Annonse
Østfold Internasjonale Teaters offisielle åpning finner sted i Fredrikstad sentrum 8.-10. mai. Dit kommer blant annet den franske kunstneren Olivier Grossetête som skal bygge en monumental pappkontruksjon sammen med publikum. Dette bildet er fra en tilsvarende prosjekt i Marseille. Foto: Vincent Lucas
Nye Østfold Internasjonale Teater

Vil bringe verden til Viken

Meld deg på nyhetsbrev fra Kulturplot

Hver tirsdag og torsdager. Bestill her! Skriv inn din e-post:

 

Østfold Internasjonale Teaters offisielle åpning vil finne sted i Fredrikstad sentrum i mai.

− Vi synes det er et fint spenn mellom de to første ordene. Østfold Internasjonale Teater skal være en brobygger mellom det internasjonale scenekunstfeltet og norske kunstnere. Scenekunsten skal gjenspeile samfunnet slik det faktisk er, og vi lever i en globalisert verden, sier teatersjef Thomas Østgaard.

Under åpningen kommer flere internasjonale scenehelter til Østfolds sentrum: Den franske kunstneren Olivier Grossetête skal bygge en «monumental pappkonstruksjon» sammen med publikum. Belgiske Johannes Bellinkx vil guide publikum gjennom Fredrikstad i en vandreforestilling. Stykket «Tyngde» skal spilles med skuespiller Terje Strømdahl i hovedrollen. «Tyngde» er skrevet av norsk-italienske Demian Vitanza og ble tildelt Ibsenprisen i fjor.

– Vi vil trekke kunsten ut av scenerommet og dit folk ferdes. Det er en demokratisering av scenekunsten, sier Østgaard.

Løfter lokal tilhørighet

Til sammen er 90 navneforslag vurdert. Spørsmålet om å beholde «Østfold» i teaterets navn ble diskutert i lyset av at fylket fra 1. januar i år ble slått sammen med Buskerud og Akershus til det nye storfylket Viken.

– Det er naturlig for oss å ta med historikken og stedet vi har base i. Vi skal spille i hele Viken, men vi ser ikke at å ha Østfold i navnet er et hinder for at vi nå skal operere i et større område, sier Østgaard som er fornøyd med det nye navnet som kombinerer teatrets lokale tilhørighet og internasjonale ambisjoner.

Teatersjef Thomas Østgaard ved Østfold Internasjonale Teater. (Foto: Arash Ghavidel)

Satser på scenekunst i det offentlige rom

Teatret er det eneste i Norge som satser på kunst i offentlig rom og stedsspesifikk scenekunst.

– Som institusjon er vi unike i nasjonal sammenheng, men del av en internasjonal trend. Teatret skal være en relevant samfunnsaktør som involverer bred på steder av betydning. VI ønsker å gi innbyggerne nye innganger til å oppleve det offentlige rom, sier Østgaard.

LES MER | Nytt teater i Østfold: – En merkedag

Press fra bransjen

Teatret har sett både mange navn og organisasjonsformer i løpet av sin levetid. Fra Østfold teaterverksted, Østfold Teater, Scenekunst Østfold, Østfold kulturutvikling avdeling scenekunst, Østfoldteatret og nå til slutt Østfold Internasjonale Teater. Navnehistorikken til det nye Østfold Internasjonale Teater henger sammen med den politiske.

Teatret har vært i drift siden 1991 i ulike former, senest som en avdeling i en fylkeskommunal virksomhet. Siden januar har teatret vært drevet selvstendig under delt eierskap mellom Fredrikstad kommune og Viken fylkeskommune. Endringen kom som et svar på krav fra teaterbransjen selv. I et innlegg publisert i 2017 signerte 113 aktører fra daværende Østfold fylke et opprop med krav om at regionens teater måtte drives som selvstendig selskap.

Østfold Internasjonale Teater skal være en brobygger mellom det internasjonale scenekunstfeltet og norske kunstnere.

I fjor vedtok politikerne i daværende Østfold at teatret skulle skilles ut fra Østfold kulturutvikling og driftes for egen maskin gjennom et selvstendig selskap. Med vedtaket kom også mer støtte – en forutsetning for at teateret i det hele tatt kunne fortsette sin drift, forteller Østgaard.

Historisk

«[Dette er] en historisk sak, som dreier seg om mye mer enn teater på en scene,» sa Østfolds kultursjef Ole-Henrik Holøs Pettersen (Krf) til Dagsavisen i forbindelse med omorganiseringen av teatret.

Vedtaket fører til at teatret i år får en økning fra Fredrikstad kommune på fem millioner kroner, og deretter en årlig opptrapping på 6,6 millioner fra 2023. Det kommer i tillegg til det statlige tilskuddet på 8,5 millioner. I fjor fikk også teatret 6,6 millioner i støtte fra Østfold fylke, og 750.000 kroner fra 14 av Østfolds 18 kommuner. Det er foreløpig usikkert hvordan fordelingsnøkkelen vil se ut etter at Østfold nå er blitt en del av storfylket Viken.

Fra venstre: Ordfører Jon-Ivar Nygård i Fredrikstad kommune, daværende Fylkesordfører Ole Haabeth i Østfold, teatersjef Thomas Østgaard og kurator/produsent og ansattes representant i styret, James Moore, under stiftelsen av teatret i oktober 2019. (Foto: Morten Brunslid)

Begrunnelsen har vært at et frittstående teater skaper en armlengdes avstand til fylkeskommunen og står mer selvstendig i kunstneriske valg og prioriteringer. Neste mål på lista er å sikre at nye Østfold Internasjonale Teater får regionteaterstatus. Det vil øke den statlige finansieringen teatret mottar betydelig.

Nasjonal og internasjonal visjon

Men foreløpig venter teatret fremdeles på en beslutning fra Kulturdepartementet. Tildelingen av statusen skjer ved slutten av hvert år.

– Økte rammer vil muliggjøre større satsninger, økt produksjonsomfang og bredere nedslagsfelt, sier Østgaard.

Navn og visjon er i alle fall klar.

– Nå håper jeg vi slipper å skifte navn på en stund og kan beholde dette litt lenger, sier Østgaard.

Annonse
Annonse
Annonse