Annonse
Skuespiller Lena Kristin Ellingsen i tv-serien «En får væra som en er». Foto: Agnete Brun / TV 2 / NTB

Ber om en kartlegging av lønnsforskjellene i film- og tv-bransje

Meld deg på nyhetsbrev fra Kulturplot

Hver tirsdag og torsdager. Bestill her! Skriv inn din e-post:

 

Det har den siste tiden pågått en diskusjon i Danmark om lønnsforskjeller mellom kvinnelige og mannlige skuespillere. Den siste lønnsundersøkelsen til Dansk Skuespillerforbund (2018) viste at kvinnelige skuespillere i gjennomsnitt tjener 35 prosent mindre enn menn. Nå skal de gjennomføre en ny undersøkelse.

Skuespiller Lena Kristin Ellingsen, som er ansatt ved Nationaltheatret og tidligere har spilt i tv-serier som «Himmelblå» og «En får væra som en er», tar i Klassekampen i dag til orde for at det også i Norge bør gjennomføres en slik undersøkelse.

Norsk Skuespillerforbunds forrige lønnsundersøkelse er fra 2011.

Hun forteller at hun flere ganger har blitt fortalt at hun skal få det samme i lønn som sine mannlige medspillere og etter hvert funnet ut av at det ikke stemmer.

– Jeg tror det er mer akseptert at menn forhandler opp lønna si enn at kvinner gjør det. Det handler nok om at det alltid har vært på den måten, og at hovedrollene i lang tid har vært spilt av menn. Men dette endrer seg heldigvis, sier hun til avisen.

Ellingsen er gift med skuespiller Trond Fausa Aurvåg. Selv om de har nesten like lang erfaring, tjener han ofte langt mer enn henne.

– Vi burde i utgangspunktet kunne forhandle på likt grunnlag. Men jeg har opplevd at han har tjent dobbelt så mye som meg per dag i samme produksjon, forteller hun.

Krever likelønn

Også skuespiller Marian Saastad Ottesen, som er kjent fra blant annet «Lilyhammer» og «Vikingane», forteller til Klassekampen at hun har opplevd å få mindre betalt enn sine mannlige kolleger i tilsvarende roller som henne og med samme ansiennitet. Nå pleier hun å sette som et krav at hun ikke skal tjene mindre enn sine mannlige motspillere, der man har samme ansiennitet og sammenliknbare rollestørrelser.

Også hun er gift med en mannlig skuespiller og har ved flere anledninger opplevd at han har fått bedre tilbud enn henne, selv om hennes rolle til og med har vært mer omfattende.

Ottesen presiserer riktig nok at denne forskjellsbehandlingen tilhører unntakene. Hun har inntrykk av at de fleste arbeidsgivere i dag har et bevisst forhold til likelønn.

Knut Alfsen, leder i Norsk Skuespillerforbund, forteller at de er godt kjent med forskjeller i lønn mellom kvinnelige og mannlige skuespillere. Forbundet har tariffavtale med Virke Produsentforeningen om skuespillerarbeid i dramatiserte tv-produksjoner og i spillefilm. Alfsen sier til Klassekampen at hvis lønnsforskjeller forekommer, skyldes det at skuespilleren har forhandlet seg opp fra minstesatsen i tariffavtalen.

Annonse
Annonse
Annonse