Annonse
Debatten om regionreformen fortsetter: Oslos kulturdirektør Stein Slyngstad har blant annet fem års erfaring som direktør for symfoniorkesteret og konserthuset i Stavanger. Foto: Carina Johansen / NTB Scanpix
Debatten om regionreformen fortsetter: Oslos kulturdirektør Stein Slyngstad har blant annet fem års erfaring som direktør for symfoniorkesteret og konserthuset i Stavanger.    Foto: Carina Johansen / NTB Scanpix  
Debatten om regionreformen

Tilliten til regionale politikere

Meld deg på nyhetsbrev fra Kulturplot

Hver tirsdag og torsdager. Bestill her! Skriv inn din e-post:

 

 

Stein Slyngstad er kulturdirektør i Oslo kommune.

Debatten om regionreformen fortsetter. Nå svarer Slyngstad på kritikken fra Morten Gjelten i Norsk teater- og orkesterforening i innlegget «Økt byråkrati og mindre forutsigbarhet».

SYNSPUNKT. Dette er kjernen i uenigheten mellom Morten Gjelten og meg når det gjelder virkningene av regionreformen. Vil en overføring av ansvar og oppgaver fra statlig til fylkeskommunalt nivå innebære en svekkelse av kulturlivet eller kan det vise seg å føre til en styrking?

Jeg tror ikke det kommer til å bli avgjørende om institusjonene i framtiden blir finansiert med en overvekt av statlige eller lokale/regionale midler

Det er gode argumenter både for og mot den foreslåtte regionreformen, selv om Gjelten ikke klarer å se dette. Personlig ville jeg vært mest bekymret hvis Kulturrådet skulle miste ansvaret for de små, sære, smale virksomhetene som bidrar til å gi Norge et verdifullt kunstnerisk mangfold. Jeg tror derimot ikke at de store institusjonene vil bli nedprioritert av fylkeskommunene «i et krevende konkurranseforhold med andre viktige oppgaver som skole og fylkesveier».

Lokale og regionale støttespillere

Jeg var heldig og fikk jobbe fem år i Stavanger som direktør for symfoniorkesteret og konserthuset. Møtet med byens og regionens politikere var overveldende. Den stoltheten og det engasjement som ble oppvist på vegne av orkesteret var imponerende. De var med på å løfte oss opp og fram, fulgte oss inn i stortingskorridorene og bidro alltid med sin andel av finansieringen i et trekantsamarbeid mellom stat, kommune og fylke.

Fylkeskommunene vil selvsagt opptre forskjellig, men i det store tror jeg ikke det kommer til å bli avgjørende om institusjonene i framtiden blir finansiert med en overvekt av statlige eller lokale/regionale midler. Jeg er da kanskje mest usikker på om Kulturdepartementet vil være en trygg havn.

Ingen byråkratireform

Jeg har stor forståelse for at det råder usikkerhet og ulike oppfatninger i denne saken, og det er fint å få tydeliggjort uenighet. Det er imidlertid uheldig at Morten Gjelten gjør dette ved å framføre feilaktigheter.

Jeg sa ikke at regionreformen vil medføre unødig byråkrati og kompleksitet i forvaltningen. Jeg sa at en overgang fra én finansieringskilde til delt finansiering vil medføre mer byråkrati, men store deler av regionreformen dreier seg om å gå fra delt finansiering til ett forvaltningsnivå. Da snakker vi om mindre byråkrati. Nettoeffekten er det ingen som foreløpig kan si noe sikkert om.

Ingen endelig beslutning

Det er heller ikke besluttet at hele eller deler av finansieringsansvaret for kulturinstitusjoner skal overføres fra stat til region. Det er ikke en gang sikkert at alle fylkeskommunene er villige til å overta et slikt ansvar – og hvordan Stortinget i så fall vil forholde seg til det.

Norsk Teater- og Orkesterforening har tidligere selv framført som argumentasjon at en delt finansieringsløsning vil virke stabiliserende, og det synet deler jeg uavhengig av om det foreligger en fast fordelingsnøkkel eller ikke.

Bransje med ulike oppfatninger

Jeg registrerer at Morten Gjelten gjennomgående uttaler seg på vegne av bransjen, men bransjen er langt mer enn de offentlig støttede teatrene og orkestrene, og meningene er delte der som så mange andre steder. Du vil finne en rekke stemmer som er mest opptatt av å beskytte Kulturrådets oppdrag. Noen er derimot glade hvis de blir overført fra Kulturrådet til fylkeskommunene. Og det er slett ikke alle som synes det er problematisk om institusjonene får en større andel regional finansiering.

 

Annonse
Annonse
Annonse