Annonse
Hvert år arrangerer Kulturvernforbundet Kulturminnedagene i midten av september. Foto: Kulturvernforbundet

Frivillig kulturvern mangler støtte

Meld deg på nyhetsbrev fra Kulturplot

Hver tirsdag og torsdager. Bestill her! Skriv inn din e-post:

 

– Kulturvernsatsingen i år går til museene og institusjonene, så det er akkurat det samme som før. Det er skuffende, sier Toril Skjetne, generalsekretær i Norges kulturvernforbund til Vårt Land.

I stortingsmeldingen «Kulturens kraft», fra 2018/2019, slår Kulturdepartementet fast at bevaring og formidling av kulturarv skal være et av de overordnede, politiske målene for fremtidens kulturpolitikk.

– Det er økt bevissthet om at det er viktig arbeid som legges ned av de frivillige, men det økonomiske henger igjen. Det virker som det bare er ord, og det er skuffende, sier Skjetne.

Norges kulturvernforbund er en paraplyorganisasjon som jobber for å bedre vilkårene for det frivillige kulturvernet. De har 24 medlemsorganisasjoner som til sammen teller rundt 2000 lokallag og over 230.000 medlemmer. Ildsjelene jobber frivillig med å ta vare på den materielle og immaterielle kulturarv. Forbundet har fire ansatte og holder til i Oslo.

Kulturvernforbundet beregner at de bidrar med seks millioner arbeidstimer hvert år, gjennom ulike oppgaver knyttet til kulturvern.

Bare ni av 26 medlemsorganisasjoner mottar driftsstøtte i år. I et innspill til neste års statsbudsjett, ba Skjetne og kulturvernforbundet derfor om driftsstøtte til samtlige av deres organisasjoner.

– For hver statlige krone bevilget til Kulturminnefondet, settes det i stand kulturminner for 3,5 kroner. Det er et fravær av satsinger man har sagt skal komme, sier Fjeldheim.

Annonse
Annonse
Annonse