Mange virksomheter vet mindre om mangfold blant sine besøkende, viser en undersøkelse fra Kulturrådet. På bildet er noen av de besøkende på Sånafest i 2019.
Fotografen Samestad

Kultursektoren jobber aktivt med mangfold, men flere ser også utfordringer

Publisert: 18. februar 2022 kl 09.11
Oppdatert: 18. februar 2022 kl 09.14

87 prosent av norske kunst- og kulturvirksomheter som har deltatt i en undersøkelse fra Kulturrådet, har konkrete tiltak for å fremme mangfold i innhold og blant ansatte og besøkende.

Samtidig svarer mange at økonomi og kompetanse er hindre i arbeidet med mangfold, og mange opplever at det er vanskelig å svare om besøksmangfold. Det skriver Kulturrådet i en pressemelding.

I en spørreundersøkelse gjennomført av Rambøll for Kulturrådet, har 321 kunst- og kulturvirksomheter over hele landet svart på hvordan de jobber med mangfold. Undersøkelsen skal bidra med kunnskap om status på arbeidet med mangfold i kultursektoren, og har bakgrunn i Kulturrådets rolle som nasjonal koordinator for et mer inkluderende kulturliv.

87 prosent av virksomhetene oppgir at de har tiltak for mangfold. Blant disse oppgir 94 prosent at de har tiltak for innhold og program, 87 prosent for valg av samarbeidspartnere, og 81 prosent for publikum. I tillegg oppgir 72 prosent at de har tiltak internt i egen organisasjon.

Utfordringer

På spørsmål om ulike barrierer knyttet til det å jobbe med mangfold, oppgir 48 prosent av virksomhetene at økonomi er den største utfordringen. For 28 prosent er mangel på kompetanse en utfordring. Halvparten svarer at de ikke forstår hva som gjør dem relevante for ulike målgrupper.

– For regjeringa er det viktig at folk skal ha tilgang til kunst og kultur, uavhengig av størrelsen på lommeboka eller hvor de bor. Derfor er jeg glad for at undersøkelsen viser at mange i kulturlivet både har konkrete mål og tiltak for å fremme mangfold, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Saken fortsetter under annonsen

I undersøkelsen ble virksomhetene spurt om å vurdere i hvilken grad de legger til rette for eller fokuserer på utvalgte grupper i sitt arbeid med mangfold. Virksomhetene ble også bedt om å angi hvor godt gruppene de ble spurt om er representert blant publikum og brukere, og mange oppgir at gruppene ikke er tilstrekkelig representert. Blant annet svarer 45 prosent at synlige minoriteter og personer med flerkulturell bakgrunn i liten eller mindre grad er representert.

Undersøkelsen har skapt engasjement

Det er første gang en undersøkelse om arbeid med mangfold i kunst- og kulturfeltet har blitt gjennomført, og den har skapt engasjement.

– Undersøkelsen gir oss god innsikt i hvordan kunst- og kulturvirksomheter jobber med mangfold, også hva de ser som utfordringer i sitt daglige arbeid og med å samle informasjon. Den har en bevisstgjørende effekt som bidrar til viktige samtaler og debatter om hva slags data som er nødvendig for å skape et mer inkluderende kulturliv, sier Kristin Danielsen.

– Kunst- og kulturlivet skal være relevant for hele befolkningen, og Kulturrådet skal fortsette å produsere kunnskap om bredden i skapere, formidlere, brukere og sjangere slik at kultursektoren har gode forutsetninger for å mobilisere til handling. Nå ser jeg frem til gode diskusjoner med sektoren, både om funnene i undersøkelsen og veien videre.

Ledige stillinger – kulturjobb