Kenneth Ishak

– Albumets hjørnestein for meg

MusikkPlot