Annonse

Statsbudsjettet 2021

Avdelingssjefen for kultur i Innlandet– Kultur må ikke bare bli «kakepynt»

Vi kan ikke gi opp kamper, og fortsetter å jobbe for kulturens sak. Når økonomiske prioriteringer gjøres, er det lett å kutte i kulturen, sier avdelingssjef Randi Langøigjelten i Innlandet.

Synspunkt

Litteratur er også kultur

Sett med litterære briller er dette dessverre ikke et budsjett for litteratur og læring, skriver Heidi Austlid, leder i Forleggerforeningen.

Oslo– Budsjett med tydelig profil

Flere av disse prioriteringene kan også leses som oppfølginger av langsiktige planer og strategier på kulturfeltet i Oslo kommune, mener kulturdirektør i Oslo, Stein Slyngstad.

– 100 millioner kroner til flere koronastipender er en seier for kunstnerne

– Ved første gjennomlesning gir dette budsjettet meg håp for det kommende året. Det ser ut til at vi har en kulturminister som vil lytte til kunstnerorganisasjonene, sier styreleder Ruben Steinum i Norske Billedkunstnere (NBK).

NOKUFjernet med et pennestrøk – og uten et ord

Norsk kulturforum ble kuttet fra Statsbudsjettet i all stillhet. – Et angrep på det lokale kulturlivet ute i kommunene, mener SV.

NOKU kuttes

I budsjettet som regjeringen la fram i dag, er bevilgningen til Norsk Kulturforum (NOKU) kuttet. De har ikke fått noe forhåndsvarsel.

Creo-sjefenFornøyd med kompensasjoner, men forutsetter at stimuleringsordningen styrkes

Statsbudsjettet inneholder både gode og dårlige nyheter for kulturlivet, mener Creo-leder Hans Ole Rian. Særlig kritisk er han til at regjeringen avvikler ordningen med faste fordelingsnøkler.

Heidi Austlid– Ikke et budsjett for litteratur og kunnskap

– Jeg er glad for at regjeringen ønsker å styrke kulturen, men dessverre er ikke litteratur en del av denne satsingen, sier leder i Forleggerforeningen, Heidi Austlid.

Språksatsing får 11,5 millioner kroner

Våren 2020 la regjeringen fram et forslag til ny språklov. I statsbudsjettet for 2021 følges dette opp med 11,5 millioner kroner.

Nær 2,3 milliarder foreslått til stimuleringsordning til kultur, frivillighet og idrett

For å bidra til at kulturlivet, frivilligheten og idretten skal klare seg gjennom koronakrisen, foreslår regjeringen å bevilge 2,25 milliarder kroner til stimulering.

Annonse
Annonse
Annonse