Annonse
Ekebergparken og sponsor Christian Ringnes er blant dem har nytt godt av Kulturdepartementets gaveforsterkningsordning så langt i år. Foto: Anette Karlsen | NTB scanpix
Ekebergparken og sponsor Christian Ringnes er blant dem har nytt godt av Kulturdepartementets gaveforsterkningsordning så langt i år.   Foto: Anette Karlsen | NTB scanpix

Forsterker kulturgaver med 59 millioner

Meld deg på nyhetsbrev fra Kulturplot

Hver tirsdag og torsdager. Bestill her! Skriv inn din e-post:

 

– Gaveforsterkningsordningen er en stor suksess, som denne regjeringen er stolte av, sier kulturminister Trine Skei Grande til KulturPlot.

Kulturminister Trine Skei Grande. Foto: NTB Scanpix
Kulturminister Trine Skei Grande. Foto: NTB Scanpix

En fersk oversikt fra Kulturdepartementet viser at «gaveforsterkningsordningen for kunst- og kulturformål» sammen med private givere så langt i år har bidratt med nesten 300 millioner kroner: 235 millioner i gaver fra private og 59 millioner i gaveforsterkning.

Legger på 25 prosent

Gaveforsterkningsordningen ble etablert i 2014 og er et insentiv for kunst- og kulturinstitusjoner til å skaffe privat finansiering. Ordningen innebærer at private pengegaver blir forsterket med et statlig tilskudd på inntil 25 prosent av gavebeløpet. Samtlige søknader hittil i år har fått 25 prosent.

Årets ramme er 70 millioner kroner og pengene kommer fra Norsk Tippings spillemiddeloverskudd til kulturformål.

– Utbetaling av de resterende midlene er under arbeid, forteller kulturministeren, som understreker at det ikke er «noen grunn til å tvile på at ordningen vil videreføres».

Gaveforsterkningsordningen er en stor suksess

I starten gjaldt ordningen kun museer i Det nasjonale museumsnettverket og museer med fast driftsstøtte fra Sametinget. Den ble senere utvidet til å omfatte gaver til alle museer, musikk-, litteratur- og scenekunstfeltet, visuell kunst og kulturbygg.

Gaveforsterkningsordningen er en ren stimuleringsordning og det er ikke knyttet noen fordelingskriterier til ordningen. Søknadene behandles fortløpende, så lenge det er penger igjen.

Store og små gaver

Gavene spenner fra noen få titusener og opp til mange millioner. Her er de største så langt i år, alle på 10 millioner kroner, der gaveforsterkningsordningen altså gir 2,5 millioner på toppen, som også er maksbeløpet:

 • Meteva AS Trond Mohn til Stiftelsen Musikkselskapet Harmonien, Bergen Filharmoniske Orkester, til økonomisk dekning til orkesterets årlige sommerkonserter, til styrking av orkesterets pedagogiske arbeid mv..

 • Kistefos AS til stiftelsen Kistefos-Museet, ny skulptur i skulpturparken

 • Stiftelsen Hans Rasmus Astrup til Astrup Fearnley Museet i Oslo, driftstilskudd

 • Ringnes Holding AS til Ekebergparken /C. Ludens Ringnes Stiftelse, Oslo, støtte Ekebergparkens kunst- og kulturformål     

 • Umoe AS til Naturhistorisk museum, til etablering av klimasenter ved Naturhistorisk museum ved UiO på Tøyen            

 • AKO-Kunststiftelse til Sørlandets kunstmuseum, gjennomføring av samhandlingsfasen/-prosjektet i forbindelse med planleggingen av nytt museumsbygg for Sørlandet

Klart mest til Oslo

Geografisk har mer enn en tredjedel av gavene havnet i hovedstadens kulturliv så langt i år.

 

Gavemottakerne søker

Stiftelser står bak mange av gavene som gis til kulturformål i Norge. Noen eksempler: Gjensidigestiftelsen, Stiftelsen Cultiva, Sparebankstiftelsen Hedmark, Stiftelsen Fritt Ord og Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen. Den ideelle Sparebankstiftelsen DNB er størst. 

Stiftelsen eier 8 prosent av aksjene i storbanken og bruker utbyttet til allmennyttige formål, der kultur er et av feltene det satses på.

– Så langt i år er vår samlede tildeling på kulturområdet 125 millioner kroner, sier kommunikasjonssjef Marit Fagnastøl i Sparebankstiftelsen DNB.

Hun understreker at det gavemottakerne selv som avgjør om de vil søke Kulturdepartementet om gaveforsterkning.

– Vi er positive til at ordningen gjør at mottakerne av tildelinger fra oss får ekstra støtte av staten til å gjennomføre prosjektene sine, men selve gaveforsterkningsordningen påvirker ikke hvor mye vi deler ut, eller til hvilke formål, forklarer hun.

Om ordningen

Utbetalte gaveforsterkninger:

 • 2019*: 58,7 millioner kroner

 • 2018: 143,0 millioner kroner

 • 2017: 59,2 millioner kroner

 • 2016: 44,9 millioner kroner

Det er utarbeidet egne retningslinjer for ordningen.

To sentrale punkter som skal sikre at mange får bidrag:

 • Det vil normalt ikke gis gaveforsterkning ut over 2,5 millioner kroner basert på gave eller gaver fra samme giver til samme mottaker i samme år.

 • Bidrag fra givere med eierskap eller direkte økonomiske interesser i formålet med bidraget, regnes i ikke som gaver.

* Per september 2019

Kilde: Kulturdepartementet

Annonse
Annonse

Om ordningen

Utbetalte gaveforsterkninger:

 • 2019*: 58,7 millioner kroner

 • 2018: 143,0 millioner kroner

 • 2017: 59,2 millioner kroner

 • 2016: 44,9 millioner kroner

Det er utarbeidet egne retningslinjer for ordningen.

To sentrale punkter som skal sikre at mange får bidrag:

 • Det vil normalt ikke gis gaveforsterkning ut over 2,5 millioner kroner basert på gave eller gaver fra samme giver til samme mottaker i samme år.

 • Bidrag fra givere med eierskap eller direkte økonomiske interesser i formålet med bidraget, regnes i ikke som gaver.

* Per september 2019

Kilde: Kulturdepartementet

Annonse