Annonse

norsk kulturforum

Synspunkt

Norge trenger en samordnet og nasjonal kulturpolitikk

Nå når regionreformen er avlyst, må en revidert kulturlov tre frem som løsning for en nasjonal kulturpolitikk - som lovfester og sikrer at kultur er en lovpålagt oppgave, skriver Hege Knarvik Sande.

Drammen blir kulturpolitisk mekka

Nå er det klart - Drammen blir vert for landets nye kulturpolitiske arena, Kulturytring.

NOKU– Kan bli katastrofalt for kulturlivet

Norsk kulturforum (NOKU) er bekymret for at trange budsjetter vil ta knekken på kulturlivet, men er positiv til løftet om ny kulturlov.

Ny nasjonal kulturarena i støpeskjeen

Nå skal kultursektoren få sin egen Arendalsuke - Kulturytring skal bidra til å løfte debatten om kulturens rolle i det moderne samfunnet.

Synspunkt

Kultursektoren i et bærekraftig samfunn

Kunst- og kultursektoren bør få en egen krisepakkeløsing, slik at kreativiteten og skaperevnen kan komme samfunnet til gode i denne tøffe tiden vi er inne i, skriver Hege Knarvik Sande i Norsk kulturforum.

Synspunkt

Kulturlov til inga nytte

Ei strengare, meir kontrollerande og styrande kulturlov kan verte eit dødsstøt for lokal og regional kulturpolitikk, skriv Georg Arnestad.

Synspunkt

Gi kulturfeltet en god prosess på revidering av kulturloven, Abid!

Ikke gi det norske kulturlivet en lettvint lovprosess for å ta igjen den tapte tiden – gi oss en skikkelig prosess der vi sammen, en gang for alle, kan lage et lovverk som har en reell funksjon.

Synspunkt

Alt får plass i kultursekken

Fagforbundet og Norsk Kulturforum kommer med en felles oppfordring til alle kommunedirektører og ordførere: Å kartlegge hvilket ansvar man tilegner kultursektoren i kommunen.

Synspunkt

Norge trenger en helhetlig fritidspolitikk

Mener vi på alvor at fritiden er viktig for alle barn og unge, må vi utvikle en helhetlig fritidspolitikk som anerkjenner fritiden som viktig i seg selv, skriver generalsekretær André Ruud i Ungdom og Fritid.

Linda Sætra er kultursjef i Arendal kommune, som sammen med Vadsø er pilotkommune for fritidskortet.

God start for fritidskortet i pilotkommunen Arendal

Arendal er en av to pilotkommuner for fritidskortet. På kort tid har rundt halvparten av målgruppen fått refusjon på inntil 1.000 kroner.

Synspunkt
Generalsekretær Hege Knarvik Sande i Norsk kulturforum etterlyser konkrete økonomiske tiltak fra kulturminister Trine Skei Grande for å lande regionreformen. Her er statsråden under det kulturpolitiske toppmøtet mandag 25. november. Foto: Arne Kongsnes

Regionreform på sparebluss?

Det viktigste for å lykkes med regionreform er å gi fylkeskommunene nok ressurser til å løfte kultur som politikkområde. En spareblussreform tjener ikke kulturen.

Synspunkt
Hege Knarvik Sande i Norsk kulturforum skriver om forventningene til den første barne- og ungdomskulturmeldingen

Kultur for barn og unge har nærmest vært fraværende

Kommunene gjør den største innsatsen på barne- og ungdomskulturfeltet. Likevel er det store variasjoner i de lokale kulturtilbudene for den unge målgruppen.

Annonse
Annonse
Annonse