Foto: Skuda.

Kunstnernes sikkerhetsnett: Fra 0 til 110 ansatte på 10 år

Publisert: 8. juni 2022 kl 13.05
Oppdatert: 8. juni 2022 kl 13.14

På 1990- og 2000-tallet viste flere inntektsundersøkelser at dansere hadde lav inntekt av kunstnerisk arbeid og lav total inntekt. Det var en reduksjon i faste ansettelser for skuespillere, og knapt faste ansettelser for dansere utenom ved Nasjonalballetten.

For å bøte på denne situasjonen ble det utredet oppstart av en arbeidsgiver etter modell fra TeaterAlliansen og Dansalliansen i Sverige. 

På 10 år har Skuespiller- og danseralliansen oppnådd følgende:

  • Bidratt til at frilanstilværelsen, som for mange dansere og skuespillere før var kjennetegnet av usikkerhet og svingende økonomi, i dag preges betydelig mer av stabilitet, sikrere økonomi og bedrede sosiale rettigheter
  • Gått fra 0 til 110 ansatte kunstnere – totalt har 122 vært i ordningen
  • Skaffet og beholdt bred politisk støtte. Alliansen har jobbet opp mot fem regjeringskonstellasjoner og syv kulturministere og har lyktes med å synliggjøre hvorfor akkurat denne virksomheten utgjør et viktig sikkerhetsnett for kunstnere og sikret forutsigbar finansiering til dette formålet

– Det er et variert og krevende arbeidsliv med korte ansettelser og oppdrag som preger en frilansers hverdag. Da er tilhørighet og fellesskap viktig. Vi i SKUDA løfter disse verdiene i det daglige og i et langsiktig perspektiv, og vi mener dette kan være med å sikre at kunstnerne kan skape og utøve kunst på høyt nivå. Vi mener dette er gode bidrag til bærekraftige kunstneriske karrierer, sier daglig leder Tone Øvrebø Johannessen.

SKUDA ønsker at flere skuespillere og dansere, og gjerne andre kunstnere, får mulighet til å oppleve en slik tilknytning, og samtidig opprettholde, utvikle og vokse i sine individuelle kunstneriske karrierer.

– Vårt mål framover er at vi om 10 år skal ha mange, mange flere ansatte kunstnere.
Vi ønsker å bidra til at scenekunstfeltet er mer representativt og gjenspeiler befolkningen på en mye bedre måte enn i dag. Samtidig ønsker vi å synliggjøre frilanseres situasjon og løfte statusen for disse, og være med på å bidra til at kunstnerskap kan være bærekraftige helt frem til pensjonsalder, sier Johannessen..

Saken fortsetter under annonsen

Hun legger til at i et samfunnsperspektiv bidrar Skuespiller- og danseralliansen til økt verdiskapning.

– Vi er med på å utjevne forskjellene opp mot faste ansettelser, å legge til rette for at kunstnerne holder fokus på yrket sitt og utvikler seg innen dette, noe som igjen gir et dynamisk og rikt kulturliv, avslutter hun. 

Ledige stillinger – kulturjobb