Annonse
Bygghytta ved Nidaros Domkirke har fått plass på UNESCOs liste over immateriell kulturarv i fortegningen over gode vernepraksiser.  Foto: Gorm Kallestad/NTB

Restaureringsarbeidet i Nidarosdomen er ført opp i UNESCO-fortegning

Bygghytta ved Nidaros Domkirke har fått plass på UNESCOs liste over immateriell kulturarv i fortegningen over gode vernepraksiser. Dette ble klart torsdag 17. desember. Bygghyttemodellen nominert av et flernasjonalt fagmiljø fra Østerrike, Frankrike, Norge, Sveits og Tyskland knyttet til restaurering av bygg fra middelalderen som kirker, katedraler og slott. Dette er den første flernasjonale UNESCO-nominasjonen fra Norge. Fra før er oselvartradisjonen og setesdalstradisjonen fra Norge ført inn på fortegningen.

Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR) har jobbet med nominasjonen fra norske side, og er den eldste bygghytta i Norden. Den ble opprettet i 1869 for å gjenoppbygge Nidaros domkirke (Nidarosdomen) som delvis lå i ruiner etter flere branner i mellomalderen. I dag er NDR et nasjonalt kompetansesenter for bevaring og restaurering av verneverdige bygninger i stein, og ei viktig oppgave er å verne og videreføre den tradisjonelle håndverkskunnskapen som er representert ved bygghytta. Målet med fortegninga er å dele informasjon om gode metoder som sikrer vern og videreføring av immateriell kulturarv.

- Organiseringa av arbeidet ved NDR er et godt eksempel på gode vernemetoder, og vi er svært positive til at denne modellen nå er ført opp på fortegninga. Arbeidet med konvensjonen dreier seg om å dele kunnskap og gode metoder for vern og videreføring av immateriell kulturarv, sier avdelingsdirektør for kulturavdelinga i Kulturrådet Espen Hernes.

 

Annonse
Annonse
Annonse