Annonse

Kulturselvangivelsen

Kulturell selvangivelse: Ina Dahl i Norsk Revy

Ina Dahl i Norsk Revy ville ha tilgodesett fagorganisasjoner, institusjoner samt fag- og kompetansesentra, dersom kulturbudsjettet ble økt med 100 millioner. Et sikkerhetsnett for frilansere bør også på plass.

Kulturell selvangivelseSusanne Kaluza på Litteraturhuset i Oslo

Susanne Kaluza ville gitt 25 millioner til å rette opp skjevheten i innkjøpsordningen, ved å øke Kulturrådets rammer for innkjøp av god, norsk sakprosa.

Kulturell selvangivelseAne Carmen Roggen, daglig leder for Riksscenen

Ane Carmen Roggen synes det er på tide å se på kunstnerøkonomien nå, og på hvordan vi kan sikre trygge rammer for kunstnerdrevet innholdsproduksjon.

Kulturell selvangivelseSilje Tretvoll i Foreningen !les

Å satse på lesing gir resultater som kan omsettes til human og økonomisk kapital når vi skal bygge Norge som kunnskapsnasjon og leve av dette når oljen en gang tar slutt, sier Silje Tretvoll, daglig leder i Foreningen !les.

Kulturell selvangivelseNOKU-sjef Hege Knarvik Sande

Hele Norge skal ha tilgang på kunst og kultur, men slik er det ikke i dag, sier NOKU-sjef Hege Knarvik Sande.

Kulturselvangivelsen– Vi opplever for første gang på lenge at kulturministeren også er «kulturhusminister»

Nina Hodneland i Norske kulturhus mener at Abid Raja har vist politisk ledelse, og at han har viljen til å få på plass de økonomiske rammene som er nødvendige for å få kulturhusene gjennom koronakrisen.

Kulturell selvangivelse– Myndighetene må øke bevilgningene

Kunst og kultur er helt nødvendig for demokratiet vårt, og myndighetene må prioritere å øke bevilgninger, mener generalsekretær Liv Ramskjær i Norges museumsforbund.

Kulturell selvangivelseHeidi Austlid i Forleggerforeningen

Heidi Austlid har forlatt toppstillingen i IKT Norge, og er fra september den nye administrerende direktøren i Forleggerforeningen. – Norsk kultur er avgjørende for folkehelse, samfunnsdebatt, kunnskapsutvikling og opplevelse, sier hun.

Kulturell selvangivelseTone Østerdal i Norske Konsertarrangører

Tone Østerdal, daglig leder i Norske Konsertarrangører, mener myndighetene både bør drive en aktiv kulturpolitikk og sørge for økte bevilgninger fremover. – Det hjelper ikke å overleve hvis ikke vi har noe å leve for.

Kulturell selvangivelseRhiannon Edwards i Virke

Rhiannon Hovden Edwards i Virke kultur og opplevelser er opptatt av at alle som driver med kultur får tilgang til gode og egnede kulturlokaler.

Annonse
Annonse
Annonse