Annonse
Grunde Almeland (V), Freddy André Øvstegård (SV), Anette Trettebergstuen (Ap) og Kristin Ørmen Johansen (H) fra Stortingets familie- og kulturkomite diskuterte kulturens rolle i kommunene under rapportlanseringen før jul. Foto: Ine Schwebs
Synspunkt

Alt får plass i kultursekken

Meld deg på nyhetsbrev fra Kulturplot

Hver tirsdag og torsdager. Bestill her! Skriv inn din e-post:

 

May-Britt Sundal er leder for yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst i Fagforbundet. Hege Knarvik Sande er generalsekretær i Norsk Kulturforum (NOKU).

Det er store ulikheter i hvordan kommunene organiserer sitt arbeid med kultur, viser en undersøkelse gjort av Telemarksforsking på vegne av Fagforbundet og Norsk Kulturforum. Kun 39 prosent av kommunene har en egen kulturenhet, mens drøye 60 prosent organiserer kulturen sammen med andre sektorområder.

LES MER | Kultur i kommunene: Ulik organisering, manglende planer og mindre penger

I snitt arbeider 2,5 årsverk administrativt og strategisk med kultur i kommuneforvaltningen – om man inkluderer idrett i ansvarsområdet. Tallene vitner om at kultursektoren som eget sektorområde ikke har vunnet frem som aktør.

Bredt kulturbegrep

Kulturbegrepet tolkes bredt og det ligger et stort spekter av oppgaver i sektoren allerede. Det er alt fra frivillighet, tilskuddsordninger, bibliotek, idrett, kulturarv, kulturhus, fritidsklubb, kulturskole, kino og museum.

I undersøkelsen forteller kommunene også om andre ansvarsområder de har fått tildelt, som: friluftsliv, folkehelse, festivaler, frivillighetssentral, Den kulturelle skolesekken, UKM, badeanlegg, eldreråd og ungdomsråd, aktivitetssenter for eldre, utleie av kultur- og idrettsbygg.

Alt fra svømmehaller til administrering av helikopterplattformer tildeles kultursektoren. Det er kanskje ikke rart at kulturen ikke får gjennomslagskraft når den smøres ut med veggrulle i stedet for kunstpensel?

Fordeling av ansvar

Skal kunsten og kulturen få sin rettmessige plass i forvaltningen, både som eget, selvstendig fagfelt og som en sektorovergripende ressurs, er det vesentlig at kulturen blir bedre forankret innad. Organiserer man sektoren på en slik måte at den er kapabel til å ta sitt samfunnsansvar?

Fagforbundet og Norsk Kulturforum oppfordrer alle kommunedirektører og ordførere til å kartlegge hvilket ansvar man tilegner kultursektoren i kommunen, og tilføre de ressurser som trengs for å skape et godt kulturliv til innbyggerne.

Annonse
Annonse
Annonse