Annonse

kulturrådet

Kulturrådet– Tegneserieopprøret har blitt lagt merke til

Svarer på kritikken om mangfold-prioritering

Kulturrådet snur om navneendring

Kulturrådet ga råd om koronastøtte to ganger – begge ble forkastet

LederPolitikerstyrt mangfold – et skritt tilbake

Alle heier på mer politikerstyrt mangfold og likestilling, men få vil snakke om at det kan ende i mindre kunstnerisk frihet og mindre kontoversielt meningsmangfold, skriver redaktør Magne Lerø

Fire nye forskningsprosjekter om kunst og sosiale fellesskap

Under 10 prosent av søknadene til Skeivt kulturår har fått innvilget støtte

38 millioner til dans og teater

170 millioner kroner til musikkfestivaler

Nordisk båttradisjon på UNESCOs verdensarvliste

Rekordmange tildelinger fra Fond for lyd og bilde

Flere med funksjonsnedsettelser skal få arbeidspraksis i kulturlivet

Barns perspektiver i kunsten

Tilskudd til 57 tidsskrifter og prosjekter innen kulturkritikk

Kulturrådet kartlegger kultursektorens arbeid med mangfold

Kulturnæringene gjør det bra – vekst på flere områder

Nye regler gjør at små forlag må ta større risiko enn før

Gjenoppbygging av kultursektorenSluttrapporten fra gjenoppbyggingsoppdraget utsatt til påske

Videreføring av Cristin-nettverk for museene

Eirik S. Røkkums bok fikk avslag fra Kulturrådet: – Beslutningen var sjokkerende

Retter sterk kritikk mot Kulturrådet: – Skandaløs behandling

Taper millioner etter avslag i Kulturrådet

3,3 millioner kroner til film-, musikk- og scenekunstprosjekter

Musikk, scenekunst og koronatiltak i Norsk kulturfond 2020

Høring om tilskuddsbehov for musikksektoren i Europa

12 anbefalinger for en styrket kunst- og kultursektor

Kulturrådet ønsker forslag til nye fagutvalgsmedlemmer

Med samarbeid utfordres det eksisterende

En scenekunstfestival i Ålesund, en dokumentarfilmfestival i Oslo og en kunstnerbolig i Troms har det til felles at de tidligere i år mottok tilskudd til å invitere gjestekunstnere til samarbeid og utvikling ved sine respektive arenaer.

Bygger bro mellom kunst og industri

Kulturrådets faglige utvalg for visuell kunst har bestemt at i alt 29 søkere får tilskudd gjennom arrangørstøtteordningen for 2022. Kunsthall Grenland er blant de utvalgte, og får ros for evnen til nytenkning.

Kulturrådet gir 27 millioner kroner til musikkprosjekter

Kulturrådet bevilger 26,9 millioner kroner til 227 musikkprosjekter over hele landet.

Nytt kunnskapsprosjekt om kunstnere med funksjonsnedsettelser

Kultursektoren trenger mer kunnskap om hva som fremmer og hva som hindrer personer med funksjonsnedsettelser fra å jobbe som profesjonelle kunstnere. Kulturrådet lyser nå ut et kunnskapsprosjekt om temaet.

Økte midler til den frie kunsten

Fond for lyd og bilde og Norsk kulturfond får til sammen 90 millioner kroner ekstra for 2021. Midlene skal stimulere til økt aktivitet i kultursektoren.

Ønsker nye innspill for gjenoppbygging av kultursektoren

Kulturrådet og NFI inviterer til dialogmøte 16. september i prosjektet som skal kartlegge og analysere pandemiens konsekvenser for kultursektoren.

Deler av Kulturrådet endrer navn

Kulturdepartementet har i dag bestemt at virksomheten Kulturrådet, også kjent som Kulturrådets fagadministrasjon, endrer navn til Kultur Norge.

Skal undersøke kunstneres arbeids- og levekår

Kulturrådet har satt i gang arbeidet med en undersøkelse av kunstneres arbeids- og levekår. Undersøkelsen sendes ut til ca. 25 000 kunstnere i løpet av september, og rapporten skal være klar til sommeren neste år.

Kafé HærverkFrykter de må stenge dørene

Daglig leder ved Kafé Hærverk mener lang saksbehandlingstid i Kulturrådet kan føre til at konsertstedet må stenge dørene.

SenterpartietModererer uttalelser om flytting av kulturarbeidsplasser

Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) presiserer at kulturarbeidsplasser ikke må flyttes ut av Oslo for enhver pris.

Norske musikk- og scenekunstvirksomheter fikk 67 prosent færre besøk i 2020

Har laget en overlevelsesguide for nye kunstnere i Norge

Innkjøpsordningen for sakprosa endres – får blant annet en ny formålsparagraf

Søknadsskjema for kompensasjon for arrangementer i januar til juni er åpent

Analyse

Hundreårskrigen om Kulturrådet

Det blir berget som fødte en mus om Kulturrådet skal utredes enda en gang. Politikerne gir neppe fra seg mer styringsmakt enn de må, og politikerne på Kulturytring i Drammen mener ingen bør bekymre seg for at de ikke klarer å holde armlengdes avstand.

Stimuleringsmidler til 249 nye prosjekter

Politianmeldt til Økokrim etter å ha søkt om koronatilskudd fra Kulturrådet

Kulturrådets museumsvurderingerNedgang i besøk, men fortsatt aktivitet

Kulturrådet og Norsk Filminstitutt inviterte bransjen til dialogmøte

Det kom inn 26 skriftlige innspill til fristen 3. juni, og over 50 kulturaktører deltok i møtet.

Ble pålagt å refundere billettpenger i april – kjøperne venter fortsatt

Kulturrådet gir 37 millioner til fri scenekunst

Synspunkt

Et skille med mening

Kulturrådets ulike funksjoner bør skilles fra hverandre. Ikke gjennom to ulike organisasjoner – men gjennom to ulike navn, skriver direktør i Kulturrådet, Kristin Danielsen.

Kulturrådet og NFI setter i gang dialog med kultursektoren om gjenoppbygging

Norge deltar i en ny programperiode av Kreativt Europa

SV– Det er gode grunner til å dele Kulturrådet i to

SV har fremmet forslag om oppdeling, og ønsker å snakke med kulturfeltet om desentralisering.

142 nye millioner bevilget til 328 søknader på stimuleringsordningen runde 3

Organiseringen av Kulturrådet– Politikerne har ikke klart å finne en løsning

Bedre struktur og en oppdeling av Kulturrådet ville hjulpet både rådet, politikerne og kunstnerne, mener regissør ved Grenland Friteater.

Kulturrådet gir 5 millioner til digitale prosjekter i kulturinstitusjoner

Kulturrådet og NFINå starter påmeldingen til dialogen om gjenoppbygging

Premissleverandørene

Kulturekspertene– Kulturrådet må deles i kunstdel og «politikkdel»

I løpet av snart 60 år har Kulturrådet vokst over alle grenser. Nå vil kulturledere og tidligere Kulturråds-direktør ha en oppdeling i et politikerstyrt direktorat og en faglig styrt kunstdel.

Kulturrådet utvider sitt samarbeid med Norsk publikumsutvikling for å få mer informasjon om koronapandemiens effekt på publikum

Kulturrådet ønsker et større mangfold av søknader til konsertarrangørordningen

Kulturforsker vil dele opp og desentralisere Kulturrådet

Kulturforsker Georg Arnestad ønsker en todeling av Kulturrådet.

Annonse
Annonse
Annonse