Annonse
Renate Enemark Bergersen vil bruke Kunst i tall 2019-rapporten til å se hvor stor betydning koronapandemien har hatt for kulturbransjen. Foto: Marta Anna Løvberg

Vil bruke Kunst i tall 2019-rapporten til å se hvilken effekt korona-nedsteningen har hatt på kulturbransjen

Meld deg på nyhetsbrev fra Kulturplot

Hver tirsdag og torsdager. Bestill her! Skriv inn din e-post:

 

De samlede inntektene for musikk og scenekunst økte i 2019, før koronapandemien kom i 2020. Inntektene i litteraturbransjen og den visuelle kunstbransjen sank derimot sammenlignet med 2018. Det viser rapporten Kunst i tall 2019 som ble publisert tirsdag.

Kunst i tall er Kulturrådets årlige statistikk for omsetning av musikk, litteratur og visuell kunst i Norge. Rapporten viser at de samlede inntektene i kunstbransjene i 2019 var 14,2 milliarder kroner. Dette inkluderer inntekter i Norge og fra utlandet for alle de fire kunstbransjene.

Rapporten for 2019 viser en tydelig vekst i musikkbransjen, der det særlig er billettinntektene fra konserter i Norge som øker. I litteraturbransjen er det derimot en vedvarende nedgang i inntekter, blant annet er inntektene fra salg av skolebøker synkende.

Hovedfokus for årets rapport har vært å presentere tall for 2019 som vil kunne gi et godt sammenligningsgrunnlag for neste års rapport. Da vil man kunne se hvordan kunstomsetningen i 2020 har blitt påvirket av covid-19-pandemien.

- Vi skulle selvfølgelig gjerne hatt omsetningstall for 2020 allerede nå. Men med tidsseriene vi har samlet inn siden 2013, så kan neste års rapport gi gode svar på hvilken effekt koronanedstengningen har hatt på inntektene i kunstbransjene. Og når kunst- og kulturlivet kommer på beina igjen på andre siden av krisen, så vil tallene kunne vise hvilken påvirkning koronapandemien har hatt på lang sikt, sier Renate Enemark Bergersen som er avdelingsdirektør for kulturanalyse i Kulturrådet.

I årets rapport har Kulturrådet og Rambøll gjort et forsøk på å samle inn tall for første halvår av 2020, for å gi en indikasjon på hvordan de ulike bransjene har blitt påvirket av pandemien. Det viste seg derimot å være vanskelig på grunn at manglende oversikt over omfanget av tapte inntekter, og fordi mange aktører i bransjen har måttet nedbemanne kraftig og har hatt lite ressurser tilgjengelig til rapportering.

 

Annonse
Annonse
Annonse