og andre institusjoner og aktører på kulturfeltet. I tillegg har virksomheten blant annet ansvaret for å utvikle kreative næringer og kulturøkonomi, støtte internasjonalt kultursamarbeid og koordinere mangfoldssatsingen i kultursektoren.

Det siste året har Kulturrådets administrasjon også forvaltet de ekstraordinære koronaordningene for kultursektoren. Sammen med Norsk filminstitutt har virksomheten nå fått i oppdrag fra Kulturdepartementet å kartlegge og analysere konsekvensene av koronapandemien og vurdere virkemidler for å gjenoppbygge kultursektoren.

Annonse
Annonse
Annonse