Annonse
1. oktober lansererer Dagens Perspektiv sitt nye nettsted kulturplot.no.
Synspunkt

Velkommen til KulturPlot

Meld deg på nyhetsbrev fra Kulturplot

Hver tirsdag og torsdager. Bestill her! Skriv inn din e-post:

 

 

I 1979 ble «Kulturnytt» etablert av Kulturdepartementet og forankret i Norsk Kulturråd. Bladet var et par tiår hovedkanalen for offentlig kulturinformasjon. Universitetsforlaget var utgiver fram til 2002 da Andrimne Forlag AS overtok bladet.

Bladet skiftet navn fra Kulturliv til Kultmag i 2007, og ble samtidig magasinet for alle som arbeider i kreative næringer og opplevelsesøkonomien i Norge. Det var vanskelig å oppnå lønnsomhet. Magasinet ble derfor solgt til Mentor Medier i 2009 og overtatt av Medier og Ledelse i 2013.

I 2014 ble det klart at flere kollektive abonnementsavtaler ikke ville bli ført videre. Medier og Ledelse som gir ut Dagens Perspektiv hadde ikke økonomisk bæreevne til å dekke underskudd på denne tiden. Det ble derfor besluttet å legge ned Kultmag. 

Det er et bredere Kultmag som nå vekkes til live igjen, fordi det skjer i kombinasjon med kulturmagasinet Plot. Derfor KulturPlot.

Vi håper dere finner mye av innholdet interessant og at dere kan gjøre nettstedet kjent for andre

Bredt kulturmagasin

Kulturplot.no skal være et bredt kulturmagasin med daglige nyhetsoppdateringer for det kulturinteressert publikum og aktørene i den profesjonell del av kulturbransjen.

KulturPlot.no skal skrive om politikk, økonomi, kreative næringer, opplevelser, innovasjon osv., kultur som endringsmotor og attraksjonsutvikler i samfunnet, aktører og sentrale personer i kulturbransjen og kultur som fremføres på en scene eller direkte i møte med publikum

Vi speiler kulturbransjen i bredden, både børs og katedral. Vi skal være opptatt av pengesiden ved kultur, hva offentlige midler brukes til og kultur som «butikk», men ikke minst kultur som vil utfordre folk flest til eksistensiell refleksjon.

Roma ble ikke bygget på en dag. Vi starter forsiktig og skal bygge sten på sten i et tempo basert på tilgjengelige ressurser og hva leserne er opptatt av.

De fleste av artiklene, med unntak av alle artikler fra Magasinet Plot, skal du kunne lese uten å tegne et abonnement.

Det er summen av det en gruppe mennesker skaper og kommuniserer som danner en kultur. Kulturen er uttrykk for menneskers behov, tro, lengsler og følelser. Kulturen er en fortelling om menneskers bestrebelser og holdninger som lever videre i generasjoner og kanskje århundrer.

Plottet er det springende punkt i en fortelling. Her er vi ved kjernen, fortetningen av motiver og beveggrunner for hva som skjer. Det er plottet et handlingsmønster springer ut fra.

Kulturplot.no vil være i sentrum i menneskers liv, ved tilværelsens eksistensielle skilleveier, der dypere mening finner ankerfeste og på steder der det kastes lys over menneskers livsvilkår og bestrebelser.

Spre budskapet

I en tid hvor kulturdekningen i flere medier bygges ned, bygger vi opp. Vi håper dere finner mye av innholdet interessant og at dere kan gjøre nettstedet kjent for andre.

 


Nyhetsbrev fra Kulturplot kommer tirsdager og torsdager. Bestill her!

E-post:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annonse
Annonse
Annonse