Annonse
Camilla Sørensen Eidsvold er fylkesråd for kultur og integrering i Viken. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
Camilla Sørensen Eidsvold er fylkesråd for kultur og integrering i Viken. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix  
Regionreformen

Regionteatrene stoler på staten, ikke fylkene

Meld deg på nyhetsbrev fra Kulturplot

Hver tirsdag og torsdager. Bestill her! Skriv inn din e-post:

 

 

Fylkeskommunene synes heller ikke det er en god ide at de skal få ansvaret for teaterøkonomien.

Det er gammelt nytt at regionteatrene foretrekker at finansieringsansvaret overlate til fylkene som skal få økt ansvar som følge av regionreformen. Teatrene frykter at de ender opp som en salderingspost.

Sju av ti kroner fra staten

I dag får regionteatrene 70 prosent av bevilgningen fra staten. Regjeringen vil at fylkene skal finansiere mesteparten av teaterdriften regionalt fra neste år av.

– At staten signaliserer at de ønsker mindre eierskap til kunstinstitusjonene, er bekymringsverdig, sier sjefen for Brageteatret, Nils Petter Mørland, til Klassekampen.

For tiden er regjeringen i dialog med Kultur-Norge for å få innspill til hvordan regionreformen bør bli i praksis. I mai skal det legges fram en proposisjon som fordeler ansvar mellom stat og fylker.

Frykter underdekning 

Fylkesrådet i Viken støtter Kulturdepartementets forslag i hovedtrekk, men peker på at alle teatrene i fylket må få den samme støtten,

Fylkesråd for kultur og integrering i Viken Camilla Sørensen Eidsvold (SV) mener fylkespolitikerne er godt rustet til å ivareta sitt lokale scenekunsttilbud, men føler seg likevel ikke trygg på at ansvarsoverføringen vil komme teatrene til gode. De frykter pengeoverføringene fra staten ikke vil være store nok til å dekke teatrenes utgifter.

– Det vi er redd for, er at det ikke fullfinansieres. Vi har vært klare på at vi må ha øre for øre, i tillegg til pris og lønnsvekst, sier Eidsvold, som er krystallklar på at midlene må øremerkes. Også utover de første fem årene.

I Troms og Finnmark er de heller ikke begeistret for forslaget om å flytte ansvaret for teatrene ut i distriktene.

Hålogaland Teater er usikker på framtiden om de planene regjeringen har lagt fram blir gjennomført.

– Så lenge kultur ikke er lovpålagt, og skole er det, så frykter vi at kultur fort vil bli en salderingspost. Om Hålogaland Teater skal ha førsteprioritet i den potten, så vil det gå utover de andre, sier Aas til Klassekampen.

Seniorforsker Lars Håkonsen ved Telemarksforskning har forsket på kommunenes kulturprioriteringer. Han peker på at sårbarheten i fylkeskommunen er noe større enn den er i staten.

Ennå ikke konkludert

– De siste årene har staten gjennomgående hatt en relativt behagelig finansierings­situasjon, mens mange fylkes­kommuner har en langt mer utfordrende økonomi, sier Håkonsen og legger til at det er lett å forstå at teatrene føler seg mer sårbare i den finansieringsmodellen som er foreslått.

Statssekretær Knut Aastad Bråten følgende om Regjeringens begrunnelse for overføringen av oppgaver fra staten til fylkeskommunene er å styrke det lokale og regionale selvstyret. Han sier de i innspillsrundene som pågår lytter til både fylkeskommunene og teatrene.

«Departementet er kjent med bekymringer og motargumenter fra teatrene og fylkeskommunene. Foreløpig er ingenting konkludert og alle innspillene Kulturdepartementet har mottatt inngår i regjeringens beslutningsgrunnlag», skriver Bråten.

 

 

 

Annonse
Annonse
Annonse