Annonse

kulturrådet

SenterpartietModererer uttalelser om flytting av kulturarbeidsplasser

Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) presiserer at kulturarbeidsplasser ikke må flyttes ut av Oslo for enhver pris.

Norske musikk- og scenekunstvirksomheter fikk 67 prosent færre besøk i 2020

Har laget en overlevelsesguide for nye kunstnere i Norge

Innkjøpsordningen for sakprosa endres – får blant annet en ny formålsparagraf

Søknadsskjema for kompensasjon for arrangementer i januar til juni er åpent

Analyse

Hundreårskrigen om Kulturrådet

Det blir berget som fødte en mus om Kulturrådet skal utredes enda en gang. Politikerne gir neppe fra seg mer styringsmakt enn de må, og politikerne på Kulturytring i Drammen mener ingen bør bekymre seg for at de ikke klarer å holde armlengdes avstand.

Stimuleringsmidler til 249 nye prosjekter

Politianmeldt til Økokrim etter å ha søkt om koronatilskudd fra Kulturrådet

Kulturrådets museumsvurderingerNedgang i besøk, men fortsatt aktivitet

Kulturrådet og Norsk Filminstitutt inviterte bransjen til dialogmøte

Det kom inn 26 skriftlige innspill til fristen 3. juni, og over 50 kulturaktører deltok i møtet.

Ble pålagt å refundere billettpenger i april – kjøperne venter fortsatt

Kulturrådet gir 37 millioner til fri scenekunst

Synspunkt

Et skille med mening

Kulturrådets ulike funksjoner bør skilles fra hverandre. Ikke gjennom to ulike organisasjoner – men gjennom to ulike navn, skriver direktør i Kulturrådet, Kristin Danielsen.

Kulturrådet og NFI setter i gang dialog med kultursektoren om gjenoppbygging

Norge deltar i en ny programperiode av Kreativt Europa

SV– Det er gode grunner til å dele Kulturrådet i to

SV har fremmet forslag om oppdeling, og ønsker å snakke med kulturfeltet om desentralisering.

142 nye millioner bevilget til 328 søknader på stimuleringsordningen runde 3

Organiseringen av Kulturrådet– Politikerne har ikke klart å finne en løsning

Bedre struktur og en oppdeling av Kulturrådet ville hjulpet både rådet, politikerne og kunstnerne, mener regissør ved Grenland Friteater.

Kulturrådet gir 5 millioner til digitale prosjekter i kulturinstitusjoner

Kulturrådet og NFINå starter påmeldingen til dialogen om gjenoppbygging

Kulturekspertene– Kulturrådet må deles i kunstdel og «politikkdel»

I løpet av snart 60 år har Kulturrådet vokst over alle grenser. Nå vil kulturledere og tidligere Kulturråds-direktør ha en oppdeling i et politikerstyrt direktorat og en faglig styrt kunstdel.

Kulturrådet utvider sitt samarbeid med Norsk publikumsutvikling for å få mer informasjon om koronapandemiens effekt på publikum

Kulturrådet ønsker et større mangfold av søknader til konsertarrangørordningen

Kulturforsker vil dele opp og desentralisere Kulturrådet

Kulturforsker Georg Arnestad ønsker en todeling av Kulturrådet.

FrpVil legge ned Kulturrådet og Norsk Filminstitutt

418 søknader kom inn til tredje runde av stimuleringsordningen

Torbjørn Urfjell blir ny direktør for samfunn og arena i Kulturrådet

Én av tre fikk avslag på søknad om kompensasjon for kulturbransjen

Regjeringen doblet stimuleringsordningen, men den totale søknadssummen er allerede høyere

Hevder Raja løy i Stortingets spørretime

Halvparten av kulturaktører fikk avslag om koronastøtte

362 søkere fikk stimuleringsmidler

Kulturrådet og NFISlik legger de planen om å bygge opp kulturlivet igjen

Kadetten ble avlyst i april i fjor, men billettkjøperne venter fortsatt på refusjon

Synspunkt

SynspunktFeilslått fra Lerø om fagforeningskritikk i Kulturrådet

Å jobbe med å bedre tilliten mellom partene på en arbeidsplass er ikke surmaget, det er tvert imot konstruktivt, skriver styret i Forskerforbundet ved Kulturrådet i et svarinnlegg til Magne Lerøs lederartikkel.

Kritikk også innenifra mot Kulturrådets ledelse etter omstridt omorganisering

SV foreslår å splitte Kulturrådet i to adskilte organer

Omorganisering i KulturrådetFrykter for kunstens frihet ved kulturinstitusjoner

Leder

LederNødvendige endringer i kulturstøtten

Den som mottar pressestøtte, må gi avkall på utbytte. Det er på tide kulturstøtten endres i denne retningen og at behov, ikke kvalitet alene, blir det avgjørende kriterium for støtte, skriver Magne Lerø.

Milliondryss over avlyste festivaler

Synspunkt

Teatrene mister tryggheten

I ly av korona har Kulturdepartementet omorganisert teatersektoren på en måte som kan medføre at institusjonsteatrene blir mer økonomisk usikre, og at de blir sterkere politisk styrt, skriver Nina Kraft.

– Venter på endring i reglene om fastmonterte seter

Lite forutsigbarhet og nye forskrifter skaper usikkerhet og forvirring i kulturlivet. – Ære være dem som prøver å holde ting i gang, sier Tone Østerdal i Norske Konsertarrangører.

Redaktør i Scenekunst– Omorganiseringen i Kulturrådet svekker den faglige kompetansen

Stimuleringsstøtten til Truls Svendsens showOver fem millioner i honorarer

Helsemyndighetene har ikke ressurser til å bli med på planleggingen av åpning av kulturlivet

Kommunale kinoer må betale tilbake koronastøtte, mens kinokjedene NF og Odeon har fått 125 millioner

Kulturdepartementet forlenger kompensasjonsordningen

Påfallende lite av Kulturrådets støtte går til frie scenekunstkompanier nord for Trondheim

Raja setter av 350 millioner kroner til festivalene – håper tiltakene er borte i sommer

Creo– Selv om pandemien kanskje er over til høsten er ikke krisen i kultursektoren over like raskt

Hans Ole Rian mener kompensasjonstiltakene må vare noen måneder inn i den «smittefrie» perioden også.

Fortviler over Kulturrådets nye regel

Kulturrådet får bruke 100 millioner kroner på å innvilge over 300 kunstnerstipender

Bjørn Eidsvågs selskap Quint ASHalverer kravet om kompensasjon

De rikeste og sterkeste blir vinnerne

Store aktører blir vinnere, de mindre aktørene blir tapere i koronakrisen når myndighetene legger opp til at alle skal behandles likt når det gjelder støtte, skriver redaktør Magne Lerø

161 millioner til musikkfestivaler

Flere får støtte – 50 venter på svar

Ny innkjøpsordning med flere digitale og færre papirbøker til bibliotekene

Full støtte til Øyafestivalen, mens andre bare får 5 prosent

Flere norske artister opplever drastisk reduksjon av korona-kompensasjon

Opposisjonen– Forbløffet over kuttene fra regjeringen og Frp

Det er en styrking kulturen trenger nå, ikke kutt, sier Åslaug Sem-Jacobsen i Senterpartiet. «Et hån mot kulturlivet», sier SV.

Annonse
Annonse
Annonse