Annonse
Kommunikasjonsleder Pål Weiby i Statsbygg i Y-blokkas vindeltrapp. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix  

Arvingene vil stanse riving av Y-blokka – forbereder søksmål mot staten

Meld deg på nyhetsbrev fra Kulturplot

Hver tirsdag og torsdager. Bestill her! Skriv inn din e-post:

 

 

– Vi kommer til å bruke alle midler vi har, til å stanse rivingen, sier Gro Nesjar Greve til NTB.

Det var NRK som først meldte at Greve, sammen med arkitekt Viksjøs arvinger, Mari Viksjø Grøstad og Espen Viksjø, forbereder å trekke staten for retten hvis ikke planene om å rive Y-blokka stanses.

I et brev til Kommunal- og moderniseringsdepartementet blir det anført at staten verken har innhentet samtykke eller synspunkter fra arvingene etter Carl Nesjar og Erling Viksjø, som sammen med Pablo Picasso står bak kunstverket «Fiskerne» og «Måken» på Y-blokkas fasade.

Kunstverket «Fiskene» vil bli skåret ut og heist sakte ned, før det så vil bli lagret vertikalt i en enorm kasse. Kassen skal stå i regjeringskvartalet fram til kunstverket vil bli integrert i det nye regjeringskvartalet. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Store deler av Y-blokkas inngangsparti er skåret ut, for å gjøre plass til å frakte ut kunstverket «Måken», som befinner seg innendørs like ved inngangen. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Et fellesverk

Samarbeidet mellom Nesjar, Viksjø og Picasso resulterte juridisk sett i et fellesverk, som alle arvingene har lik opphavsrett til, mener Carl Nesjars datter. Kunstverket, byggverket og håndverket hører uløselig sammen – å skille dem «vil utgjøre en klar krenkelse av opphavers rettigheter til verket», framholder arvingene.

– Korrespondansen mellom Picasso og min pappa underbygger helt klart at dette er å anse som fellesverk, sier Gro Nesjar Greve til NTB.

Advokat Ida Gjessing skriver at brevet er «å oppfatte som et søksmålsvarsel».

Omstridt vedtak

Det nylig ble klart at Stortinget ikke vil behandle spørsmålet om riving på nytt, og en prøving av gyldigheten av rivingsvedtaket i Oslo tingrett førte ikke fram.

Prosessen med riving av det historiske bygget har imidlertid allerede startet. Planen er at de to kunstverkene skal sages ned i løpet av sommeren. Deretter skal de lagres inntil den endelige plasseringen i det nye regjeringskvartalet er klart.

Vedtaket om riving har vakt sterke reaksjoner på flere hold, men er gjennom seks år blitt opprettholdt, trass klagebehandling og rettslig prøving av gyldigheten.

Kravet fra de norske arvingene skal gjennomgås grundig, men det burde ha vært fremmet på et mye tidligere stadium, mener kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H).

– De har hatt rikelig med tid på seg. Dette brevet kommer i 13. time, for å si det sånn, sier Astrup til NTB.

Anleggsarbeidere jobber på undersiden av kunstverket «Fiskerne» av Pablo Picasso og Carl Nesjar. Hele kunstverket veier 100 tonn, og det vil bli sikret med en like tungt enorm stålkonstruksjon. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Bare Picassos arvinger

I 2014 ble Norges fremste eksperter på opphavsrett – organisasjonen BONO – konsultert om hvem som hadde opphavsretten til kunstverkene, og de konkluderte med at dette kun gjaldt Picassos arvinger. Dette har Nesjars arvinger vært kjent med i seks år, poengterer Astrup.

Y-blokka skal uansett ned. I den grad Nesjar og Viksjøs arvinger har noen rettigheter, må de ta stilling til om kunsten skal destrueres med bygget, om den skal lagres i 70 år til opphavsretten bortfaller eller hvordan den kan gjøres tilgjengelig for allmennheten, mener han.

– Det er ikke aktuelt å stanse rivearbeidene selv om arvingene til Nesjar og Viksjø mener de har rettigheter på linje med Picassos arvinger. Sistnevnte har akseptert at Y-blokka dessverre må vike for det nye regjeringskvartalet. De har akseptert og godkjent den nye plasseringen, sier Astrup.

Hele Y-blokka er nå en enorm byggeplass, og de tomme gangene er preget av støv, betongbiter, ledninger og vinduskarmer. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Følger demokratiet

Det har gjennom årene blitt arrangert utallige demonstrasjoner i forsøk på å stanse rivingen. Facebook-gruppen «Støtteaksjon for å bevare Y-blokka» har over 17.000 medlemmer.

Men Statsbygg, som har ansvaret for riveprosessen, forholder seg kun til det departementet, regjeringen og Stortinget har bestemt, understreker kommunikasjonsleder Pål Weiby i Statsbygg.

– Vår oppgave er å følge det demokratiet her har sagt. Så kan man jo ha forståelse for noens reaksjoner, men dette er et valg hvor sikkerhet er vektlagt mer enn kulturminner. Det er kanskje ikke så rart på et sted som har blitt bombet, sier Weiby til NTB.

Annonse
Annonse
Annonse