Annonse

Anette Trettebergstuen

De rødgrønne vil sikre rettighetene til kulturarbeidere

Anette Trettebergstuen– Kjendisfaktor og selfie-muligheter som avgjør hvem som slipper forbi reglene

Premissleverandørene

Konkurransetilsynet– Kulturpolitiske målsettinger oppnås ikke ved unntak fra konkurranseloven

Direktør i Konkurransetilsynet, Lars Sørgard, mener erfaringene fra Danmark viser at unntaket fra konkurranseloven ikke vil føre til færre utgivelser eller mindre mangfold. – Fastpris er et viktig virkemiddel for nettopp dette, sier Anette Trettebergstuen (Ap).

Forslaget om å flytte støttemottakere til næringsdepartementet– For enkel løsning

Kulturpolitikere og konsertarrangører støtter ikke ubetinget Creo-leder Hans Ole Rians forslag om å flytte støttemottakere i kultursektoren over til næringslivets ordninger.

Arbeiderpartiet etterlyser en helhetlig plan for scenekunstfeltet

Festivalene venter og venter – nå avkreves kulturministeren et svar

Arbeiderpartiet oppfordrer kulturaktører til å ignorere Raja

Ap med motforslag – kompensasjonsordningene må forlenges

Forstår at kulturlivet slår rød alarm.

Kompensjonsordningen for kulturlivet endres– Mange tiår med kompetanse er i ferd med å gå tapt

Anette Trettebergstuen (Ap) kritiserer kulturminister Abid Rajas krisepakke til kulturlivet.

Kultur i kommuneneUlik organisering, manglende planer og mindre penger

Kulturplaner er det mest effektive tiltaket for å påvirke kulturbudsjettet, viser ny forskning. Forskjellene mellom kommunene er store.

Annonse
Annonse
Annonse