Annonse
KODE - kunstmuseer og komponisthjem i Bergen har stengt dørene og anslår at de vil tape 17 millioner kroner på koronakrisen. Foto: KODE
Synspunkt
Kulturforbundet

Koronakrisen viser sårbarheten i bransjens finansieringsmodell

Meld deg på nyhetsbrev fra Kulturplot

Hver tirsdag og torsdager. Bestill her! Skriv inn din e-post:

 

Benedicte Marie Bjerke er forbundsleder i Kulturforbundet i Delta.

KODE - kunstmuseer og komponisthjem stengte alle museer før helgen på grunn av koronaviruset. I går, tirsdag 17. mars, fikk 38 medarbeidere beskjed om at de er permittert. 18 av dem er medlemmer i Kulturforbundet i Delta.

Direktør Petter Snare forteller i en pressemelding at «KODE har gått med underskudd i mange år som en konsekvens av en enorm underfinansiering, og vi har budsjettert stramt i år for å klare å komme i balanse».

Må sørge for egen finansiering

I Stortingets kulturmelding «Kulturens kraft» (2018-2019) kan det ikke forventes økning i offentlige midler på grunn av samfunnets allerede høye utgifter i kombinasjon med reduserte inntekter.

Kultursektoren blir av den grunn oppfordret til å øke egne inntekter som private midler, billett-, leie- og salgsinntekter. KODE er et av museene som har klart å oppnå dette: 36 prosent av museets inntekter er egeninntekter, ifølge årsrapporten.

Taper 17 millioner på koronakrisen

Som en konsekvens av koronaviruset har KODE beregnet et inntektstap på 17 millioner kroner. Turistsesongen KODE er avhengig av, ligger nå og vaker.

Finansieringsmodellen fungerer fint i gode tider, men så fort det oppstår problemer løper privat sektor til staten for å be om hjelp.

Kulturminister Abid Q. Raja la i dag frem ny krisepakke for kulturbransjen: 300 millioner kroner tilfaller kulturlivet som kompensasjon for bortfall av inntekter fra billettsalg og deltakeravgifter samt merutgifter som følge av at arrangementer må avlyses eller utsettes som følge av koronaviruset.

Krisepakken er ikke god nok

Dagens koronavirus-situasjon viser hvor sårbar finansieringsmodellen er når kravet er at kulturinstitusjoner selv må sørge for private midler og sikre egen inntekt. Det fungerer fint i gode tider, men så fort det oppstår problemer løper privat sektor til staten for å be om hjelp. Kjøpekraften svekkes.

Kulturforbundet setter pris på dagens krisepakke fra kulturdepartementet. Men, basert på de økonomiske konsekvensene som rammer kulturbransjen, mener vi samtidig at krisepakken ikke er god nok. I tider som dette er det kulturinstitusjoner som har klart å oppnå kulturdepartementets krav om egen inntekt som bør prioriteres, da det er de som rammes hardest.

Annonse
Annonse
Annonse