Annonse
Støtteaksjon for å bevare Y-blokka aksjonerer i protest mot vedtaket om å rive Y-blokka i regjeringskvartalet. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
Synspunkt

Beholde Y-blokka - en bortkastet milliard

Meld deg på nyhetsbrev fra Kulturplot

Hver tirsdag og torsdager. Bestill her! Skriv inn din e-post:

 

 

Debatten om bevaring av Y-blokka vil ingen ende ta - selv om regjeringen gjentatt ganger har sagt at beslutningen om rivning er tatt. Noen fattet håp i høst da det ble bestemt at departementet skulle gå en ekstra runde på om rivningen kunne være i strid med internasjonale konvensjoner som Norge er forpliktet til. Det ble konkludert med at konvensjonene ikke var til hinder for rivning.

LES MER | 1.500 i protest for å redde Y-blokka

LES MER | Kunstnere støtter boikott for å redde Y-blokka

I desember ble det appellert til statsminister Erna Solberg om å gripe inn. Hun svarte klart nei, og henviste til at det var bred enighet i Stortinget og i Oslo bystyre om planene som innebærer at Y-blokka skal rives. Picassos kunst skal ivaretas. Statsministeren viste til at dette var en demokratisk beslutning fattet etter grundige vurderinger.

Statsministeren viste til at dette var en demokratisk beslutning fattet etter grundige vurderinger.

Nå ligger saken hos Sivilombudsmannen. Det er klaget på feil i saksbehandlingen. Resultatet av klagen kan ventes når som helst. Etter det kan Statsbygg gå i gang med det som etter planen skulle skje i høst.

Statsbygg har fått de fullmakter de trenger for å starte rivningen. 

LES MER | Y-blokka: Statsministeren vil ikke snu

Enorme kostnader ved å snu

Hvis regjeringen skulle ombestemme seg og beholde Y-blokka, vil det påføre nye kostander.

Kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg er varsom med å gi tall for hva en så pass stor endring av prosjektet vil koste.

Hun opplyser til KulturPlot at det til nå er det brukt 850 millioner kroner på planleggingsfasen totalt. Planleggingen har pågått over mange år og omfatter både utredninger, planarbeid og konkurranser. Det er også brukt 660 millioner på opprydningsarbeider og perimetersikring.

Kostnader for rivning av bygning R4 er stipulert til 58 millioner og rivning av Y-blokk er estimert til 59 millioner.

En god del utredning, planlegging og konkurranser må gjøres på nytt om Y-blokka skal bevares. Det er umulig å si hva det vil koste.

Skulle regjeringen ombestemme seg nå, vil opposisjonen være nådeløs.

Så lenge regjeringskvartalet ikke kan benyttes, må det leies andre lokaler til departementene. Det koster i dag rundt 350 millioner kroner hvert år. Hvis vi antar et en omprosjektering vil forsinke byggingen med to år, vil det alene koste 700 millioner.

Nådeløs opposisjon

Kostnaden blir fort over en milliard om det blir bestemt at Y-blokka skal bevares og planene endres.

Det er også grunn til å anta at en ikke vil kunne bygge like mange nye kvadratmeter regjeringslokaler om Y-blokka skal bevares. Det kan bety økte årlige leiekostnader i hundremillionersklassen.

Det hadde selvsagt vært mulig å bevare både høyblokken og Y-blokka. Da burde dette vært bestemt for fire, fem år siden. Da hadde en kunne spart i alle fall en milliard.

Skulle regjeringen ombestemme seg nå, vil opposisjonen være nådeløs. Regjeringen vil bli anklaget for å lemfeldig saksbehandling og elendig prosjektstyring og det vil bli kontrollhøring i Stortinget.

Annonse
Annonse
Annonse