Annonse

Derfor roman

Derfor roman

– Vi som ikkje klarar å lage barn utan hjelp må også finnast i litteraturen

Forfattar Ane Barmen fant inspirasjon i eigne erfaringar med å vere barnlaus da ho skreiv romanen «Pappa var nesten på Woodstock».

Derfor roman

Roman om ringvirkningene av skilsmisser– Hva med barnas egen rett til å bli hørt i slike konflikter?

Besteforeldre har ingen rettigheter til samvær med barnebarn. Forfatter Marte Qvenild diskuterer samværssabotasje i debutromanen «Sommerfesten».

Derfor roman

Vil formidle viktigheten av å ta egne valg og ikke kun det som forventes

– I jobben min som psykolog møter jeg flere som skammer seg over at de er ulykkelige selv om de har fulgt «oppskriften» og alt ser bra ut på papiret. «Var det sånn det skulle bli?» spør de seg selv. Denne tematikken er en rød tråd i boken, sier Celin Ringseth.

Derfor roman

Ein roman om det å gi omsorg til nære som ikkje er kjære

Hovudpersonen i Kristin Tveiten si bok blir kontakta av faren, som er gamal og sjuk, etter fleire tiår. Omsorgsbiten er ein kamp mellom forplikting og nestekjærleik. Tveiten har sjølv vore i ein situasjon der ho tok seg av ein far ho hadde eit komplisert forhold til.

Derfor roman

– Det er viktig å tenke at ein kan hjelpe, sjølv om ein ikkje er sikker

Forfattar Brynjulf Jung Tjønn har sjølv følt seg som den guten som blir lagt merke til, men samtidig ikkje sett. Det gjeld også hovedkarakteren Isak.

Derfor roman

Utforsker kompliserte minner i debutromanen

Sunniva Roligheten debuterer som forfatter med romanen «Når alt er av papir» som hun håper forfatter-idol Ingvar Ambjørnsen leser.

Derfor roman

Debuterer som forfatterVil vise at å godta tingenes tilstand generelt sett er en ganske dårlig taktikk

Eirin Andresen Betten har skrevet en roman om fire venner i tyveårene hvor historiene finner sted mellom 2006 og 2016 - en tid hvor samfunnet endrer seg drastisk.

Derfor roman

– En krim skal først og fremst være spennende

Samtidig så gir det å skrive krim meg en mulighet til å sette fokus på ting jeg synes er galt med samfunnet vi lever i, sier forfatter Myriam H. Bjerkli.

Derfor roman

Vil seie noko om fenomenet «vondskap» i eit menneske

Forfattar og tidlegare psykiater Arne Ruset har skreve ein roman som skildrar to kriminalsakar fra to ulike tidsbolka, men som høyrer saman.

Derfor roman

Ein sjølvbiografisk roman om sjølvmord i nær familie

Hilde Kvalvaag sin son tok livet sitt for tre år sidan. Med å skrive denne romanen ville ho vise mennesket bak eitt av tala i sjølvmordsstatistikken.

Derfor roman

– Jeg har ønsket å skrive om hvordan historien lever videre i oss

Mattis Øybøs roman «Den siste overlevende er død» ble til etter at han mislyktes med å skrive en bok om morfaren sin, som satt i konsentrasjonsleir under krigen.

Derfor roman

Har skrevet roman om USAs tilblivelse gjennom Alexander Hamilton

Forfatter Hilde Susan Jægtnes ble fascinert av Alexander Hamilton og hans posisjon i amerikansk historie da hun studerte i USA. Nå er hun ute med romanen «Jeg grunnla de forente stater».

Derfor roman

Debuterer som forfatter– Boka er en slags undersøkelse av makt

– Jeg interesserer meg for grenseløse relasjoner, og ville undersøke hva som muliggjør at noen mister definisjonsmakten over seg selv, sier forfatter og artist Sandra Kolstad.

Derfor roman

– Valgene vi mennesker tar kan ha vært i beste hensikt, men kan likevel få motsatt utfall

Forfatter og historielærer Roar Ræstad har skrevet en historisk roman fra andre verdenskrig, men med bevisste og ubevisste impulser fra eget liv og sin samtid.

Derfor roman

Heidi Mittun-KjosHva er det som får et menneske til frivillig å holde ut smerten?

Heidi Mittun-Kjos bor sammen med en ultraløper og har i debutromanen «Områder av særlig betydning» undersøkt hva som driver dem og hvorfor de vil presse kroppen til tålegrensen og litt over.

Derfor roman

Vil seie noko om samfunnet me lever i og det forunderlege menneskesinnet

Forfattar Ruth Lillegraven brukte erfaringen si som taleskrivar i Justis- og beredskapsdepartementet da ho skildra det politiske i krimromanen «Av mitt blod».

Derfor roman

En roman med tanker og betraktninger om skole, arbeid og sosial ulikhet

Må man egentlig på død og liv utmerke seg eller bli «noe stort» for å ha et godt liv? Det lurer karakteren Øyvind på i Audun Mortensens nyeste roman «Assistenten».

Derfor roman

Bruker krim til å ta opp tabubelagte temaer

Forfatter og adjunkt Agnes Lovise Matres nye krimroman «Uvigslet jord» handler om det å være skeiv i ei lita bygd på åttitallet, og stiller spørsmålstegn ved hvor mye som egentlig har endret seg for homofile i bygde-Norge i dag.

Derfor roman

En roman om hvordan vi skaper mening, problemer og muligheter gjennom å dikte

Forfatter og dramatiker Eirik Willysons roman «Odalen» handler om en roman, og livet til fortelleren slik den fortonte seg mens han skrev romanen.

Derfor roman

Roman om livets sjølvmotseiingar– Livet er ikkje føreseieleg

– Eg er oppteken av den irrasjonelle krafta i mennesket, som til dømes viser seg i korleis ein som urøynd mann på kjærleikens veg ikkje veit korleis ein skal oppføre seg, skriv forfattar Tormod Haugland i sin roman.

Derfor roman

Debutant Maria Alnæs– Jeg vil utfordre leserne til å tenke over hvilken rolle vi spiller i det store maskineriet

Romanen «Tjeneren» er inspirert av krigene Maria Alnæs har fulgt i nyhetsmediene siden tenårene, og handler om tjeneren Krystof som er ansatt ved det kongelige hoffet i det fiktive og autoritære landet Kombrava.

Derfor roman

Romandebutant med spenningsroman om «fake news»– Må forberede oss på at internett blir en enda større krigsarena

Journalist og debutforfatter Julie Werenskiold håper spenningsromanen hennes kan være med på å sette fokus på kildekritikk, sosiale medier og «fake news».

Derfor roman

«DAGNY»– En lettere form for magisk realisme, der de døde kan gå igjen

Forfatter Aasne Linnestå hadde ingen ambisjoner om å skrive den store «koronaromanen», men likevel flettet pandemien seg inn i fortellingen om den permitterte barnehageassistenten Dagny.

Derfor roman

Forfatter Kristin Friis– Jeg vil si noe om menneskets eksistensielle utfordringer

Forfatter og sykepleier Kristin Friis har skrevet en roman om utfordringene knyttet til det å ha barn som blir voksne og skal flytte hjemmefra.

Derfor roman

Krimforfatter Jørgen Jæger– En tilfeldighet kan knuse et liv

«Det sorte fåret» er den upubliserte krimromanen Jørgen Jæger drømte plottet til en natt på 1980-tallet.

Derfor roman

Kva veit vi eigentleg om kva naboane våre slit med?

Forfattar Oda Malmin håper romanen «Skinliv» kan vera ei påminning om kor mykje rart og vanskeleg som kan gå føre seg på innsida av folk, og vera ein påminning på at me sjeldan kjenner heile historia.

Derfor roman

Thriller om internasjonal etterretning

Forfatter Eystein Hanssen mener vi bør være oppmerksomme på Kina som spion-nasjon sånn som verden er nå, og håper alle som jobber med og for kinesiske teknologiselskaper leser hans nye spionroman «Kokong».

Derfor roman

Debuterer med roman om pandemien og bytter samtidig ut prestekjolen med forfatterpennen

Prest og forfatter Elisabeth Thorsen har skrevet en roman satt til da landet stengte ned 12. mars 2020. I likhet med henne er også hovedkarakteren Mette prest i en tid det er vanskelig å være akkurat det. Nå er Thorsen permittert fra Oslo Domkirke og jobber med oppfølgerromanen.

Derfor roman

Hva skjer hvis man dør mens man drømmer?

Med sci-fi-elementer iscenesetter forfatter Stige Beite Løken ensomhet og forgjengelighet med romanen «Det finnes ingen andre verdener». I romanen presenteres et sosialt medium man kan koble seg på, men bare får tilgang til i drømme.

Derfor roman

Roman om en torpedos forsøk på å bryte ut av voldsmiljøet– Det er aldri for sent å gjøre noe som er bra

Debutforfatter Anders Moe brukte oppveksten sin på Tveita på 80-90 tallet, som var samlingssted for Oslos torpedomiljø, da han skrev romanen «Knokkelstøv».

Derfor roman

Ny roman om foreldrerelasjoner– Vi som voksne foreldre må bryte båndene til fortiden

Forfatter Eskil Skjeldal debuterer som skjønnlitteraturforfatter med romanen «Fars hage, mors hus». Romanen går nærmere inn på det Skjeldal kaller et svært alvorlig prosjekt – nemlig det å være forelder.

Derfor roman

– Håper Vladimir Putin leser boken, så kan han fortelle meg hvordan han egentlig tenker etterpå

Forfatter Grethe Bøe gjør stor suksess med romanen «Mayday». Romanen handler om de betente nordområdene og sjansen for konflikt mellom NATO og Russland.

Derfor roman

Forfatter Hanne Kristin Rohde– Romanen er fri for vold og gørr, og tar i stedet for seg valgenes betydning

Forfatter Hanne Kristin Rohdes nyeste roman er en roman med krim, og ikke en krimroman, sier hun. I tillegg til å være en politikrim inneholder den også betraktninger om livet.

Derfor roman

– Fundamentalister av alle avskygninger er opptatt av å kontrollere kvinners seksualitet

Forfatter Ole Asbjørn Ness debuterer som krimforfatter med romanen «Fem dager i mai». Her stiller han spørsmålstegn ved hva som skjer når vi går langt nok ut i hver retning av den polariserte verden vi lever i.

Derfor roman

En undersøkelse av skyld, med mor-datter forhold i bunn

Hovedkarakteren i forfatter Gøhril Gabrielsens bok lener seg på en hendelse i den finlandssvenske poeten Edith Södergrans ungdomstid, da datteren blir rammet av en tragisk hendelse.

Derfor roman

Debutant Ebba Schjølberg Eiring– Har prøvd å formidle et annerledes USA enn det vi ser på Netflix

Forfatter Ebba Schjølberg Eiring var i likhet med hovedkarakteren Oda på utveksling til Oklahoma som 17-åring. I skriveprosessen hjalp det henne å høre på musikken hun hørte på på den tiden.

Derfor roman

– Norsk historieformidling har underkommunisert Norges rolle i kolonitiden

Det mener forfatter Fartein Horgar som har skrevet en romanserie om Danmark-Norges imperium og dets karibiske kolonier under kolonitiden. Nå er siste bok i serien ute.

Derfor roman

Måtte lære å lese og skrive på nytt da han skrev roman på dialekt

Forfatter Eirik Skreve håper språkarbeidet i romanen sin «Krængk» er inspirerende for dialektskrivingen.

Derfor roman

Har skrevet en roman om vennskapets skyggesider

Monica Isakstuen brukte en scene fra eget teaterstykke, hvor hovedpersonens venner plutselig dukker opp i en overraskelsesfest for henne, som utgangspunkt for sin nyeste roman. – Hva skjer når man står overfor alle man har møtt gjennom livet, og som man har spilt ut sine ulike sider overfor, spør hun.

Derfor roman

– Utgangspunktet mitt var å konservere brevskriving

Forfatter Camilla Bøksles oppvekstroman «Så møt meg på hjørnet klokka åtte» handler om å finne seg selv i en analog tid.

Derfor roman

– Sorg er så ekstremt vanskelig å fortelle, selv om man er forfatter

«Ancient Aliens» ble redningen da Kristin Ribe gikk igjennom en tung sorgprosess. Nå har det blitt bok av det.

Derfor roman

Starta med det store spørsmåletKva er normal kontra unormal handling?

Med sin nye roman oppfordrar Eirik Ingebrigtsen lesarane til å ta vare på både miljøet og kvarandre.

Derfor roman

DebutantDet er plass til alle, også ordentlig rare damer

I debutromanen sin, «Egen maske først», bygger Camilla Bogetun Johansen videre på en karakter som i en novelle hun skrev for noen år siden gravde opp sin døde onkel for å ta bilde av ham.

Derfor roman

Innhentet av fortiden

Vil en mann som tidligere har begått lovbrudd få en rettferdig rettergang, når han befinner seg i en sak der alt er redusert til «ord mot ord»? Dét er problemstillingen i Eivind Riise Hauges nye roman, «Korrektur av et sorgens kapittel».

Derfor roman

Vekker refleksjoner rundt menneskets forhold til naturen med ny krim

Ingebjørg Berg Holm er aktuell med «Rasende binne» inspirert av de tyske værtroppene på Svalbard etter andre verdenskrig og menneskets dyriske sider.

Derfor roman

Skriver om det utilgjengelige søskenforholdet

– «Brødre» handler om å ha en bror du beundrer og aldri når frem til, og om den sammenligningen som ligger i det å vokse opp med et eldre søsken, sier forfatter Janne-Camilla Lyster.

Derfor roman

– Jeg liker tomme byer og postapokalyptiske historier

Per Schreiner skriver om sivilisasjonens kollaps i romanen «Jegere og sankere».

Derfor roman

Svik og relasjonelle hemmeligheter

Line Blikstad har skrevet en roman om å gå videre, etter å ha blitt sveket av den som står deg nærmest.

Derfor roman

Snakkende dyr og aviser som flyr som fugler

Forfatter Erik Fosnes Hansen er aktuell med ­romanen «Langs ­landeveien mellom Cottbus og Berlin».

Derfor roman

Gåtefullt og ubehagelig om å stenge seg ute fra verden

I V.S. Tidemans «Jeg, rommet» har en voksen mann forskanset seg på gutterommet hjemme hos mor. Men så må han forholde seg til den verdenen han har trukket seg tilbake fra.

Derfor roman

Skriver om kjærligheten og kunstens vilkår

I «Det uferdige huset» møter vi en ung dikter fra bygda – en dikter ikke helt ulik forfatter Lars Amund Vaages egen bestefar.

Derfor roman

– Jeg vil at leseren skal føle mitt sinne

Da foreldrene til forfatter og ledelsesekspert Arne Selvik døde, var det under uverdige sykehjemsforhold. Nå er han aktuell med roman om ulike typer svikt og svindel i det norske samfunnet.

Derfor roman

Debuterer med roman om overgrep og forsoning

Gry Strømme er aktuell med «Under samme sol» – en pageturner med et rollegalleri av personer som på hvert sitt vis må forsone seg med at ikke alt som gjør vondt, kan heles.

Derfor roman

Ble inspirert av barn til å skrive «Eventyr for voksne»

– Barn har den samme, rå kraften som eventyrene har, sier forfatter Grethe Fatima Syéd.

Derfor bok

Skriver dikt om mennesker i kamp

Trygve Skaug håper diktsamlingen «Hjemmekamp» inspirerer folk til å heie på hverandre.

Derfor roman

Skriver om et Norge hvor det er forbudt å ha hemmeligheter

Knut Nærum er aktuell med humoristisk dystopi i «Sannheten». Selv mener han boka er en slags norsk versjon av klassikeren 1984, hvor vi har Netflix istedenfor tortur med rotter.

Derfor roman

Søker svar på det uforståelige

Westerdals-student Pauline Östgård skriver helst etter midnatt, og drømmer om en nattåpen nabolagskafé hvor hun kan diskutere hekseri og kreativitet med Olga Ravn.

Derfor roman

Sarah Smith OgunbonaSkriver om å bli del av et 'vi'

«Globus» handler om flyvertinnen Hazel som søker etter tilhørighet, både på arbeidsplassen og i familien. – Romanen var en stemme i hodet mitt jeg ikke ble kvitt, sier forfatter Sarah Smith Ogunbona.

Derfor roman

Musiker Einar StensengSkildrer menneskers styggdom og svik

– Selv er jeg svært glad i mørk kunst, og kjenner at det lysner opp livet, sier romandebutant Einar Stenseng. Med «En riktig stygg bok» vil han latterliggjøre pompøsitet og narsissisme.

Derfor roman

Roman om å tørre å være seg selv

Monika Steinholm har skrevet en roman, der hun blant annet tar opp fokus på utseende og kropp. Folk fortjener en pause, og må få være fornøyde med den de er, sier hun.

Annonse
Annonse
Annonse