Bodil Kvamme er teatersjef ved Sogn og Fjordane Teater i Førde.

 

Sogn og Fjordane Teater

Statsbudsjettet 2020

Se, her er en fornøyd teatersjef

Publisert: 8. oktober 2019 kl 08.51
Oppdatert: 8. oktober 2019 kl 08.56

2.996 millioner kroner – nesten 3 milliarder – går til musikk og scenekunst i forslaget til statsbudsjettet fra Kulturdepartementet og kulturminister Trine Skei Grande.

Men det har stormet rundt klimabudsjettet, har det vært vesentlig roligere om kultur, som da også fikk en økning på 6,7 prosent sammenlignet med årets statsbudsjett.

Kulturplot har sett nærmere på hva som går til de nasjonale og regionale institusjonene.

Se full oversikt i grafikken nederst i saken.

Teater og dans til topps

Riksteatret og de 25 nasjonale og regionale musikk- og scenekunstinstitusjonene som mottar faste, årlige tilskudd presenterte i 2018 rundt regnet 13.300 forestillinger, konserter og formidlingsaktiviteter som samlet rundt 2,4 millioner publikummere.

De fleste får neste år kun delvis kompensert lønns- og prisveksten i budsjettet.

Saken fortsetter under annonsen

To vinnere skiller seg likevel ut:

  • Sogn og Fjordane Teater, Førde: + 7,7 prosent, opp 1,5 millioner kroner til 21,4 millioner

  • Dansens Hus, Oslo: + 5,5 prosent, opp 2,8 millioner kroner til 52,4 millioner

Nynorsk-million

– Vi setter enorm pris på denne økningen, sier en glad teatersjef Bodil Kvamme ved Sogn og Fjordane teater til KulturPlot.

Samlet dekker bevilgningen over statsbudsjettet på 21,4 millioner kroner rundt 70 prosent av driftsutgiftene ved teateret. 

En halv million kroner er en delvis kompensasjon for å dekke lønns- og prisveksten.

1 million kroner er øremerket satsingen på Nynorskhuset, et samarbeidsprosjekt med NRK Sogn og Fjordane og Avishuset Firda, som skal styrke nynorsken og nynorskbruken.

Saken fortsetter under annonsen

Rundt 100 ansatte få plass i Nynorskhuset når teateret og mediehusene samles under samme tak.

Nynorskhuset er også en del av regjeringens språksatsing på totalt 9,3 millioner, der 4,2 er øremerket nynorskarbeidet.

Sogn og Fjordane Teater er et nynorsk institusjonsteater i Førde og et regionteater med turnévirksomhet i Sogn og Fjordane fylke. I dag eies aksjeselskapet av Sogn og Fjordane fylkeskommune og Førde kommune. Fra 1. januar blir eierne Vestland fylke og nye Sunnfjord kommune, som er en sammenslåing av dagens Førde, Naustdal, Gaular og Jølster kommuner.

– Vi er allerede et av de største teatrene målt i turnévirksomhet. Med nye Vestland fylke skal vi også turnere i Hordaland, forteller Kvamme.

Budsjettkutt i Drammen og Nordfjord

Størst kutt i neste års statsbudsjett får Brageteatret, regionteater for Buskerud og lokalisert i Drammen. Der kuttes bevilgningen fra 16,7 millioner til 15,7 – et kutt på 6,3 prosent.

Nest hardest rammes den lokale Opera Nordfjord på Eid i Nordfjord. Der er budsjettkuttet på 4,9 prosent, fra 5,3 millioner i 2019 til 5,0 millioner i 2020.

Saken fortsetter under annonsen

 

 

Ledige stillinger – kulturjobb