Annonse

Norske Billedkunstnere

Norske Billedkunstnere om kunstnerøkonomien– Ingen tegn til bedring

Sylvi Listhaug– Trist at folk i kulturlivet er så hårsåre

23 millioner til innkjøp av kunst– En julegave fra Raja

23 ferske millioner til kunst får kunstnerorganisasjonene til å juble.

– 100 millioner kroner til flere koronastipender er en seier for kunstnerne

– Ved første gjennomlesning gir dette budsjettet meg håp for det kommende året. Det ser ut til at vi har en kulturminister som vil lytte til kunstnerorganisasjonene, sier styreleder Ruben Steinum i Norske Billedkunstnere (NBK).

Øker kunstnerstipendene

Både Oslo kommune og Fegerstens stiftelse øker kunstnerstipendene som en respons på fall i kunstomsetningen.

Kunstnere danner boligbyggelag for å hjelpe kapitalsvake

Kunstnerboligforeningen opprettes neste uke og har konkrete planer for utbygging av nye kunstnerboliger.

Kunst-NorgeStaten må ta ansvar

Koronakrisa har gjort behovet for et statlig oppkjøpsfond tydeligere enn noensinne, mener flere kunstnerorganisasjoner.

Kunstnere vil ha egen krisepakke

Norske kunstnere mener det ikke holder med krisepakke til museer og gallerier og krever nå også en til dem som fyller stedene med innhold.

Oslobiennalen– Ledelsen kan ikke bli sittende

Ledelsen i Oslobiennalen har fraskrevet seg sitt ansvar, mener leder for kunstnerorganisasjon.

Hun får Norges største, ettårige kunstnerstipend

Da Kristin Lindberg første gang søkte om medlemskap i en organisasjon for billedkunstnere, ble hun tatt opp – under tvil.

Norske billedkunstnere– Regjeringen ignorerer de mest sårbare

Flere kulturorganisasjoner raser mot reglene for selvstendig næringsdrivende de mener er ekskluderende: – Abid Raja har ikke lyttet, sier styreleder Ruben Steinum i Norske billedkunstnere (NBK).

Ruben Steinum er styreleder i Norsk Billedkunstnere (NBK). Foto: Marthe Thu | NBK

Kulturtanken og nytt mandat– Elevene og kunstnerne viktigst

Norske Billedkunstnere (NBK) er mest opptatt av hvilke føringer og mål Kulturtanken og Den kulturelle skolesekken skal jobbe etter.

Annonse
Annonse
Annonse