Annonse
Byantikvar Janne Wilberg kalte bevilgningen over statsbudsjettet «en hån». Nå svarer statssekretær Sveinung Rotevatn. Foto: Fredrik Varfjell og Stian Lysberg Solum / NTB scanpix
Byantikvar Janne Wilberg kalte bevilgningen over statsbudsjettet «en hån». Nå svarer statssekretær Sveinung Rotevatn.    Foto: Fredrik Varfjell og Stian Lysberg Solum / NTB scanpix 
Synspunkt

Svar på kritikk om forvaltning av kulturminner

Meld deg på nyhetsbrev fra Kulturplot

Hver tirsdag og torsdager. Bestill her! Skriv inn din e-post:

 

Sveinung Rotevatn (V) er statssekretær i Klima- og miljødepartementet.

SYNSPUNKT. Svar til KulturPlots artikkel «Oslo kommune tar regningen for kulturminnevernet».

Fra 1.1.2020 overføres en rekke oppgaver innen kulturminneforvaltning fra Riksantikvaren til de nye fylkeskommunene. Dette er en del av regionreformen, og har lenge vært ønsket av fylkeskommunene. 

Fortsatt øverste fagmyndighet

Riksantikvaren skal fortsatt være den øverste fagmyndigheten på kulturminnefeltet og ha ansvar for at kulturminnepolitikken blir iverksatt. Riksantikvaren skal også være fredningsmyndighet, ha ansvar for innsigelser og klagebehandling og utvikle og drifte datasystemer for saksbehandling.

I forbindelse med overføringen av ansvar flyttes også 10 millioner kroner fra Riksantikvarens budsjett til inntektssystemet for fylkeskommunene over tre år. Beløpet beskriver først og fremst hvilke ressurser som tas ut fra Riksantikvaren. Men det reflekterer også at langt fra alle kulturminneoppgaver flyttes til fylkeskommunene. 

Jeg vil følge utviklingen nøye, og har blant annet satt i gang en følgeevaluering fra første dag. 

Sterke ord

Derfor er det sterke ord når byantikvar Janne Wilberg i Oslo kommune uttaler at bevilgningene over statsbudsjettet til oppgaveoverføring på kulturminnefeltet er «en hån».

Selv om myndigheten overføres fra 1.1.2020, vil fylkeskommunene i en overgangsperiode være avhengig av veiledning og oppfølging fra Riksantikvaren. Dette er årsaken til at reduksjonen hos Riksantikvaren skjer gradvis over tre år.

Beløpet på 10 millioner fra Riksantikvarens budsjett er lagt inn i rammetilskuddet.  Det er i praksis likt fordelt mellom fylkene per innbygger, siden det ikke er noen egen kostnadsnøkkel for kulturminner.

For alle oppgaveoverføringer vil det være slik at fordeling av midlene ikke nødvendigvis vil samsvare fullstendig med den enkelte fylkeskommunes behov. Fylkeskommunene får i all hovedsak midlene sine gjennom de frie inntektene, i sum og over tid vil dette jevne seg ut.

Fylkeskommunene kan også selv vurdere og prioritere ressurser innenfor de ulike fagområdene innenfor gjeldende regelverk, slik Oslos politikere allerede har gjort.

Evaluerer fra første dag

Jeg vil følge utviklingen nøye, og har blant annet satt i gang en følgeevaluering fra første dag. Regjeringen vil om nødvendig komme tilbake til ressurssituasjonen i de årlige budsjettbehandlinger.

Fagfolkene i den regional kulturminneforvaltning er kompetente og dyktige, og jeg har stor tiltro til at de vil gjøre en god jobb i prioriteringene og håndteringen av de nye oppgavene.

 

Annonse
Annonse
Annonse