Gorm Kallestad / NTB
Heidi Austlid

– Ikke et budsjett for litteratur og kunnskap

Publisert: 7. oktober 2020 kl 13.14
Oppdatert: 7. oktober 2020 kl 13.24

Regjeringen glemmer betydningen av litteraturen, og leverer heller ikke på sin egen ambisjon om et skoleløft, mener Austlid. Det foreslåtte kuttet i tilskuddet til kulturfondet vitner heller ikke om at regjeringen i praksis prioriterer innkjøpsordningen, som regjeringen har beskrevet som «de fremste virkemidlene som benyttes for å nå de litteraturpolitiske målene».

Struper innkjøpsordningen

I Statsbudsjettet fremholder kulturminister Abid Raja at det satses på mangfold. Det er Austlid glad for.

– Det er fint med økt mangfold, men Raja struper dessverre innkjøpsordningen for litteratur. Dette er den viktigste ordningen for å spre litteratur, og for å få frem nye forfattere. Avkortingen fra i vår bør økes til 20 millioner kroner. I tillegg burde fem millioner gå til sakprosa. Dette er svært viktig for å bekjempe falske nyheter, for samfunnsdebatten generelt og for utvikling av litteraturen, poengterer hun.

Daglig leder i Forleggerforeningen, Heidi Austlid, er ikke fornøyd med regjeringens statsbudsjett. Foto: Kristin Hefte

Hun påpeker at det bare er plass til halvparten av søkerne i innkjøpsordningen, og at det regjeringen tilbyr faktisk er en liten nedgang.

Forfatterne rammes

Saken fortsetter under annonsen

Austlid liker heller ikke at regjeringen ikke kommer med noen økning av betydningen i kunstnerøkonomien. Det er kun lønnsvekst og koronatiltak som ligger inne i budsjettet. Hun er glad for at det bevilges 100 millioner til krisestipend til kunstnere, men i en tid hvor forfatterøkonomien er presset, burde regjeringen følge opp fjoråret med en høyere prosentøkning i stipendbeløpet og en større permanent økning i arbeidsstipendhjemler.

Det er en omforent politisk ambisjon at lesing er viktig og bør prioriteres, men regjeringen leverer heller ikke her

– Det er svakt at man ikke gjennomfører en lesesatsing. I Sverige har man bevilget 200 millioner kroner til dette, sier hun.

Hun reagerer også på at det ikke satses på innkjøp av læremidler. Dette går utover elevene.

– Det går uitover elevene og innkjøpene av læremidler som Skolereformen forutsetter. Her er det behov for 300 millioner ekstra til kommunene og 300 millioner ekstra til fylkeskommunene. Dette er det reelle behovet som er skissert i Skolereformen, sier hun.

Mest til scene

Austlid påpeker at regjeringens kultursatsing først og fremst materialiserer seg for dem som utøver kultur på scenen.

Saken fortsetter under annonsen

– Den kultursatsingen er bra. Men vi hadde forventet mer, spesielt siden regjeringen har signalisert en satsing. Den satsingen synes ikke, og det er leit, sier Austlid.

Ledige stillinger – kulturjobb