Annonse
Nationaltheatret etterlyser svar fra Kulturdepartementet om hvor Hovedscenen skal flytte under rehabiliteringsfasen. Bildet er fra #RedAlert-aksjonen tidligere i høst. Foto: Fredrik Hagen / NTB

«Hva skjer med Nationaltheatret, Raja?»

Meld deg på nyhetsbrev fra Kulturplot

Hver tirsdag og torsdager. Bestill her! Skriv inn din e-post:

 

 

250 ansatte etterlyser svar på hvor Hovedscenen skal flytte i Aftenposten i dag. Nationaltheatrets hovedbygningen skal nemlig pusses opp, men ingen ser ut til å vite hvor Nationaltheatret skal drive hovedvirksomheten sin i mellomtiden.

«Det har nå gått to og et halvt år siden regjeringen ba Kulturdepartementet om å finne en løsning for hvor Nationaltheatret skal være i rehabiliteringsperioden. Lite har skjedd, annet enn at vi før sommerferien i år fikk beskjed om at vi likevel ikke skal til Munchmuseet, et av flere alternative spillesteder teateret lenge har jobbet med å utrede. Nå haster det, Abid Raja. Nå kan hverken vi eller publikum vente lenger: Vi trenger å få et svar!» står det i innlegget fra de 250 ansatte ved Nationaltheatret som er på trykk i Aftenposten i dag.

Fikk nei fra Kulturdepartementet

En stund trodde Nationaltheatret at de skulle få flytte inn i lokalene til det gamle Munchmuseet på Tøyen. Men i juni fikk teatret nei fra Kulturdepartementet.

– Vi er naturligvis skuffet over at vi ikke får flyttet brorparten av virksomheten vår til Tøyen og Munchmuseet. Nå handler det om å finne et godt alternativ som sikrer både publikum og teatret en arena under rehabiliteringen, sa påtroppende teatersjef Kristian Seltun ved Nationaltheatret til Kulturplot i sommer.

Siden den gang har Nationaltheatret blitt stående uten alternativer. Rehabiliteringen av bygget kommer til å vare i fem-seks år, med planlagt oppstart i 2022.

Nationaltheatret kan fortsettes sin drift på Torshovteatret og Kanonhallen på Løren skal fungere som biscene.

«Men en erstatning for Hovedscenen er fremdeles i det blå. Det er kritisk,» står det videre.

Frykter for arbeidsplassene

Med mindre en ordning kommer på plass, står Nationaltheatret i fare for å kutte mellom 50 og 80 av dagens 225 faste årsverk. 70 prosent av aktivitet, ressurser og publikum knyttes til Hovedscenen. Uten den, vil teatret måtte redusere driften og tilbudet kraftig, påpeker artikkelforfatterne.

«I tillegg vil svært mange frilansere i teaterbransjen miste Nationaltheatret som oppdragsgiver. Omtrent 100 frilansere jobber for teateret i løpet av et år. Viktig kompetanse vil gå tapt, og fagmiljøene svekkes,» skriver teatret videre.

For tiden er det et forslag om å sette opp en midlertidig hovedscene etter modell fra flere europeiske teaterhus til behandling i Kulturdepartementet. Men artikkelforfatterne krever flere svar:

«Et samlet kollegium på Nationaltheatret, bestående av over 60 ulike faggrupper, spør deg nå, Abid Raja: Har vi jobb om et år? Når kan vi begynne å planlegge? Hvordan sikre kunstnerisk utvikling? Over én million store og små publikummere oppsøker Nationaltheatret i en femårsperiode. Hvilket tilbud vil de kunne forvente?»

Annonse
Annonse
Annonse