ILLUSTRASJONSBILDE.
Håkon Mosvold Larsen / NTB

665 skoler mangler skolebibliotek – det bryter med opplæringsloven

Inga Vinje Engvik
Publisert: 23. april 2021 kl 09.03
Oppdatert: 23. april 2021 kl 09.03

Ifølge opplæringsloven skale alle elever ha tilgang til skolebibliotek. Tall fra Utdanningsdirektoratet viser derimot at av 2815 norske skoler mangler 665 bibliotek i eget bygg. Fleste av de har samarbeid med folkebibliotekene i nærheten, men hele 89 skolen har ikke noe bibliotektilbud i det hele tatt.

En spørreundersøkelse gjennomført blant 360 skoler på vegne av Utdanningsdirektoratet viser blant annet at det er verst i distriktene. Hvor nesten alle skoler i Oslo har skolebibliotek, har åtte av ti skoler i Nord-Norge og Midt-Norge det samme.

Det er også forskjell på skoler generelt. Nesten alle store skoler har skolebibliotek, mens bare sju av ti småskoler har det. Det er også mye mer utbredt på barneskoler enn ungdomsskoler, og andelen skolebibliotek på ungdomsskoler er synkende.

Kompetansen er heller ikke alltid på plass. Der seks av ti videregående skoler har fagutdannet bibliotekar, har bare én av ti grunnskoler dette. I tillegg er det kun fire av ti skoler som har planer for bruk av skolebibliotekene. At en skole har et skolebibliotek på plass, er ikke ensbetydende med at det er tilgjengelig for elevene, eller at det er oppdatert med attraktive bøker.

I tillegg viser tall fra Nasjonalbiblioteket at grunnskolene i gjennomsnitt hadde tre timer med bibliotekar per uke i 2017. Da hadde tallet stått stille siden 2011. Videregående skole hadde derimot 27,5 bibliotektimer per uke i 2018, skriver Klassekampen i en artikkel i dag.

Leder i Norsk bibliotekforening Vidar Lund mener dette er ganske ille. Han kan også fortelle at det heller ikke gjøres tilsyn med om skolene følger opplæringsloven når det gjelder skolebibliotekene.

Norsk bibliotekforening er derfor en av 16 organisasjoner på språk- og litteraturfeltet som i Klassekampen i dag lanserer et felles opprop for et leseløft.

Saken fortsetter under annonsen