Simone de Beauvoir

Har vi henne nå?

Refleksjon
Bok