Kulturminister Abid Raja (V) sa at han har vært spesielt bekymret for kulturen da han presenterte krisepakken onsdag formiddag. Men 300 millioner kroner for å redde kulturlivet er ikke i nærheten av nok, mener Creo.

Terje Pedersen / NTB scanpix

Creo om krisepakken

Kulturlivet trenger en tredobling

Publisert: 18. mars 2020 kl 12.07
Oppdatert: 18. mars 2020 kl 16.14

Regjeringen kom i dag med forslag til kompenserende tiltak for kulturlivet og kulturbransjen. Men 300 millioner er langt fra nok til at kulturbransjen næringer kan overleve.

For oss i Creo er det viktig nå at det kommer en solid kompensasjonsordning for leverandørene til kulturbransjen, lyd/lys og sceneteknikk, og at konsertarrangørene får på plass en god ordning. Da behøves minst det tredobbelt for at vi ikke må se på at bedrifter innenfor kulturnæringene går konkurs og at vi får et uopprettelig tap av arbeidsplasser. Enkeltkunstnere som engasjerer/har engasjert kolleger, og med dette betalt ut honorarer, og som i tillegg har betydelige driftskostnader må også kunne søke kompensasjon.

Kultur er også næring, og det må Regjeringen ta på alvor, spesielt når vi vet at dette er en næring som må ta høy risiko og som har små marginer.

Kultur er også næring, og det må Regjeringen ta på alvor, spesielt når vi vet at dette er en næring som må ta høy risiko og som har små marginer. Likevel sysselsettes mange titusener, og det over hele landet. Viktig er det også at dette er menneskene som leverer innhold og mening i folks liv.

Så er det viktig at våre institusjoner blir satt i stand til å levere gode kulturopplevelser når krisen i orden, og får rammevilkår som gjør dem i stand til å holde hjulene i gang. For eksempel behøver musikere å øve flere timer daglig for å holde nivået ved like, og mange kan bruke tiden nå til å øve inn nye produksjoner og utvikle eget kunstnerisk nivå. Institusjonenes økonomi vil også være avgjørende for mange frilansere og selvstendig næringsdrivende.

I denne krisen må vi stå sammen, da bør Regjeringen og de andre av våre folkevalgte gå foran som gode forbilder.

Men vi er overrasket over at Regjeringen velger å holde Stortinget utenfor, og kun søker et samarbeid med FrP, i en situasjon der det er viktig å finne gode løsninger, forankret hos så mange av våre folkevalgte som mulig. I denne krisen må vi stå sammen, da bør Regjeringen og de andre av våre folkevalgte gå foran som gode forbilder.

Saken fortsetter under annonsen

Mange i kulturbransjen forsøker etter beste evne å holde hjulene i gang også under denne krisen. Det er viktig at disse får rammevilkår som gjør det mulig å levere kulturopplevelser, til avkobling og påkobling. Kampen mot korona blir lang. Og selv om helse og økonomi er viktigst, er også kulturen viktig. Krisen rammer kontakten mellom oss mennesker, da må vi komme hverandre nærmere på andre måter. Kunstnere og kulturarbeidere finner nå nye veier ut til oss alle, det behøver både hver enkelt av oss og samfunnet. Alle må nå løfte i sammen og arbeide i lag, bidra til samhørighet og samhold. Der kan og skal vi i kulturlivet bidra, både under denne krisen og når livet skal gå viere i årene framover.

Ledige stillinger – kulturjobb